torsdag 30 juni 2011

Kalla kårar

Jag skrev i mitt förra inlägg om en åsiktsundersökning bland evangelikala kyrkoledare knutna till Lausannerörelsen.

Mer från undersökningen: "58 procent av ledarna i syd tycker att Bibeln borde upphöjas till lag i deras hemland. I nord håller 28 procent med."

Jag som vurmar för det sekulära samhället och dess nödvändighet för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter, får kalla kårar längs ryggraden när jag läser detta.

Gläds därför åt prästen Annika Borgs debattartikel på DN.se. där hon bl a skriver:

"Att vi människor har en uppsättning föreställningar, och att dessa påverkar och påverkas av det samhälle vi lever i, är självklart. Men det är inte detsamma som att säga att religiöst grundade uppfattningar ska påverka ett samhälles politiska utformning."

"Då religiösa uppfattningar påverkar politiken kan människans frihet, hälsa och liv äventyras."

Borg nämner som exempel FN:s toppmöte om att hindra spridningen av aids, där Vatikanen och muslimska länder protesterade mot att kondomer skulle delas ut för att hindra smittspridning.

"En åtskillnad mellan religion och politik – där religion är en privatsak – har i själva verket visat sig vara den bästa garanten för mänskliga rättigheter och demokrati."

"Att upprätthålla denna gräns, och att definiera den, är mer angeläget än på länge."

Kunde inte uttryckt det bättre själv.

Föga förvånande, men tragiskt

Lausannerörelsen är ett evangelikalt nätverk med fokus på att sprida Guds ord över hela jorden.

En undersökning som Pew Forum on religion & Public life gjorde bland evangelikala kyrkoledare vid Lausannerörelsens stora konferens i Kapstaden förra året visar att 98 procent tror att Bibeln är Guds ord.

Föga förvånande, såklart. (Se min bibelsyn här.)

Undersökningen visar också att 96 procent tror att kristendomen är den enda sanna religionen som leder till evigt liv.

Inte heller särskilt förvånande, då det ju är en tilltalande tanke.

Tragiskt, däremot.

************

Fortsättning följer...

onsdag 29 juni 2011

Kanske inte så sexigt

Johan Glans skämtade för några år sedan om den då nytillträdde påven:

”Vi fick en ny påve förra veckan, Benedictus XVI. Jag vet ingenting om honom. Ni vet, det står i alla tidningar att han är en konservativ påve… Eller hur, han är en konservativ påve… Vaddå? Till skillnad från den hippare, coolare, sexigare påven vi hade innan …?”

Men även Benedictus XVI vill vara hipp och cool... och skaka av sig stämpeln som konservativ.

Kanske därför han nu gör debut på Twitter?

”Kära vänner, jag har just lanserat News.va. Prisad vare vår Herre Jesus Kristus! Med mina böner och välsignelser, Benedictus XVI.”

(News.sa är en nyhetsportal som samlar information från Vatikanens olika publikationer, dess onlineverksamhet, radio och tv.)

Lite coolt är det allt. Men kanske inte så sexigt.

STV EXP SvD D

************

För Obama är Twitter inget nytt.

Nästa vecka håller han ett virtuellt torgmöte om arbetslösheten och USA:s ekonomi.

"Frågorna till presidenten ska ställas genom Twitter och frågeställningarna får därmed inte överskrida formatets 140 tecken. Obamas utläggningar väntas dock bli längre då han ger svar på tal i en tv-sändning via internet."

Smart drag.

SVT SVT SR AB DN SvD SvD SKD HD GP

************

Det kommer att råda Twitterförbud i Thailand inför söndagens parlamentsval.

Efter klockan sex på lördag kväll - lokal tid - är all valrörelse förbjuden, vilket inbegriper politisk aktivitet på Twitter och Facebook. Den som bryter mot förbudet riskerar fängelse eller böter.

Ger en viss vink om kraften i de sociala medierna.

AB DN SvD GP D

************

Det går bra för Twitter - 200 miljoner tweets per dag

tisdag 28 juni 2011

Skam vore annars

Otrohetssajten Viktoria Milans reklam strider inte mot god marknadsföringsetik, enligt Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

Drygt ett par hundra personer har anmält reklamen, flertalet av dessa har ansett den "stötande".

Men opinionsnämnden uppgift är att pröva om reklamen, inte produkten eller tjänsten, strider mot reglerna.

"Att reklamen väcker starka negativa känslor hos många människor är ofrånkomligt, men det är tjänsten som sådan som gör det och inte reklamens utformning. Därför anses inte reklamen strida mot reglerna."

Skam vore annars. Och då ska gudarna veta att jag förkastar otrohet.

Och David Heibrandt får rätt, när han på Newsmill skriver att "Reklamombudsmannens begränsade resurser nu används till att i onödan granska en sajt som alla vet rör sig inom lagens gränser istället för att ägna sin tid åt att beivra den reklam som ligger utanför."

Fel anledning

Jag har tidigare skrivit om knarkmisstankarna mot Ola Lindholm, och i samband med det ondgjort mig över medias agerande (allt för att sälja lösnummer...), och frågat mig - lite (låtsat) naivt - varför Ola inte är kvar i Bris styrelse.

Nu slutar Ola som chefredaktör för Kamratposten, efter en tids time-out.

Förmodligen och dessvärre av fel anledning.

"Beslutet är helt mitt eget men det är givetvis med blandade känslor jag lämnar en tidning och ett Bonnier Tidskrifter som jag har enormt mycket att tacka för" säger Ola Lindholm.

Varför med blandade känslor? Kan begrepp som moralpanik och mediedrev vara inblandade?

Ola, lycka till i framtiden med "nya spännande projekt i livet"!

(Och Du, om Du mot förmodan är skyldig till det Du anklagas för, sluta med det - för Din och allas skull.)

Prioriteringar

Svenskarna är allt mer generösa till flyktingmottagning, visar den årliga SOM-undersökningen som görs vid Göteborgs universitet.

Detta är den långsiktiga tendensen, vilket jag ser som mycket positivt. Kanske vi blir alltmer medvetna om hur bra vi har det?

Förvånande dock att det bland Folkpartiets sympatisörer går åt andra hållet. Hur kan det komma sig?

Sverigedemokraternas sympatisörer är - föga förvånande - mest negativa till att ta emot flyktingar. Drygt nio av tio (!) av partiets sympatisörer anser att ett minskat flyktingmottagande är eftersträvansvärt.

För mig handlar det om människosyn, medmänsklighet och medkänsla. Och prioriteringar.

SVT AB EXP DN SvD SvD SvD SvD SvD SKD HD GP D

måndag 27 juni 2011

Jag förstår inte

Av alla anmälningar om våldtäkt leder sex—sju procent till fällande domar. I Lund gick ingen - dvs noll procent - av förra årets våldtäktsanmälningar ens till åtal.

Nu kräver Amnesty av regeringen att den tillsätter en kommission som undersöker hur anmälningar om våldtäkt hanteras.

"Vi är bekymrade över att så få gå till åtal och vi vill veta varför" säger Lise Bergh, generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty.

Det är hon inte ensam om.

Till viss del beror det säkert på anmälarens bristande trovärdighet, men det kan knappast vara hela sanningen.

Anses inte brottet tillräckligt allvarligt? Jag förstår inte.
 
SVT AB EXP SvD SKD HD GP D

söndag 26 juni 2011

Det handlar alltså om Dig och mig

Jag återkommer ofta till det personliga ansvaret, då jag tycker att det lätt tappas bort i samhällsdebatten, där man hellre letar "systemfel".

På SvD.se är Maria Ludvigsson inne på samma linje:

"När Katolska kyrkan av förfärliga anledningar under det senaste året har varit i fokus har det ständigt funnits en ambition att förklara pedofilibrotten inom nämnda kyrka med dess själva organisatoriska form."

"Mycket har skilt sig åt i rapporteringen om övergreppen inom Katolska kyrkan respektive inom idrottsrörelsen, men även i det senare fallet hamnar fokus på hur själva systemet sett ut."

"Det finns inga system som kan skydda oss mot allt ont, eftersom det alltid är individerna som bär det yttersta ansvaret för hur systemen fungerar."

"Det var de vuxna människorna runt Patrik Sjöberg som såg och misstänkte men ändå inte gjorde något, som svek. Inte systemet."

"När vi försöker konstruera vattentäta system misslyckas vi om inte enskilda personer utgör ansvarets själva nav."

"Det finns alltid en person som bär ansvaret och det är också den som måste ta konsekvenserna."

Det handlar alltså om Dig och mig.

I den verkliga kampen finns det inga genvägar.

Vilket kom först, hönan eller ägget?

Åren 1996-2006 låg svenskarnas intresse för miljöfrågor relativt konstant, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Därefter började intresset öka i takt med att rapporteringen om klimathotet i media ökade.

2007-2009 tyckte 20 % av svenskarna att miljö- och klimatfrågan var ett av de viktigaste samhällsproblemen.

Men 2010 minskade siffran återigen kraftigt, till 14 procent.

"Det finns ett samband mellan vad media skriver om och vad allmänheten är intresserad av. Och under 2010 har det skett en tillbakagång till en mer vardaglig rapportering" säger Björn Rönnerstrand, doktorand i statsvetenskap och medförfattare till årets SOM-rapport.

Vilket kom först, hönan eller ägget?

Jag tror att frågor som kräver mer kunskap, och vars konsekvenser ligger längre bort tidsmässigt och geografiskt, har svårare att engagera än de frågor som här och nu påverkar just min vardag.

Och här måste media , som nyhets- och kunskapsförmedlare, och den enskilde medborgaren ta ett gemensamt och större ansvar.

AB DN SvD SKD NSK HD GP D

Sensationell nyhet?

Sensationell nyhet att ABBA hade (dold) politisk agenda?

Tja, på sätt och vis. Om det stämmer...

I UR-programmet ”Pop och politik” i lördags berättade Björn Ulvaeus att "ABBAs låttexter innehåller en hel del samhällskritik, som tycks ha gått många lyssnare förbi."

Säkert så, även om jag nog tycker mig kunna skymta ett och annat djupare budskap i de annars tämligen banala och glättiga texterna.

Men att kalla det "dold politisk agenda", är det inte att dramatisera det hela en smula?

AB DN HD GP BT

lördag 25 juni 2011

Gott och blandat

Det går undan i frihetens förlovade land...

Senaten i New York godkände igår - som sjätte delstat i USA - förslaget om att samkönade par ska få gifta sig.

De andra delstater är Iowa, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut och Vermont.

För övriga delstater är det - såklart - bara en tidsfråga.

SVT EXP SvD SKD NSK HD GP D D D

************

Googles logotyp ändras ofta på hemsidan efter vad som är på gång; högtider, världshändelser osv, man lägger in en s k "doodle".

Juni månad är den officiella gaypridemånaden, och Google passar då på att hylla gayrörelsen. Dock inte med en doodle, utan med en liten regnbåge som poppar upp vid sidan om sökfönstret.

"Men den syns inte för alla; endast om man använder ”pride-relaterade” sökord – exempelvis ”gay”, ”lesbian”, ”homosexuality” och ”bisexual” – kommer regnbågen fram."

Bra idé, är min spontana tanke. Allt kan ju inte uppmärksammas hela tiden, smart med olika "nivåer".

Men Google får kritik för tilltaget, många menar att Google döljer sin hyllning för att undvika kritik från anti-gaygrupper.

Jag är inte så säker på att det är en medveten strategi, utan tänker - som sagt - snarare i samma banor som Googles egen kommentar ger uttryck för:

”Vi tycker om att fira högtider och speciella händelser på Google. Som man kan föreställa sig är det svårt för oss att välja vilka händelser vi ska fira på vår sajt, och vi har en lång lista på de som vi skulle vilja fira i framtiden”.

Gayrörelsen kan i alla fall vara nöjd, med tanke på att media nu uppmärksammar kritiken mot Google, och på så sett ger ytterligare publicitet åt gaypridemånaden.

************

Internationella fotbollsförbundet (Fifa) kritiserar Nigerias förbundskapten Eucharia Uche, bl a för påståendet  att hon ”rensat bort alla lesbiska spelare från laget”.

Jag som trodde att det var fotboll det handlar om.

SVT AB SvD NSK HD GP 

************
Intressant att läsa om överrepresentationen av invandrare i brottsstatistiken, och samtidigt att nära var tredje medlem i Sverigedemokraterna har lämnat partiet sedan i fjol.

Kanske tyder på en försiktigt ökad insikt om att frågan inte är så enkel?

EXP SvD HD GP D

************

Efter al-Qaida-ledaren Usama bin Ladins död och gripandet av maffiabossen James "Whitey" Bulger finns nu två vakanser på FBI:s berömda Tio mest eftersökta-lista.

"Vilka som får fylla tomrummen bestäms slutligen av FBI-chefen. Men personen måste betraktas som både särskilt farlig och ha ett digert brottsregister."

"Belöningen för tips som kan leda till att någon av de tio mest eftersökta grips är minst 100 000 dollar."

Kan man inte göra som i arbetslivet i besparingstider - slopa att fylla uppkomna vakanser?

Så sparar man de pengarna?

AB  SvD NSK D HD GP 

fredag 24 juni 2011

Glad midsommar!

Och välkommen till klubben för ointressant vetande...

Visste Du t ex att var tredje svensk tycker att sillen eller potatisen är viktigast på bordet, därefter jordgubbar?

Att varannan svensk uppger att de bara kommer att köpa mat till firandet, att 14 procent säger att de kommer att passa på att köpa något nytt klädesplagg, att 28 procent handlar festmaten dagen före midsommar, att 58 procent tycker att mid­sommar är lika viktigt nu som förr...?

Passande dag att också meddela att extremdiet kan bota typ 2-diabetes... God nyhet, för övrigt.

Inte fullt så god nyhet är att det blir en blöt midsommarhelg i nästan hela Sverige.

(Undrar just om dubbeltydigheten i rubriken är avsiktlig?)

Som sagt, glad midsommar!

SVT AB AB EXP GT DN DN DN DN SvD SvD SvD SvD SKD SKD SKD NSK HD GP GP GP BT D D D

torsdag 23 juni 2011

Arbetsliv i fokus

Cloetta redovisar ett rörelseresultat på fem miljoner för mars-maj 2011, att jämföra med fyra miljoner för motsvarande period i fjol.

Samtidigt minskade försäljningen från 267 miljoner till 237 miljoner kronor (?).

Påminner om det som vi väl alla vill; jobba mindre för högre lön...

DN SvD HD GP

************

En rektor fick sparken från sin arbetsplats, friskolan Norrlands Entreprenörsgymnasium, p g a facebookbilder där han bland annat poserade utklädd till östtysk kulstöterska på maskerad.

Allt började med att en reporter på en nyhetssajt läst på Anders Karlssons facebooksida att han var fan av några åsiktsgrupper med anknytning till sex.

Därefter publicerades en artikel på nyhetssajten med rubriken ”Rektor i sex-skandal” och med fler "sex-bilder" från facebooksidan, bl a en bild som visar honom i bar överkropp när han dansar turkisk dans på resa i Turkiet.

"Lokalpressen hakade snabbt efter och någon dag senare hängdes Anders Karlsson ut som 'sex-rektorn' på löpsedlarna", vilket alltså ledde till att han fick sparken.

Vilket i sin tur ledde till att han stämde nyhetssajten och krävde skolan på ett rejält skadestånd.

Idag kom domen från Luleå tingsrätt - skolan döms till att betala Anders Karlsson drygt 800.000 kronor i skadestånd för felaktig uppsägning.

Inte mer än rätt. Men kom nyhetssajten undan? Och lokalpressen?

Är det priset vi får betala för yttrandefriheten?

DN SvD SvD HD GP D

************

Stockholms läns landsting har anmält en vårdcentral till Socialstyrelsen, efter att dess chef vid ett flertal tillfällen gett medicinska råd – från krogen efter x antal flaskor vin, detta under s k bakjour.

Läkaren borde kanske sadla om till vinprovare.

AB SvD HD GP D

onsdag 22 juni 2011

Jag drar en lättnads suck...

Noggrann, strukturerad och självgående.

Det är de tre mest förekommande adjektiven i platsannonser på rekryteringssajten Monster.se enligt en undersökning gjord av företaget Saplo.

Låter som goda egenskaper hos en... robot.

Därefter kommer adjektiv som flexibel, serviceminded, prestigelös och ansvarstagande.

Jag drar en lättnads suck, det är nog trots allt människor man letar efter.

DN SvD SKD HD GP 

************

Just flexibel förefaller vara en avgörande egenskap om man jobbar som lärare...

Dagens dom i Arbetsdomstolen (AD) slår fast att Sollentuna kommun inte bröt mot kollektivavtalet då den utökade lärarnas undervisningstid från ett läsår till ett annat.

"Båda lärarfacken beklagar domen och varnar för att den kommer att försämra arbetsvillkoren för lärarkåren."

Skulle tro det.

DN DN SvD SvD SKD HD GP D

************

Dagens gåta (apropå flexibilitet...): Vad har kortbyxor och hijab gemensamt?

SvD HD GP D

tisdag 21 juni 2011

Välkommen till dagis

Många företag har Facebookförbud på arbetstid.

Föga förvånande då det i vissa fall stjäl tämligen mycket tid... och uppmärksamhet från det man egentligen är där för.

Detta har föranlett klädföretaget (?) Diesel att släppa en applikation som gör om Facebook-sidan så att den ser ut som ett Excel-ark. Allt för att lura chefen.

Välkommen till dagis.

Vansinnigheter

En Mariestadsbo har överklagat glassbilens ljud till miljödomstolen. Ärendet har med andra ord varit uppe för prövning tidigare, i Mariestads Miljö- och byggförvaltning.

"Att höra detta onödiga väsen bara för att näringsidkare vill åka omkring och sälja sin glass. Det är fullständigt korkat, fullständigt vansinnigt" menar Mariestadsbon.

Kan absolut hålla med om det störiga i denna nedsmutsning av ljud. Men fullständigt vansinnigt?

Jag kan komma på många saker som är betydligt vansinnigare.

Dessutom är det gott med glass.

SVT AB GT SvD SKD NSK HD GP D

************

Kanske inte heller någon katastrof, men...

En 60-årig företagare i Ångermanland som gjort sig skyldig till grovt skattebrott och bokföringsbrott får sitt fängelsestraff halverat (från två år och sex månader till ett år och tre månader) eftersom det hann gå åtta år innan hans brott prövades i domstol.

Åtta år? Är det inte straff nog?

I ett så'nt här fall tycker jag faktiskt att han borde fått straffet efterskänkt.
 
AB SvD SKD NSK HD GP D

************

TT är på sitt mest skojfriska humör idag:

Skogskyrkogården i Eksjö har blivit bestulen... på fem bokstäver; tre "s" och två "k". Eller egentligen två, för tjuven har koncentrerat sig på "s" och "k".

Så på muren till begravningsplatsen står det nu "ogyrogården".

"De stulna bokstäverna är 10-15 centimeter höga och kan användas till att skriva till exempel ksksk."

Just det.

AB KvP SvD SKD NSK HD GP D

************

Mer på temat vansinnigheter:

"En ny sorts tuggummin säger sig hjälpa konsumenten på traven till ökad skönhet, skarpt intellekt och atletiska framgångar." Tuggummit säljs på apotek...

Louise Ungerth på Konsumentföreningen Stockholm kallar det den "dummaste produkten någonsin" på sin konsumentblogg.

Tja, en sansad kommentar i sammanhanget.

DN SvD SKD NSK HD GP D

************

Detta är vansinne på riktigt:

"I dag höjs röster för hädelselagstiftning över världen. I princip alla muslimska länder har det redan (...) Men hädelselagstiftning är inte unikt för muslimska länder, det finns även i bland annat Irland, Grekland och Polen." (D)

"Freedom House har visat att hädelselagstiftning ofta leder till förtryck och stora ingrepp i yttrandefriheten."

Fan tro't.

I Sverige har kristdemokraten Tuve Skånberg motionerat i riksdagen för en trosfridslagstiftning.

"Det finns alltid en risk med att begränsa yttrandefriheten, men den risken väger lättare än de rättigheter som de som är troende borde ha."

Ett uttalande som ger mig rysningar i hela kroppen.

Tuve Skånbergs förslag har i dag (Gud ske lov...) inget stöd hos riksdagspartierna, inte ens sitt eget.

"En hädelselagstiftning skulle vara ett stort ingrepp i yttrandefriheten" säger Ulf Petäjä, statsvetare som forskat kring yttrandefrihet.

"Varför ska just religion vara undantagen för kritik, om nu kritiken är relevant. Man måste kunna kritisera även religiösa saker och utsagor precis som politik."

Är inte detta egentligen fullständigt självklart?

************

Lika självklart som att kyrkan gärna kan tala om samhällsfrågor och vara aktiv i samhällsdebatten, men inte bör agera (parti-)politiskt?

AB SvD SKD HD GP D D

************

Ytterligare nyhet som matchar rubriken på detta inlägg:

En 13-årig flicka nekades plats på kristna friskolan Grenadjärskolan i Örebro - på grund av en piercing i näsan.

"Utan sin piercing ville dottern inte vara och den utlovade platsen i sjunde klass stängdes, enligt mamman som hade sett fram emot en lugnare miljö för dottern än på hennes förra skola."

"Vi tycker att man måste vara 18 år för att ha så ingripande saker i livet som en piercing", säger skolans rektor.

Slappna av...

måndag 20 juni 2011

It’s a dress, not a yes

"Det började i Toronto i Kanada när en polis sa att kvinnor inte bör klä sig som slampor om de inte vill bli ofredade." (SvD)

Nu sprider sig proteströrelsen Slutwalk (slut = slampa) över världen, till länder som Indien, Brasilien och Honduras.

Arrangörernas hemsida berättar att ”SlutWalk startade för att några av oss var arga på status quo, vi var arga på Torontopolisen och för att alltför många godtar sexuella övergrepp”, och menar också att de vill återupprätta själva ordet ”slut” eller slampa.

Efter Torontopolisens uttalande tog en grupp kvinnor initiativet till ”slamppromenaden” som nu alltså sprider sig över världen.

Jag förstår poängen med protesterna, de är fullt berättigade. Eller som det stod på en skylt i Slutwalken i London förra helgen: ”It’s a dress, not a yes”.

Men varför försöka återupprätta ordet "slampa"? Återupprätta till vadå?

En självklar rätt

Sociala utskottet vid Socialstyrelsens råd för etiska frågor anser att socialtjänsten har rätt att läsa bloggar och Facebook för att ta reda på om en person har rätt till bidrag eller ej.

"Ärendet togs upp efter att en socionomstudent under sin praktik reagerat på att handläggare granskade klienter i sociala medier." (DN)

Vad är problemet? Självklart har socialstyrelsen "rätt" till det.

Bloggar och Facebook är ju fullt offentlig information, vem som helst kan helt lagligt göra denna typ av granskning.

Bättre då att se till att inte fuska.

SVT AB SvD HD GP D 

Innerst inne

Unga människor blir allt mindre intresserade av de traditionella politiska partierna, sägs det.

Men inte enligt Ungdomsstyrelsens rapport Ung i dag, som bl a visar att förstagångsväljarna ökade 2010 med tre procentenheter till 79 procent jämfört med 2006 och att många fler i åldern 18–25 år blev valda till politiska församlingar.

"Det är en ny trend, för nu är det första gången på länge som vi kan säga att ungas politiska intresse inom det traditionella politiska fältet faktiskt har ökat" säger Tiina Ekman, projektledare för rapporten.

Positiv utveckling. Men jag ser gärna att det politiska intresset samtidigt också letar sig andra vägar, med större engagemang i sakfrågor inom ramen för annan föreningsverksamhet än den strikt partipolitiska.

Ju större engagemang och på ju bredare front, desto bättre. Så länge engagemanget syftar till något gott, och gagnar vårt välbefinnande.

AB SvD SKD NSK HD GP D

************

Apropå välbefinnande...

Högre lön gör dig lyckligare. Men det finns en övre gräns, enligt en studie gjord vid Princeton universitetet i USA. Kommer man över den gränsen - enligt forskarna drygt 40 000 kronor i månaden - "kan man bara köpa sig mer prylar vilket inte ger någon extra glädje".

Ytterligare inkomstökningar gör det inte "lättare att göra det som människor mår bäst av: umgås med människor de tycker om, njuta av fritiden och undvika smärta och sjukdom".

En insikt jag tror att vi alla säkert redan hade, med eller utan amerikanska studier.

Innerst inne.

************

Antalet svenska dollarmiljonärer slår nytt rekord, 60.900 st.

Vilket alltså inte innebär att vi blivit ett lyckligare folk.

SVT DN NSK HD GP 

onsdag 15 juni 2011

Det är väl bara en utopi

"Dagens partiledardebatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och oppositionsledaren Håkan Juholt (S) slutade i dött lopp, tycker retorikkonsult Elaine Bergqvist." (Dagen.se)

"När Reinfeldt och Juholt för första gången ställdes mot varandra i en debatt vann statsministern kampen, enligt retorikexperten Elaine Bergqvist." (DN.se)
 
Olika bud, inte bara om hur partiledardebatten gick, utan också om vad Elaine Bergqvist tycker...
 
I vilket fall som helst har jag svårt för uttryck som "dött lopp" eller att den ene eller andre "vann kampen" när det gäller politisk debatt.
 
En politisk debatt borde i första hand syfta till att redovisa och klargöra respektive sidors politiska åsikter och avsikter, så att väljaren har tydliga alternativ att välja mellan utifrån vad han/hon verkligen tycker i sakfrågorna, oberoende av debattörernas retoriska förmågor.
 
Men det är väl bara en utopi.

SVT SVT SVT SVT AB AB AB AB EXP EXP EXP EXP EXP EXP DN DN DN DN DN SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD D

Frågor... och svar

En utfrågning 2010 av 10 000 medlemmar i Svenska kyrkan visade att hela 90 procent har en "svag" relation till sin kyrka.

Enligt utfrågningen, vars syfte bland annat var att ta reda på vilka förväntningar som finns på kyrkan, tycktes många vara medlemmar för att de är "lite troende, för att kyrkan gör ett bra arbetet i samhället och står för viktiga traditioner" - detta samtidigt som kyrkan inte är särskilt viktig för dem personligen.

Frågorna som Svenska kyrkan nu bör ställa sig är:  Finns det någon relevans, vilken är den, och hur få folk att se den?

För övrigt frågor som varje politiskt parti, religiöst samfund eller idéburen organisation bör ställa sig då och då.

Och vars svar de bör ta konsekvenserna av.

SVT AB SvD SvD SKD NSK HD GP D D D D

************

Få medlemmar är aktiva i sina församlingar

måndag 13 juni 2011

Smått komiskt

Ibland blir massmedias hantering av opinionsmätningar lite smått komisk.

Förvisso är det tydligt att väljarnas förtroende för S-ledaren Håkan Juholt är lågt.

Men bakom rubriken Förtroendet för Juholt sjunker döljer sig nyheten att en aktuell mätning från Demoskop ger Håkan Juholt 2,85 på en femgradig skala, att jämföra med siffran 2,91 när han tillträdde i mars.

Alltså en sänkning med sex hundradels poäng på tre månader.

Lägger man sedan till att mätningen omfattade endast 1000 personer blir det absurda i att dra några som helst slutsatser av detta ännu tydligare.

Men det faktum att Juholt vill förstärka med Stefan Holm kanske tyder på att han själv tar siffrorna på allvar?

SVT SVT AB AB AB EXP EXP SvD SvD SvD SvD SKD SKD SKD NSK NSK NSK HD HD HD GP GP GP D D D

söndag 12 juni 2011

Medaljens baksida

Väl hemkommen från Sweden Rock Festival - Tack för i år! - läser jag i nyhetsmedierna om medaljens baksida:

Antalet stölder ur tält och husvagnar under årets festival har ökat märkbart jämfört med tidigare år.

"Vi tror att vissa grupperingar har sökt sig till festivalen enbart för att stjäla" sade Michael Hesselberg, polisinsatschef under festivalen.

Dessutom har två tonårsflickor utsatts för våldtäkt. De misstänkta förövarna har förhörts, och en av dem anhållits.

Marginellt på det stora hela - 33 000 besökare, 4 dagar - men högst tragiskt för de drabbade.

Hur årgärda inför nästa års festival? Går det?

AB SvD SKD NSK HD GP D

lördag 11 juni 2011

Det bör man inte

FN-toppmötet om aids enades igår - bland mycket annat - om stöd till kondomer som medel att hindra smittspridningen.

Detta utlöste protester från muslimska länder och Vatikanen, som istället vill betona hjälp till homosexuella, prostituerade och narkomaner.

Istället? Alla åtgärder i kampen mot denna (än så länge) obotliga immunbristsjukdom, är väl goda åtgärder?

Så länge man inte blandar in föreställningar och påbud med religiösa förtecken, förstås.

Och det bör man inte.

AB SvD SKD NSK HD GP D

************

Apropå Vatikanen... och påbud med religiösa förtecken:

Hundratusentals människor samlades vid dagens Europride-festival i Rom.

Den amerikanska popstjärnan Lady Gaga sade under ett framträdande: "Vi kommer alla från samma dna. Vi är födda på det här sättet."

Hon passade också på att fördöma regeringarna i bland annat Ryssland, Polen, Litauen, Ungern och Libanon för att inte respektera hbtq-personers rättigheter.

Medfött eller medvetet val - var och en har rätt till sitt eget liv och sin egen livsstil.

Så länge man inte kränker någon annan.

AB SvD SvD SKD NSK NSK HD HD GP GP D 

fredag 10 juni 2011

Fler glimtar från händelsernas centrum

Händelsernas centrum är - för tillfället - Sweden Rock Festival.

Jag är kluven till Joan Jetts musik.

Som ett stort The Runaways-fan men med föga intresse för Joan Jett and the Blackhearts i mitt tycke alltför trallvänliga typ av rock är det med skeptisk förväntan jag närmar mig aktuell scen för dagens spelning med nämnda grupp.

Jag blev dock positivt överraskad, då de förutom sin egen (skräp-)repertoar även spelade ett knippe The Runaways-låtar, och dessutom med lite mer tyngd än vad originalen bjuder.

Skitbra, helt enkelt.

Det är med rockfestivaler som med julbord, man orkar inte ens smaka av allt.

Av Seattle-bandet Queensryche tog jag bara en tugga, det var inte så pjåkigt. Tungt, gediget och med makalös sång av Geoff Tate. Som vanligt.

Accept i studioform har sällan fångat mig. Däremot live, jag har sett dem flera gånger tidigare.

Jag blev inte besviken den här gången heller. Hederlig heavy metal levererad med stor entusiasm och glädje. Gitarrist Wolf Hoffman hade ett stort flin på läpparna mest hela tiden.

(Han har dessutom på senare år anlagt en frisyr som jag skaffade mig redan på 90-talet...)

Även Saxon, liksom Accept alltid lika pålitlig liveakt, gav valuta för pengarna. Varken mer eller mindre.

Mina största förväntningar i år låg dock på Judas Priest, då de inför denna turné utlovat låtar från hela sin karriär. Alltså inte bara de förväntade och förutsägbara 80-talslåtarna, utan även låtar från de (kommersiellt sett) hopplöst underskattade 70-talsplattorna.

Låtmässigt infriades mina förväntningar, och bandet skötte sig bra. Men Rob Halford sjöng under all kritik. Vilket förvisso var väntat, han har inte nått upp till fornstora dagar - och toner - på flera år.

Det är nog som sig bör att detta blir bandets avskedsturné. Det är hög tid, åtminstone för Halford.

Och apropå avsked... detta blir det sista jag rapporterar från pågående festival. Av skäl som stavas teknik och logistik.

På återseende...

EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP DN DN DN DN SvD SvD SvD SvD SvD SvD SKD NSK

************

Läs mer:

Nu är det dax... för Sweden Rock Festival

Glimtar från händelsernas centrum

torsdag 9 juni 2011

Glimtar från händelsernas centrum

Så är då Sweden Rock Festival igång.

Festivalen öppnade med tiohövdade Västeråsbandet Seventribe. Jag gick dit med ett öppet sinne. Det hjälpte inte...

Denna typ av hardcore/rapmetal är onekligen inget för mig.

Amerikanska Rhino Buckets (AC/DC-)riffbaserade rock tilltalar mig desto mer. Skönt okomplicerat sväng.

Tilltalas gör jag också av amerikanske bluesrockgitarristen Mason Ruffner, som dock bitvis spelade ganska otight. Förhoppningsvis bara en dålig dag på jobbet.

Svenska sleazerockarna Crashdiet lirade däremot tight och säkert (men de kunde gott skippat det förinspelade sångstödet i refrängerna...).

Förmodligen har de lagt ner lika mycket tid på repetitioner som på hårsprayande och smink.

Amerikanska Five Horse Johnsson bjöd på svängig bluesrock, bitvis tunggung, bitvis tomgång.

Kvällens huvudakt Hardcore Superstar fick klara sig utan mig. Det kom ett regn- och åskoväder emellan...

onsdag 8 juni 2011

Nu är det dax... för Sweden Rock Festival!

Idag drar Sveriges bästa rockfestival Sweden Rock Festival i blekingska Norje igång.

Portarna öppnar kl 15.00 och första bandet ut är hardcore/metalbandet Seventribe från Västerås.

Dagen toppas av Göteborgs stoltheter Hardcore Superstar, som snarare - namnet till trots - hamnar i sleazefacket än i hardcorefacket.

För åttonde året i rad är festivalen slutsåld, så sent som igår såldes de sista av de 33 000 biljetterna.

Festivalen ligger nu på "en lagom nivå" enligt festivalledningen, som inte har några planer på att låta Sweden Rock växa publikmässigt.

"Nej, när vi hade 35 200 besökare blev det en del trängsel och problem med köer och parkering. Det vill vi undvika" säger presschefen Martin Forssman.

Taskigt för dem som inte skaffat biljett (men, som sagt, de tog slut först igår...), bra för alla oss som var förutseende.

Till vår glädje blir festivalområdet dessutom rejält mycket större än tidigare, allt för vår bekvämlighets skull.

Festivalen kommer att pågå fram till lördag natt, med band som Joan Jett (ex-The Runaways ), Accept, Saxon, Judas Priest, Mr Big, Whitesnake, Styx, Kansas, Thin Lizzy och sist men inte minst… Ozzy Osbourne.

Jag är på plats i Norje, och kommer under dessa dagar – i den omfattning lusten, tiden och tekniken medger - att ge små glimtar från händelsernas centrum...

Stay tune…!

DN DN SvD SKD NSK LT HD GP BT

************

Läs mer:

Glimtar från händelsernas centrum

Fler glimtar från händelsernas centrum

************

Tidigare inlägg på temat Sweden Rock Festival:

Sweden Rock 2011 Sweden Rock Festival 2011 närmar sig... Sweden Rock Festival 2011 närmar sig... ytterligare Snart dax...

************

SVT direktsänder The Big Four på Ullevi