torsdag 26 november 2015

Kritik och missförstånd

Jag har blivit omnämnd och citerad i Tina Löfströms lyckoblogg på Aftonbladet.se: Lycka till! - en blogg om att leva fullt ut. Kul och hedrande.

Läs här: http://bloggar.aftonbladet.se/lyckatill/2015/11/hakan-om-kritik-och-missforstand/

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

onsdag 25 november 2015

Allting handlar inte om anpassning och välvilja

"En nedtoning av den egna ideologin till förmån för välvilja gentemot andra. Det förhållningssättet dominerar i vårt lands kyrkor." skriver Gunnar Hyltén-Cavallius, komminister emeritus på dagen.se under rubriken "Riskfylld kyrklig anpassning".
När organisationer eller enskilda individer börjar ifrågasätta sin egen tvärsäkerhet eller de sanningsanspråk som är inbyggda i den lära man i åratal bekänt sig till är anledningen till det nödvändigtvis inte att man vill undvika att riskera "att ifrågasätta och kränka andras tro", förbluffande ofta handlar det om - ärligt upplevd - mognad och nyfunna insikter.
Allting handlar inte om anpassning och välvilja, något som de bokstavstrogna och konservativa falangerna i högre grad än nu borde inse, erkänna och respektera. I annat fall tenderar diskussionen i dessa frågor att urarta till rent "käbbel" (för att tala Löfvenska). 
Trist och onödigt, och leder inte framåt.
************
Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

lördag 21 november 2015

Jag säger bara vad jag tycker...

Jag förfasas över vissas (tyvärr alldeles för mångas) förvirrade föreställningar om vad yttrandefrihet innebär…

Yttrandefrihet innebär frihet att yttra sig om i stort sett vad som helst, oberoende av vilken moralisk, politisk, religiös, filosofisk eller annan åsikt eller ståndpunkt yttrandet bottnar i. Visst, det finns begränsningar, man får inte grovt förtala eller hota folk till livet osv, men i övrigt är det tämligen fritt att säga ”i stort sett vad som helst”. Åtminstone i vårt avlånga land.

Många fb- blogg- och andra inlägg och kommentarer på nätet, runt fikabordet och i samhällsdebatten tyder dock på att det finns en utbredd föreställning om att det i yttrandefriheten ingår en rätt att SLIPPA BLI EMOTSAGD, att SLIPPA KRITIK för sin åsikt.

Hur ofta hör man inte: ”Vadå? Jag säger bara vad jag tycker! Får man inte göra det här?”

(En annan variant är att man uttrycker sin åsikt, och därefter lägger till ”…men det får man väl inte säga i det här jääävla landet…”)

Sanningen (i en majoritet av fallen) är: JO, du får säga precis vad du tycker! MEN du får räkna med och acceptera att du kommer att få mothugg - och i vissa fall kritik - för dina åsikter, av dem som inte håller med dig, och som också – precis som du – förbehåller sig rätten att nyttja sin yttrandefrihet.

Dessutom: Ofta döljer sig bakom uttrycken ”Jag säger bara vad jag tycker!” och ”…men det får man väl inte säga i det här jääävla landet…” en föreställning om att ens egen åsikt är originell, okonventionell, "utanför boxen" och ett resultat av eget kreativt tänkande… och att man är ”tuff” och ”orädd” som uttrycker den.

Kan så vara i ett fåtal fall, men pinsamt ofta… nä. Jag blir sällan imponerad i alla fall.

Min ödmjuka önskan är att man skippar denna – enligt min åsikt – tramsiga retorik, uttrycker sina åsikter utan att skämmas och krumbukta sig. OCH att man är beredd på att andra inte alltid håller med, och kanske bjuder på mothugg…

***********

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!