torsdag 31 januari 2013

Goda nyheter - och tidlösa

Cajsa Tengblad, coach, friskvårdspedagog, föreläsare och författare till nyutkomna boken "Prestationsprinsessan" säger att det är "ett privilegium" att vara duktig.
 
"Men det finns en risk att vi ägnar hela vårt liv åt att försöka förtjäna ett värde som vi faktiskt redan har."
 
"När prestation blir ett sätt för oss att definiera vårt värde, då blir det farligt. Att jag faktiskt är någon bara för att jag finns till, det är goda nyheter."

Ja, goda nyheter. Och samtidigt tidlösa.
 
"Jag skriver om sådant som jag själv behöver läsa, pratar om sådant jag själv behöver höra."
 
Bra, fortsätt med det. Vi andra behöver också höra det och bli påminda. Gång på gång.
 
 
************

Besök gärna min sida på poeter.se!

onsdag 30 januari 2013

Gör er plikt...!

En amerikansk studie av gifta heterosexuella par visar att par där mannen och kvinnan delade på hushållsarbetet hade betydligt mindre sex, jämfört med par där könsrollerna var uppdelade på ett mer traditionellt vis.

Här fick alla jämställdhetsmotståndarna vatten på sin kvarn.

Så - alla jämställda män och kvinnor - gör er plikt...!:)

AB DN HD SKD GP BT

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

måndag 28 januari 2013

Klart botande effekt

Forskare i USA har funnit en tydlig koppling mellan migränanfall och blixtnedslag.

Sannolikheten för ett migränanfall har visat sig vara betydligt högre under dagar då blixten slår ned inom fyra mils avstånd.

Om blixten däremot träffar själva migränen har den en klart botande effekt. Har jag hört.

AB HD GP BT

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

söndag 27 januari 2013

Bedräglig härskarteknik

Organisationskonsulterna Helene Thomsson och Ylva Elvin-Nowak har skrivit en bok om maktmanipulationer - härskartekniker - i arbetslivet.

De menar bl a att det faktum kvinnorna mer och mer konkurrerar om makten har lett till att härskarteknikerna blivit mer sofistikerade.

Och att en duktig härskare kan få otroliga fördelar genom att manipulera sina kollegor.

Jag har inte läst boken, men utgår ifrån att den tar upp en mängd olika härskartekniker, och hur man avslöjar och bemöter dem.

Det jag ofta reagerar på i dessa sammanhang är dock att man sällan (aldrig?) tar upp den - enligt min mening - bedrägligaste härskartekniken av dem alla: att beskylla den man vill härska över för att använda sig av just... härskartekniker.

Det är troligtvis den härskarteknik som det är svårast att värja sig mot.

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

lördag 26 januari 2013

Vad gäller anmälarnas "frihet"...?

Jag skrev för ett tag sedan om debatten kring det eventuellt skadliga (!) med 2012 års julkalender Mysteriet på Greveholm - Grevens återkomst.

Och att man kanske hellre borde fokusera på rätt saker?

37 personer anmälde julkalendern för ockultism. Granskningsnämnden friar nu Mysteriet på Greveholm  "då de anser att programmet inte strider mot de bestämmelser som gäller för SVT:s programverksamhet".
 
Nämnden är nu i sin tur fri att fokusera på rätt saker. Vad gäller anmälarnas "frihet" ställer jag mig mer tveksam.

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

fredag 25 januari 2013

Vad är då det "övriga samhället"?

KD har gått kräftgång i opinionen - opinionssiffrorna har under lång tid legat under fyraprocentspärren.

Statsvetaren Jonas Hinnfors menar att "motgångarna till stor del beror på partiets moralkonservativa ställningstaganden som upplevs gå i otakt med övriga samhället."

Vad är då det "övriga samhället"? "Verklighetens folk" kanske?

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

torsdag 24 januari 2013

Är det ok?

Ekho, riksförbundet för kristna hbtq-personer, har fått statliga medel - i form av projektpengar från Ungdomsstyrelsen - för att genomföra ett projekt vars målsättningen är att även kristna hbtq-personer ska få bli soldater inom Frälsningsarmén.
 
(Att hbtq-personer överhuvudtaget vill bli frälsningssoldater är för mig en gåta, men det är en annan fråga...)
 
Tanken är att samla in erfarenheter från hbtq-personer inom Frälsningsarmén i en bok som sedan ska skickas till samtliga kårer i Sverige.

Beroende på hur boken tas emot går man sedan vidare, enligt projektets ledare Erik Andersson.

Hasse Boström, ledarskribent på Dagen, ifrågasätter Ungdomsstyrelsens projektstöd. Han menar att "staten kampanjar för att få rörelser att överge delar av sina grundvärderingar".
 
Då är min fråga, till Boström m fl: Är det ok att staten - genom statligt stöd till exempelvis Frälsningsarmén - kampanjar för en diskriminerande syn på homosexuella?

D D D D

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

tisdag 22 januari 2013

Inte alltför vetenskaplig och korrekt?

Om två år kommer en ny provöversättning av delar av Nya testamentet. Uppskattas översättningen fortsätter man med resten av NT.

Senaste versionen av NT kom 1981, och hade då översatts av en statlig bibelkommision.

"Nu ska kyrkan själv ta ansvar för arbetet", enligt Krister Andersson, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet.

För att den inte skall bli alltför vetenskaplig och korrekt, månne?

AB HD SKD GP D

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

lördag 19 januari 2013

Orättfärdigt och orättvist

 
"Enligt ett nytt utspel vill hon se en lag som tvingar bolagen till en viss andel kvinnor i sina ledningsgrupper."
 
Gunvor G Ericson (MP) tycker att det är "ett steg i rätt riktning": "Kvotering är inget mål i sig, det är ett medel."

Absolut. Men ett orättfärdigt och orättvist medel.

På få andra områden accepteras särbehandling. Så här öppet.

SVT AB SvD HD SKD GP

Moraliskt? Knappast... Jag har ett förslag...

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Uppmaningar

"Vi lämnar slips och pärlhalsband hemma", uppmanade Per Schlingmann (M) sina partikamrater i en folder härom året.

"Vi lämnar glåpord och järnrör hemma", är Jimmie Åkessons uppmaning till sina partikamrater. Numera.

Makthavare på en retorisk resa Med manipulation ska valet vinnas

Frågan är: Vad vill vi? Och blankare lär det alltså bli...

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

fredag 18 januari 2013

Trots namnet

Kvinnorna är i minoritet i samfundens ledning, enligt en genomgång som tidningen Dagen gjort. Genomgången visar att Frälsningsarmén har flest kvinnor i ledningen.
 
Trosrörelsen har inga alls. Trots namnet.

Fakta: Ökad jämställdhet i styrelser Svårare att nå ut med bara män

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

torsdag 17 januari 2013

Har man sådana vänner... osv

Ungdomsstyrelsen har utsatts för hot på nätet efter att ha nekat SDU bidrag, skriver facktidningen Publikt.

Vem/vilka som uttryckt hoten framgår inte av TT:s nyhetsartikel.

Kan väl knappast vara någon/några som vill värna SDU:s anseende?

AB SvD SvD SKD SKD HD HD GP GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

onsdag 16 januari 2013

Av största vikt

SVT:s Uppdrag granskning har granskat barnfattigdomen i Sverige och konstaterar att "det är mycket svårt att hitta de barn som skulle passa in i den bild som barnrättsorganisationerna ger".

Vilket naturligtvis är glädjande.

Det är dock alltid viktigt att ge en rätt bild av verkligheten om man vill behålla allmänhetens förtroende.

Vilket i sin tur är av största vikt, inte minst när det handlar om viktiga organisationer som Bris och Rädda Barnen.

AB DN SvD SKD HD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Tänk då på alla oärliga stackare...

Gideoniterna har i många år placerat ut biblar på hotell över hela världen. Nu vill hinduer på samma sätt lägga ut Bhagavad Gita bredvid Bibeln på hotell i USA.
 
"Idén föddes sedan man sett vilken positiv effekt Bibeln har på hotellgäster .Förhoppningen är att Krishnas lära ska ge samma resultat."
 
Jesse Boyd från "Full Proof Gospel Ministries" säger om Bhagavad Gita att "den är på inget vis ett hot mot bibeln".

"Vem som än ärligt söker andlig sanning ser ganska snart skillnaden."

Men tänk då på alla oärliga stackare, hur går det för dem?

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

tisdag 15 januari 2013

Religiösa vanföreställningar

Friskolan Kvitsunds gymnasium i Telemark i Norge lär i sin undervisning ut att homosexualitet beror på "skador i barnets tidigaste utveckling".

Som en följd av "skador i barnets tidigaste utveckling" tror jag dock att det är vanligare att man hittar religiösa vanföreställningar än homosexualitet.

AB AB HD HD SKD SKD GP GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

måndag 14 januari 2013

Tack och lov för det!

"Ingenjörsstudenter är mindre empatiska än de som studerar till vårdyrken", enligt forskning vid Linköpings universitet.

Problematiskt, anser Chato Rasoal, som är en av dem som står bakom rapporten:

"Civilingenjörer får ofta ledande positioner i företag, där de måste kunna leda team med många medarbetare."

Och då krävs såklart empati.

Man kan också vända på det hela och säga: "De som studerar till vårdyrken är mer empatiska än ingenjörsstudenter."

Tack och lov för det! Tänker jag.

Utan att egentligen ha någon uppfattning om ingenjörsstudenternas empatinivå.

SVT AB DN HD SKD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

söndag 13 januari 2013

Fler frågor än svar

Manliga tv-profiler tjänar mest enligt en färsk undersökning om hur pengarna fördelas i tv-branschen.

"Av de 25 tv-personligheter som tjänar bäst är bara sex kvinnor."

Ganska ointressant siffra om man inte samtidigt får veta hur stor andel av våra svenska "tv-personligheter" som är kvinnor överhuvudtaget.

Om andelen är densamma, dvs att kvinnorna utgör runt 25% (vilket man naturligtvis i så fall kan granska eller diskutera orsakerna till), är resultatet av ovanstående undersökning inte ett skvatt anmärkningsvärd.

Något man trots allt vill påskina genom att påpeka att det är "bara" sex kvinnor.

Den här typen av undermålig nyhetsrapportering skapar fler frågor än svar.

HD NSK GP BT

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

fredag 11 januari 2013

Säg den glädje som varar beständigt

Det är inte bara vi människor som har problem med vikten så här års - även ”urkilot”, dvs Internationella kilogramprototypen (IPK) som förvaras i Paris, har gått upp i vikt några tiotals mikrogram.

Detta enligt mätningar av brittiska forskare. Orsaken tros vara luftföroreningar som har fastnat på ytan.

Kanske inte helt fel. Det borde ju samtidigt rent logiskt innebära att allt annat som går att väga, också vi människor, har gått ner i vikt en smula. Eftersom man (alltså) fortfarande använder Paris-kilot som måttstock.

Forskarna föreslår dock en bantningskur för urkilot i Paris. Med hjälp av en blandning av UV-ljus och en kanon som skjuter argonatomer.

Säg den glädje som varar beständigt.

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Om möjligt - ännu vackrare

Inställningen till samkönade äktenskap har ändrats mycket snabbt i USA. Folk blir helt enkelt mer och mer positiva.

"Som vigsellokal kan Washingtons National Cathedral i gotisk stil mäta sig med de vackraste i världen – och nu öppnas de stora portarna i järnsmide även för homosexuella vigslar."

Och med ens blev Washingtons National Cathedral - om möjligt - ännu vackrare...:)

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Och förhoppningsvis... sist

En 17-årig pojke i Västernorrland har åtalats för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av barn sedan han via internet förmått nio flickor att posera nakna framför webbkameror.
 
Uttnyttjat, ok. Men hur exakt har han "tvingat"?
 
Sjöqvist: "Jag blir först i landet med den här synen på några av brotten han är misstänkt för."

Och förhoppningsvis... sist.

Jag tycker absolut att brott av sexuell natur skall få påtagliga påföljder. Men är detta rimligt?

SVT AB AB SvD HD SKD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Få som överlever över tid

Statsvetaren Mikael Sundström är förvånad över att bråket som nu blossar i Centern - angående inriktningen på partiets nya idéprogram - inte dykt upp tidigare.

”Falangen som står bakom idéprogrammet trodde att de hade legitimitet. De gjorde en felbedömning”, säger han.

Kanske det. Eller så gick de helt enkelt på vad de faktiskt tycker... Oberoende av vidare kalkylering.

Felbedömning eller ej, jag tycker att det är positivt att "omöjliga" frågor som månggifte, avskaffande av skolplikt, fri invandring och platt skatt på allvar tas upp till debatt och belyses från olika håll.

Av alla åsikter vi tar som "självklara" är det ytterst få som överlever över tid. Vi lever - med andra ord - i ständig förändring. På gott och ont.

AB AB AB AB DN DN DN DN SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD GP GP GP GP GP GP GP GP D D

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

torsdag 10 januari 2013

Ett... mirakel, passande nog

Ofattbara nio miljoner (!) katoliker var med när Jesusstatyn "Nuestro Padre Jesús Nazareno" bars genom Filippinernas huvudstad Manilla i går i en lång procession som varade tio timmar.
 
"Statyn, som kom till Filippinerna från Mexiko i början 1600-talet, tros av många besitta övernaturliga krafter och de flesta försöker vidröra den heliga symbolen."

Jag ser för min inre syn vilket oerhört tumult som rimligtvis bör ha uppstått när "de flesta" av nio miljoner människor försökte nå fram till statyn för att röra vid den.

Tumult av liknande slag har tidigare kunnat skörda många dödsoffer i betydligt mindre folksamlingar.

"Endast 164 personer fick lättare skador under tumultet, uppger lokal polis."

Kan inte betraktas som något mindre än ett... mirakel. Passande nog.

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

tisdag 8 januari 2013

Larvigt påhitt...?

" Ordet 'hen' saknas med all rätt i listan" enligt rubrik på SvD.se:s förstasida, syftandes på Språkrådets nyordslista 2012.

Varför det? För att det helt enkelt är ett larvigt påhitt som borde nonchaleras? Nä, därför att "ordet har flera år på nacken, om än i en undanskymdare tillvaro".

Suck...

************

Skrota begreppet fortare än kvickt Som ett skämt är det OK

I samma ögonblick... Kanske något för Språkrådets nyordslista?

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

måndag 7 januari 2013

Hoppas...

SD:s medlemstal har ökat kraftigt sedan i somras, med närmare 2 500 nya medlemmar, nästan 1 000 medlemmar bara i november.

Hoppas att de flesta gick över från något av de övriga etablerade partierna. Så att dessa mer och mer töms på rasism och främlingsfientlighet.

AB AB SvD SvD SKD HD HD GP GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

söndag 6 januari 2013

Och så sägs det att det är en myt...

Ett stort antal norska sedlar som togs ur bruk i slutet av förra året har fortfarande inte lösts in. Sedlarna hade ett värde av motsvarande 638 miljoner svenska kronor.

"Även om vissa sedlar kan ha ett visst samlarvärde är de allra flesta värdelösa."

Och så sägs det att det är en myt att norrmän är korkade?

Nej, jag vill inte veta motsvarande siffra för svenskarna, senast vi var i samma situation...:)

AB DN HD NSK

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

lördag 5 januari 2013

Varför inte - helt enkelt - kapitulera...?

Bibelsyn och bibeltolkning debatteras flitigt på olika håll. Dock tappar man ofta bort huvudfrågan, en fråga som tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund fångade i sin ledare härom året - i två enkla meningar:

Är Bibeln en bok bland andra, människors ord om Gud, där vi kan välja vad vi tar till oss och vad vi lägger åt sidan? Eller är den, även i vår tid, Guds ord, som förvisso behöver förklaras och uttolkas men som inte går att tänka bort?

Här uttrycks två huvudståndpunkter, det är här varje diskussion kring Bibeln och dess eventuella auktoritet och tolkning bör ta sin utgångspunkt. Detta har Dagen - på ett föredömligt sätt - tagit fasta på i en serie artiklar.
 
 
För Dagen är Bibeln Guds ord till alla människor i alla tider över hela jorden. Det är inte en samling skrifter som återger människors nog så tänkvärda ord om Gud, inte heller en bok som förvisso innehåller Guds ord men också en hel del annat som utan problem kan och bör föras åt sidan som obegripligt eller föråldrat.
 
Jag delar inte - som återkommande läsare av Håkans Blogg redan vet - Dagens tro. Jag tillhör dem som ser Bibeln just som en samling skrifter som återger människors ord (...) om Gud... osv - med allt vad fel och brister det innebär. Detta av flera skäl.
 
Jag har hittills aldrig fått mig presenterat några rationellt eller förnuftsmässigt hållbara argument för Bibelns ofelbarhet. Man bara vill tro, det är bekvämt och enkelt att inte behöva ifrågasätta "sanningen".
 
Ironiskt nog leder frågan om vad Bibeln egentligen säger i olika frågor, dvs hur den skall tolkas (om man nu utgår från dess ofelbarhet) till stor splittring inom kristenheten.
 
Vilket utgör ytterligare ett skäl till att vara starkt skeptisk till dess ofelbarhet.

Rikard Roitto, lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm, konstaterar att få är helt konsekventa i sin bibeltolkning, att "det finns glapp mellan vad man påstår att man tror och vad man praktiserar".

"Ingen skulle inta en accepterande hållning till slaveri bara för att Bibeln har det. Och de som påstås ha en mer liberal hållning relativiserar inte normen om tvåsamhet, trots att det inte finns något uttryckligt förbud mot månggifte." Osv.

Varför inte - helt enkelt - kapitulera inför det faktum att Bibeln inte (!) är ofelbar, och upphöra med att slå knut på sig själv i desperata försök att bortförklara bibelord vars utsagor/åsikter/uppmaningar man har svårt att acceptera och bejaka?

D D D D D D D D D

Tidigare inlägg på Håkans Blogg om Bibelsyn

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Dubbla budskap

Den anglikanska kyrkans biskopala råd har beslutat att tillåta biskopar att leva i  homosexuellt partnerskap.

Så längde de lever i celibat, vill säga.

Påminner om skolverkets ok till att ha skolavslutningar i kyrkan.

Så länge prästen håller käften, vill säga.

SVT DN SvD HD D

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

fredag 4 januari 2013

Misstankar

En chef vid det kommunala bostadsbolaget Poseidon i Göteborg ha sagts upp efter att ha dömts för mutbrott av hovrätten. 

Mannen dömdes till villkorlig dom och 80 dagsböter. Han får samtidigt ett avgångsvederlag i form av tolv månadslöner.

Undrar just hur höga dagsböterna är... jämfört med avgångsvederlaget.

Misstänker att brott - trots ordspråket - "lönade sig" i det här fallet.

SvD SKD HD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Diken på båda sidor

Igår avbröt italienska serie A-laget Milan en träningsmatch på grund av att Milans mittfältare Kevin-Prince Boateng utsattes för rasism från publiken. Sannolikt helt rätt agerande från Milans sida.

Jag blir däremot lite skeptisk när jag läser följande, skrivet av krönikören Pierluigi Battista i italienska dagstidningen Corriere della Sera:

"När det än buas åt en svart spelare ska alla lämna planen. Alltid och allesammans. Även i officiella matcher.”

Oberoende av varför man buar? Är det alltid rasism att bua ut en svart spelare?

Det finns som regel diken på båda sidor av en väg.

AB SvD HD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Ökad risk för uruselt humör

En skämtsamt formulerad annons från Försäkringskassan om slopandet av det så kallade vab-intyget har anmälts till justitieombudsmannen av en privatperson, som vill att JO "ska strama upp myndigheten".

I annonsen står bland annat: ”Rapporter har påvisat att regelbunden användning av den berörda blanketten markant ökar risken för huvudvärk, stress samt förekomsten av s.k. uruselt humör.”

Något annat som också förefaller öka risken för "s.k. uruselt humör" är skämtsamma annonser från Försäkringskassan.

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

onsdag 2 januari 2013

Religiös idioti på hög nivå

En brittisk barnsjuksköterska sa nyligen upp sig. Hon tyckte inte att man som kristen skulle tvingas jobba på söndagar.
 
Är inte kristendomen en missionerande religion? Vill inte anhängarna att alla människor ska bli kristna?
 
Ja, alla utom sjukvårdspersonalen då. Dvs de som behöver jobba på söndagar. För visst behövs sjukvård även på denna veckodag?
 
Religiös idioti på hög nivå.
 
PS: Barnsjuksköterskans ärende har prövats i brittisk domstol. Hon förlorade... DS.
 
************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

tisdag 1 januari 2013

Skit oxå...

Belinda Olsson hoppar av programledarjobbet för ”Debatt" och ersätts av Kristina Hedberg, känd bl a för SVT:s "Min sanning".

"Kristina Hedberg har inga större planer på att förändra formatet."

Skit oxå...

"Debatt" präglas av pajkastning, flitig användning av härskartekniker, av att debattörerna galer i mun på varandra, att den som gapar högst är den som hörs mest osv.

Med lite (!) stramare tyglar från programledarens sida hade programmet kunnat bli intressant, klargörande och relevant. På riktigt.

Jag hoppas - trots allt - på det.

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!