I annonsen står bland annat: ”Rapporter har påvisat att regelbunden användning av den berörda blanketten markant ökar risken för huvudvärk, stress samt förekomsten av s.k. uruselt humör.”

Något annat som också förefaller öka risken för "s.k. uruselt humör" är skämtsamma annonser från Försäkringskassan.

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!