torsdag 24 september 2015

Jag förundras...

Carl-Erik Sahlberg, präst i Svenska kyrkan, förfasar sig i en krönika på Dagen.se över Svenska kyrkans förfall och citerar ”en idrottsintresserad kyrkvärd” som ”med tanke på att Sverige ligger längst ner bland världens länder när det gäller utövad kristen tro” menar att ”Svenska kyrkan spelar i korpserien”.

Därefter hänvisar Sahlberg till en tanzaniansk biskop som ska ha sagt att vi ”måste hjälpa Svenska kyrkan vända skutan. Allra först måste den börja tro på Bibeln”.

Sahlberg: ”Man kan väl tycka att laget som spelar i korpserien ibland borde vara lite mer ödmjukt och lyssna till topplagen i förstadivisionen.”

Visst. ”Topplag” som pläderar för att kvinnan skall tiga i församlingen och mot samkönade äktenskap. Bland annat.

Sahlberg berättar att han har mött många ”som är djupt bekymrade och ledsna över läget i Svenska kyrkan, och över den teologi som framförs av ledande kyrkliga röster och den intolerans man tycker sig möta från dem som just nu är politiskt korrekta”.


Jag förundras över människor som ständigt efterfrågar och kräver tolerans för sin egen avsaknad av densamma.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

söndag 20 september 2015

Glasklart

Staffan Gunnarsson i en glasklar kommentar på  Humanistbloggen, angående att t ex kritiken mot islams trossatser och människo- och kvinnosyn av vissa debattörer anses skapa ett destruktivt vi-och-dom-perspektiv:

”Det är trots allt en väldig skillnad mellan att vara tydlig när det gäller principer och värderingar, motsättningar mellan ideologier och livsåskådningar, och att vilja dela upp människor pga socialt eller etniskt ursprung, kön etc. Sätt att tänka och handla går att påverka och måste inte alltid accepteras, medan alla människor som art behöver inkluderas i vårt globala samhälle, utan undantag.”


Finns mången förvirrad debatt på det här området…

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

onsdag 16 september 2015

Känns det igen?

Det har upprättats en protestlista mot förslaget till en ny kyrkohandbok med namnunderskrifter av knappt 200 präster i Svenska kyrkan.

”Kritikerna av det föreliggande förslaget menar att det har en alltför vag förankring i Bibeln...” (Dagen.se)

Känns det igen?

Josef Ekesryd, präst i Södra Kållands pastorat: "Vid vår prästvigning avgav vi löftet om att stå fasta i kyrkans tro, att rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga Skrift…” osv.

Blir alltid lika fascinerad av talet om att förkunna ”rent och klart” utifrån en skrift som genom århundradena tolkats på precis hur många sätt som helst.

Vilket man inte verkar vilja låtsas om i denna typ av diskussioner.

********

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

lördag 5 september 2015

...när dumheten når dessa nivåer...

Totte Löfström på nyheter24.se, apropå Åkesson o co:s påstående om att Sverige är så attraktivt att komma till så att folk "riskerar livet" för att ta sig hit, och alltså flyr TILL nå'nting , snarare än FRÅN nå'nting:
"...man måste vara totalt dum i huvudet om man tror att människor som flyr från krig, bomber och svält skulle låta bli att fly om det bara var 'mindre attraktivt' att bo och leva i Sverige."
Löfström använder här ett tonläge som kanske inte gagnar en konstruktiv debatt... Men när dumheten når dessa nivåer är det inte lätt att vara hövlig.
Och det kanske inte är konstruktivt heller...?

********
Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

fredag 4 september 2015

Märklig påföljd

En notarie i delstaten Kentucky vägrade utfärda vigselbevis för samkönade par, detta trots den amerikanska högsta domstolens beslut att tillåta homosexuella par att gifta sig i alla delstater.

För sin vägran dömdes hon därför till fängelse, enligt Dagen.se

Märklig påföljd för arbetsvägran... Vore det inte rimligare med… sparken?

********

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

onsdag 2 september 2015

Det handlar om makt

Håller helt med Ulf Gustafsson på Humanistbloggen: ”Ännu en gång lyckas Katolska kyrkan och Påve Franciskus med att få idioti att framstå som en positiv nyhet.”

Ulf G syftar på att påven ger alla präster i katolska kyrkan ”rätten att förlåta kvinnor som har gjort abort och söker syndernas förlåtelse” under nästa år. (DN.se)

”Det kan ses som ett ytterligare steg i påvens strävan att skapa en öppnare och mer tillåtande kyrka.”

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Visst, ett steg i rätt riktning, men ett fjuttigt sådant.

”Enligt kyrkans lära är abort en så grov synd att den leder till automatisk uteslutning ur kyrkogemenskapen.”

Och så är det alltså fortfarande, man har inte blivit ett skvatt öppnare och mer tillåtande. Egentligen.

”Normalt kan den bara förlåtas av särskilt högt uppsatta präster, enligt Vatikanens talesman.” (DN.se)

Skamligt att människor överhuvudtaget kan få för sig att ta sig rätten att både fördöma och förlåta ”synder” (man kan ha olika syn på abort - och av olika skäl - men det är en helt annan diskussion) utifrån nå’n sort självpåtagen gudomlig auktoritet som man påstår sig ha fått sig tilldelad.

Kanske inte så förvånande, det handlar om makt. Men skamligt.

Och dessutom tragiskt att så många människor glatt underkastar sig denna maktutövning, denna självpåtagna ”gudomliga” auktoritet. 

Istället för att tänka själva och inse sin egen "gudomlighet" (med eller utan metafysiska inslag). Och dra egna slutsatser av det.

********

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!