söndag 20 september 2015

Glasklart

Staffan Gunnarsson i en glasklar kommentar på  Humanistbloggen, angående att t ex kritiken mot islams trossatser och människo- och kvinnosyn av vissa debattörer anses skapa ett destruktivt vi-och-dom-perspektiv:

”Det är trots allt en väldig skillnad mellan att vara tydlig när det gäller principer och värderingar, motsättningar mellan ideologier och livsåskådningar, och att vilja dela upp människor pga socialt eller etniskt ursprung, kön etc. Sätt att tänka och handla går att påverka och måste inte alltid accepteras, medan alla människor som art behöver inkluderas i vårt globala samhälle, utan undantag.”


Finns mången förvirrad debatt på det här området…

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar