onsdag 16 september 2015

Känns det igen?

Det har upprättats en protestlista mot förslaget till en ny kyrkohandbok med namnunderskrifter av knappt 200 präster i Svenska kyrkan.

”Kritikerna av det föreliggande förslaget menar att det har en alltför vag förankring i Bibeln...” (Dagen.se)

Känns det igen?

Josef Ekesryd, präst i Södra Kållands pastorat: "Vid vår prästvigning avgav vi löftet om att stå fasta i kyrkans tro, att rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga Skrift…” osv.

Blir alltid lika fascinerad av talet om att förkunna ”rent och klart” utifrån en skrift som genom århundradena tolkats på precis hur många sätt som helst.

Vilket man inte verkar vilja låtsas om i denna typ av diskussioner.

********

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar