fredag 30 oktober 2015

Nå, man kan väl få drömma

Katedral­akademin, ”en plattform för kulturell, intellektuell och andlig stimulans i Stockholms city” och knuten till Stockholms domkyrkoförsamling, avhandlas i en artikel på Dagen.se under rubriken ”Här får alla ställa obekväma frågor”…

...vilket får mig att fundera på: Vad är egentligen en obekväm fråga? Behöver det existera sådana?

Jag tänker att en obekväm fråga är en fråga som ”tvingar” svararen att i sitt svar blottlägga sanningar som vederbörande egentligen – av något skäl – helst vill sopa under mattan. Och sådana sanningar finns det – dessvärre - gott om…

”Här får alla ställa obekväma frågor”. Borde inte det vara devisen för varje förening, församling, myndighet, institution, arbetsplats, familj...?

Nå, man kan väl få drömma.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Bedrägligt och missvisande

En ung klok dam skriver på Facebook om en ”nyhet” som dök upp i hennes flöde, gällande en muslimsk man som påstås ha misshandlat en 12-årig pojke för att han hade blå ögon… följt av en bild på ett misshandlat barnansikte.

Fb-skribenten anade oråd och gjorde en bildsökning på Google, som gav vid handen att bilden föreställer en flicka på fyra år ifrån Storbritannien som blivit attackerad av en Rottweiler 2008…

Nyheten är alltså fabricerad, av skäl som är lätta att räkna ut… och har spritts på nätet av mindre nogräknade bloggare m m.

Fb-skribenten betonar vikten av att säkerställa sanningsnivån på denna typ av ”nyheter”, genom att kolla källan och eventuella länkar, göra en bildsök på Google, göra en bedömning på om källan verkar opartisk eller inte, osv.

Mycket bra inlägg som jag gärna vill komplettera med nedanstående tankar:

Självfallet viktigt att säkerställa sanningshalten, rasister skyr inga medel (ganska logiskt egentligen då de totalt saknar moral, vilket ju knappast är nå’n hemlighet, det ligger i sakens natur).

MEN - det räcker inte att säkerställa sanningsnivån! OM det nu, t ex i det här fallet, hade visat sig vara en SANN historia, vad händer då? Det är då den VERKLIGA kampen mot rasism och fördomar börjar... den kamp som går ut på att försöka få både sig själv och andra att förstå att ett enstaka fall (eller flera, faktiskt) säger absolut INGENTING om hur t ex (som i det här fallet) en muslimsk vuxen manlig arab beter sig generellt.

Skitstövlar finns det i ALLA sammanhang, handlingar som gör en förbannad sker "överallt", av människor tillhörande alla möjliga nationaliteter, yrkesgrupper, religioner, åldersgrupper, politiska grupperingar, kön... you name it.

Det finns tillräckligt mycket sanna exempel av det här slaget för att kunna användas som propaganda i alla möjliga syften. Huvudproblemet är HUR och på vilket bedrägligt och missvisande sätt dessa historier används - och hur de påverkar oss, inte i första hand om de är sanna eller ej.

Sedan håller jag naturligtvis med om att det är etter jävligare att man LJUGER ihop historier för att förstärka sina egna, redan inskränkta föreställningar och ståndpunkter, vilka de än är.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

torsdag 29 oktober 2015

Det handlar om relevans...

Nedanstående text började som en kommentar till mitt förra inlägg, men blommade ut till ett eget inlägg... Se det alltså som en fortsättning på mitt förra inlägg "Uppenbart för alla...?":

Den stora skiljelinjen bland människor, vad gäller hur man förhåller sig till Bibeln, går – som jag ser det – mellan följande två grundläggande synsätt (förenklat, jag vet, men detta är ett blogginlägg, ingen doktorsavhandling…):

1) Bibeln är Guds ord, och därmed – i nå’n mening - ofelbar till sin natur.

2) Bibeln är människors ord om Gud, och därmed bristfällig, eftersom vi människor är bristfälliga.

Om man tror att Bibeln är Guds ord följer på det (oftast…) att man tillmäter Bibeln och dess texter en HÖG relevansnivå, dvs man tror att Gud har något viktigt att säga oss genom varje text.

Med det som gemensam utgångspunkt hamnar man därefter naturligtvis i en mängd olika tolkningar, men man är överens om att det är VIKTIGT att genom texterna försöka få tag på nå’n form av Sanning med stort S. Guds Sanning.

(Att varje bibelläsare, lekman som teolog, sedan är kraftigt selektiv i sitt läsande, är en annan diskussion…)

Ser man däremot Bibeln som MÄNNISKORS ord om Gud (och människor) hamnar relevansfrågan i ett helt annat läge… då är det inte helt självklart att varje text (eller ens någon…) bär spår av gudomliga sanningar som då måste ”grävas fram”.

Ofta när man diskuterar Bibeln och dess texter hamnar man i ändlösa diskussioner om olika tolkningar och hoppar över frågan om relevans, vilket – som jag ser det – är den AVGÖRANDE frågan, denna bör klaras ut först.

DÄREFTER kan man ägna sig åt tolkningar.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

onsdag 28 oktober 2015

Uppenbart för alla...?

Ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan – med den pensionerade EFS-prästen Hans Lundaahl i spetsen - håller på att startas upp.

Målsättningen är att skapa ”en stöttande gemenskap för människor, inte bara kyrkligt anställda, som vill anamma en bibeltrogen kristen tro”.

Lundaahl: ”Vi vill tala ut och praktisera att Svenska kyrkan är grundad i Guds ord.” (Dagen.se)

En omöjlig föresats tror jag, då jag är skarpt skeptisk till att det överhuvudtaget finns något som man så tvärsäkert kan kalla för ”Guds Ord”…

Naturligtvis åsyftas Bibeln, som jag tror framför allt är MÄNNISKORS ORD om Gud. Och jag tror då följaktligen också att föreställningen om att Bibeln är Guds Ord är just en… föreställning.

Lundaahl: ”Vi har ingen profilering utan vill slå vakt om kyrkans skatt.”

(Ska försöka undvika att göra mig lustig över det – i sammanhanget – olyckliga uttrycket ”kyrkans skatt”. Jag lyckas väl sådär, med tanke på denna parentes…)

Dagen: ”Innebär det inte att ni har en profil när ni pratar om att samla bibeltrogna människor?”

”Det är inte mer profil än att vi vill tala om vad vi är. Vi vill återgå till huvudspåret och aktivera det som är oss givet.”

En inte helt ovanlig inställning i dessa kretsar till sin egen linje, sitt eget spår… Man tolkar inte, man ”läser som det står”. Man har ingen profilering, man ”återgår till huvudspåret”.

Uppenbart för alla som är hyfsat begåvade, eller hur? Brrr…

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

måndag 26 oktober 2015

Det är aldrig för tidigt...

"Det är aldrig försent!" brukar man säga när det gäller att ta tag i saker i sitt liv för en positiv förändring på olika områden. En hoppingivande "sanning" som faktiskt stämmer... förbluffande ofta.

Ibland kan dock "det-är-aldrig-försent"-tänket slå fel och göra att vi VÄNTAR på att saker t ex ska "kännas" rätt innan vi kommer till skott... vilket får till följd att ingenting händer. Känslor har nämligen en tendens att uppenbara sig först EFTER att man agerat, inte innan.

Kenth Åkerman (författare, föreläsare m m inom personlig utveckling) vänder därför på begreppen i ett av sina nyhetsbrev:

"Det är aldrig för tidigt...!"

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

söndag 25 oktober 2015

Snart lär de få sällskap...

Det "politiska etablissemanget" brukar beskyllas för att sticka huvudet i sanden när det kommer till "fakta". Snart lär de få sällskap...

http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Skratta eller gråta...?

Katolska kyrkans omskrivna biskopsmöte i Rom om familjen är nu avslutat.

I en rapport till påven konstateras bl a att man avslår en mer välkomnande inställning till homosexuella och att man fortsatt är tveksam till ”om frånskilda och omgifta troende ska ha fullt tillträde till kyrkogemenskapen”...

...vilket ledde till att ”påven kritiserade orubbliga kyrkoledare som ’gömmer sina huvuden i sanden’ och gömmer sig bakom rigida doktriner”. (TT)

Han har naturligtvis rätt i sak, men jag vet ändå inte om man ska skratta eller gråta…

Påven borde kanske föregå med gott exempel och - till att börja med - avsäga sig sin påveliga auktoritet…?

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

måndag 19 oktober 2015

No No No... med Logic Pro

Dax för avtäckelse av senaste Logic-projektet, en cover av Deep Purple-godingen No No No. Något kortare än originalet, men tillräckligt lång...Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

söndag 11 oktober 2015

Ulf Ekman ger ut bok om cykeltur

Livets Ords grundare och f d pastor Ulf Ekman och hans fru Birgitta kommer inom kort ut med en bok som handlar om deras gemensamma resa från just Livets ord och till katolicismen. (Dagen.se)

Med anledning av det har jag dammat av och återpublicerar här en bloggpost som jag skrev våren 2014, strax efter att Ulf Ekmans planer på att konvertera hade offentliggjorts. Rubriken är "Ulf Ekman har bytt cykel":

Återkommande läsare av Håkans Blogg känner till att jag gång på gång ifrågasätter - och fascineras av - kristendomens sannings- och exklusivitetsanspråk.

Att vuxna tänkande människor på fullt allvar kan få för sig att "just jag" har koll på Sanningen med stort S, att "just jag" haft den extrema turen att växa upp i "rätt" sammanhang, i "rätt" tid, träffat "rätt" människor, vilket lett till att just jag fått tillgång till "rätt" uppenbarelse och utifrån det därför omfattar "rätt" trosuppfattningar... osv osv.

Kristendomen är - som bekant - dessutom uppdelad i hur många fraktioner som helst, var och en hävdandes just sin egen förträfflighet och position närmast Sanningen.

Och går vi utanför kristendomen hittar vi - självfallet - ännu mer av denna "mångfald" av Sannings-positioner.

Borde inte allt detta säga oss någonting om hur påtagligt ute och cyklar vi är? För att uttrycka det diplomatiskt.

En av de ivrigaste "Sannings"-sägarna i Sverige de senaste decennierna, Ulf Ekman, har nu (ok, efter år av prövande och funderande) bytt ut stora delar av sin "Sannings"-arsenal och ämnar därför konvertera till katolicismen.


"Kritikerna säger att du går från ytterlighet till ytterlighet."

"Kanske kan det se ut så på ytan. Men jag ser inte Katolska kyrkan som ytterlighet utan som alla kyrkors moder. Jag ser det som en vandring mot centrum istället."

Ulf Ekman har bytt cykel. Till en "bättre" och mer välpumpad och välriktad.

Och jag får vatten på min kvarn.

************

Tidigare på Håkans Blogg: Ulf Ekman har bytt cykel Nu blir det åka av!

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

torsdag 8 oktober 2015

Ord och inga visor

"Etiken, liksom allt annat, bör utvecklas för att hela tiden syfta till männi­skors välmående. Det är direkt kontraproduktivt att låta normer styra mänskligheten, som inte gynnar samma mänsklighet...." skriver Andreas Creutz på Dagen.se under rubriken "Religion är ett hinder för etik".

"Söker man en etik att stödja sig mot på sin vandring genom livet lutar man sig med fördel mot rejälare ting än murknade käppar som någon råkat kalla heliga och som punkterar lika mycket som de bär upp."

Ord och inga visor. Aktuellare än någonsin...

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

tisdag 6 oktober 2015

Respekt Rickard! Go for it!

"Ingen människa ska behöva döda förälskelsens fjärilar i magen bara för att en religiös auktoritet vill sprida irrläror om virus."

Detta skriver operasångaren och debattören Rickard Söderberg på SVT Opinion, angående att en Imam i Halmstad Moské liknar homosexualitet vid ett virus.

Jag skulle vilja ta det ett steg längre, och uttrycka det såhär: "Ingen människa BEHÖVER döda förälskelsens fjärilar i magen bara för att en religiös auktoritet vill sprida irrläror om virus." Åtminstone inte här i Sverige...

Man kan nämligen STRUNTA i religiösa auktoriteter och deras irrläror, man har ett eget val. (Även om det inte alltid är helt lätt, med grupptryck och annat.)

Rickard Söderberg skiljer dock föredömligt på sak och person här, han förkastar irrläran men inte den religiösa auktoritet som uttalar den, honom bjuder han istället in till samtal. Och kaffebröd...:)

Respekt Rickard! Go for it!

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!