torsdag 29 oktober 2015

Det handlar om relevans...

Nedanstående text började som en kommentar till mitt förra inlägg, men blommade ut till ett eget inlägg... Se det alltså som en fortsättning på mitt förra inlägg "Uppenbart för alla...?":

Den stora skiljelinjen bland människor, vad gäller hur man förhåller sig till Bibeln, går – som jag ser det – mellan följande två grundläggande synsätt (förenklat, jag vet, men detta är ett blogginlägg, ingen doktorsavhandling…):

1) Bibeln är Guds ord, och därmed – i nå’n mening - ofelbar till sin natur.

2) Bibeln är människors ord om Gud, och därmed bristfällig, eftersom vi människor är bristfälliga.

Om man tror att Bibeln är Guds ord följer på det (oftast…) att man tillmäter Bibeln och dess texter en HÖG relevansnivå, dvs man tror att Gud har något viktigt att säga oss genom varje text.

Med det som gemensam utgångspunkt hamnar man därefter naturligtvis i en mängd olika tolkningar, men man är överens om att det är VIKTIGT att genom texterna försöka få tag på nå’n form av Sanning med stort S. Guds Sanning.

(Att varje bibelläsare, lekman som teolog, sedan är kraftigt selektiv i sitt läsande, är en annan diskussion…)

Ser man däremot Bibeln som MÄNNISKORS ord om Gud (och människor) hamnar relevansfrågan i ett helt annat läge… då är det inte helt självklart att varje text (eller ens någon…) bär spår av gudomliga sanningar som då måste ”grävas fram”.

Ofta när man diskuterar Bibeln och dess texter hamnar man i ändlösa diskussioner om olika tolkningar och hoppar över frågan om relevans, vilket – som jag ser det – är den AVGÖRANDE frågan, denna bör klaras ut först.

DÄREFTER kan man ägna sig åt tolkningar.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar