lördag 29 mars 2014

Framtidsscenario?Parsmos penna - på Dagen.se den 

På min tid (tidigt 70-tal) fick man betyg redan i tredje klass. Jag led inte av det - kanske för att jag hade skapliga betyg - men ansiktsuttrycket på flickan ovan tror jag speglar väl hur många skolbarn, även betydligt äldre än lågstadieeelever, känner när de får ett - av olika anledningar - "undermåligt" betyg i sin hand.

Jag är personligen helt emot betyg. Jag är övertygad om att det finns bättre sätt att sporra eleverna till goda studieresultat än att sätta en stämpel med en siffer- eller bokstavskombination i pannan på dem.***********Fantastiskt humorklipp, med ett skämt på temat - efter 0:40.

************

Bloggtips: Olof Röhlanders blogg

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

fredag 28 mars 2014

Barns rättigheter?

Amerikanske evangelisten Franklin Graham hyllar Rysslands president Vladimir Putin "för hans oförsonliga hållning mot homosexuella".

Graham menar att Putin genom att lagstifta mot ”spridning av propaganda för avvikande sexuella livsstilar bland unga” gått i bräschen för att försvara barns rättigheter.

Barns rättigheter? Snarare Grahams och Putins egna "rättigheter" att - på ett maktfullkomligt sätt - pådyvla sin omgivning sina egna religiösa eller moraliska vanföreställningar.


måndag 24 mars 2014

Skulle inte tro det

En man valde att tacka nej till ett av Arbetsförmedlingen anvisat arbete på ett lotteriföretag. Mannen motiverade sitt beslut med att han tillhör Jehovas vittnen och att lotteriverksamhet strider mot hans religiösa övertygelse.

Arbetsförmedlingen hotade då att dra in mannens ersättning, eftersom förmedlingen "inte kan ta hänsyn till personliga religiösa åsikter".

Mannen har nu anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Skall bli intressant att se utfallet av den anmälan.

Om arbetet istället hade stridit mot hans politiska, filosofiska eller allmänt moraliska åsikter, hade då en anmälan till DO överhuvudtaget kommit på tal?

Skulle inte tro det.

************

Tillägg 140702:

DO anser att det är fråga om indirekt diskriminering och förbereder nu en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen.

Och jag upprepar min fråga (och mitt antagande) ovan:

Om arbetet istället hade stridit mot hans politiska, filosofiska eller allmänt moraliska åsikter, hade då en anmälan till DO överhuvudtaget kommit på tal?

Skulle inte tro det.

************

Håkans Blogg: Samma rabalder om det hade gällt en tomteluva? Om så vore fallet, hade DO brytt sig?

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

söndag 23 mars 2014

Allt tyder på motsatsen

Regeringen föreslår ett maskeringsförbud "i den hittills ojämna matchen mot idrottsvärldens fridstörare". Detta meddelade justitieminister Beatrice Ask (M) vid en pressträff idag.

T o m jag som frihetsivrare börjar fundera på om inte det  - trots allt - är en bra idé. Av två onda ting... osv.

Vid ishockeyns kvalseriemöte mellan Stockholmslagen AIK och Djurgården på Hovet häromdagen hade enbart hemmalagets supportrar tillträde på grund av klubbarnas rädsla för vad som skulle kunna hända om även motståndarlagets supportrar var på plats.

Ask: "Erfarenheter från England visar att tillträdesförbud är en effektiv lag. Den slår hårt, det är jobbigt att inte få gå på sitt lags matcher."

Hon har sannolikt rätt - det är jobbigt för bråkmakare att inte få slåss. Men det kan de väl göra utanför arenan?

För det kan väl knappast vara så att de bryr sig om själva matchen? Sporten?

Allt tyder på motsatsen.

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

lördag 22 mars 2014

Ganska luddigt

Efter Ulf Ekmans cykelbyte förefaller temat Katolska kyrkan återkomma i högre grad än tidigare på Dagen.se, i artiklar typ Maria är enhetens mor och Nattvarden borde förena oss. Naturligt så.

I en intervju i Rolling Stone, som Dagen.se hänvisar till, berättar t ex Microsoft-grundaren Bill Gates att hans familj går till en katolsk församling och att han är påverkad av "religiös etik".

Ganska luddigt begrepp, det där...

Religiös etik kan bestå av i princip vad som helst, från ett starkt vurmande för mänskliga rättigheter och medmänsklighet till ren djävulskap.

På frågan om Gates tror på Gud svarar han att "det verkar vettigt att tro på Gud", men att han också har förståelse för "de som likt ateisten Richard Dawkins anser att människan haft behov att hitta förklaringar till hur allting skapats".

Ganska luddigt svar, det där...

Men min poäng här är inte att racka ner på Gates, tvärtom. Ord är kanske viktiga, men handling är ALLTID viktigare:

"Gates ägnar numera större delen av sin tid åt sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation, som donerar mycket stora summor till hjälpverksamhet och utvecklingsarbete."

"Bill Gates menar att han haft turen att lyckas och att han därför vill hjälpa till med att utjämna orättvisorna i världen."

En värld som behöver... fler Bill Gates.

************

Bill Gates: Jag vill tacka för Sveriges generositet Bill Gates på svensk snabbvisit

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

tisdag 18 mars 2014

Dyster statistik?

Dyster statistik kräver kloka beslut av Svenska kyrkan lyder rubriken till Opinionsredaktör Elisabeth Sandlunds senaste ledare på Dagen.se.

Den dystra statistiken består enligt Sandlund i att färre än hälften av de nyblivna föräldrarna under 2013 lät döpa sina barn (som då automatiskt blir medlemmar) och att närmare 72 000 personer aktivt begärde utträde, "många av dem när röstkorten till kyrkovalet i september påminde dem om att de var medlemmar".

"Därmed tillhörde vid årsskiftet mindre än två tredje­delar av den svenska befolkningen Svenska kyrkan."

Av ovanstående kan man alltså konstatera att:
-man fortfarande idkar tvångsanslutning av nästan hälften av alla barn som föds i Sverige idag.
-så mycket som nästan två tredjedelar av befolkningen fortfarande är medlemmar i trossamfundet Svenska kyrkan, en siffra som knappast motsvaras av svenska folkets trosuppfattningar.

Dyster statistik? Ja, i högsta grad.

************

Tillägg 140328:

Prästen Andreas Holmberg. "Det är 13 år sedan vi skildes från staten, men mycket av tänkandet kring den gamla majoritetsfolkkyrkan finns kvar i våra officiella dokument, till exempel i kyrkoordningen."

Och bland kyrkfolket, vilket utgör en grogrund för att tvångsanslutning finns kvar. Eller...?

************

Tidigare på Håkans Blogg: Pinsamt  Allt annat är oacceptabelt Horribelt

************

Färre än hälften av barnen i Sverige döps

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

tisdag 11 mars 2014

Ulf Ekman har bytt cykel

Återkommande läsare av Håkans Blogg känner till att jag gång på gång ifrågasätter - och fascineras av - kristendomens sannings- och exklusivitetsanspråk.


Att vuxna tänkande människor på fullt allvar kan få för sig att "just jag" har koll på Sanningen med stort S, att "just jag" haft den extrema turen att växa upp i "rätt" sammanhang, i "rätt" tid, träffat "rätt" människor, vilket lett till att just jag fått tillgång till "rätt" uppenbarelse och utifrån det därför omfattar "rätt" trosuppfattningar... osv osv.


Kristendomen är - som bekant - dessutom uppdelad i hur många fraktioner som helst, var och en hävdandes just sin egen förträfflighet och position närmast Sanningen.


Och går vi utanför kristendomen hittar vi - självfallet - ännu mer av denna "mångfald" av Sannings-positioner.


Borde inte allt detta säga oss någonting om hur påtagligt ute och cyklar vi är? För att uttrycka det diplomatiskt.


En av de ivrigaste "Sannings"-sägarna i Sverige de senaste decennierna, Ulf Ekman, har nu (ok, efter år av prövande och funderande) bytt ut stora delar av sin "Sannings"-arsenal och ämnar därför konvertera till katolicismen.


Saxat ur en intervju i tidningen Dagen:


"Kritikerna säger att du går från ytterlighet till ytterlighet."


"Kanske kan det se ut så på ytan. Men jag ser inte Katolska kyrkan som ytterlighet utan som alla kyrkors moder. Jag ser det som en vandring mot centrum istället."


Ulf Ekman har bytt cykel. Till en "bättre" och mer välpumpad och välriktad.


Och jag får ytterligare vatten på min kvarn.


DN DN D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D KT

************

Tidigare inlägg på Håkans Blogg: Oärligt och oreflekterat Respektlöst... och korkat

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

lördag 8 mars 2014

Man kan just undra varför...

I går var en det s k biskopshearing i Björkvikshallen i Höör, med utfrågningar av åtta kandidater till biskopsjobbet i Lund. Artikel i SKD:

"Samtliga menar att det andliga behovet är stort, men att kyrkan inte lyckas fånga upp det."

Och man kan just undra varför...

Och varför "Sveriges äldsta och förmodligen fortfarande största förening, vilket kyrkan skulle kunna liknas vid, tappar medlemmar".

Naturligtvis finns det flera orsaker till detta, några av dessa kan man skönja i den fortsatta texten i artikeln:

"Man blir medlem i kyrkan genom dopet och, som moderatorerna påpekar, är det allt färre föräldrar som väljer att låta döpa sina barn."

Det jag är ute efter här är inte i första hand att allt färre föräldrar väljer att låta döpa sina barn, utan det faktum att man automatiskt blir medlem genom dopet, en ordning som av många betraktas som direkt frånstötande. Tvångsanslutning är sannolikt inget vinnande och förtroendegivande koncept år 2014.

Ett trossamfund bör (som jag påpekat tidigare, läs här och här) rimligtvis bestå av... troende.

Frågan om samkönade äktenskap kom också upp på hearingen. Samtliga kandidater är för samkönade äktenskap utom en, Anders O Johansson, kyrkoherde och kontraktsprost i Borby. Han kan inte tänka sig att viga samkönade.

Ylva Johansson, förtroendevald i kyrkorådet i Viken, menar att det inte går att ha en biskop med den åsikten, inte 2014.

"Det stämmer inte överens med kärleksbudskapet som kyrkan lär. Man måste vara modern och öppen."

Jag håller naturligtvis med, men förundras ändå över att man i kyrkliga sammanhang så ofta hänvisar till att det är viktigt att vara "modern". Som om Gud ändrat åsikt.

Jag tror till syvene och sist att det är de eviga och tidlösa sanningarna som djupast sett kan attrahera människor, inget annat.

Dessa kan vi söka tillsammans, utan tvångsanslutningar och utan att drivas av viljan att vara "modern".

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

lördag 1 mars 2014

Kanske dax att ge sig på ROTEN till det onda?

Elisabeth Sandlund på tidningen Dagen förnekar sig inte, utan bekänner återigen färg... med all önskvärd tydlighet.

Hon skriver på Dagen.se att Ugandas nya lag som skärper straffen för homosexualitet - med bl a "livstid för upprepade homosexuella gärningar och fängelse även för den som känner till att någon är homosexuell och underlåter att anmäla det till myndigheterna" - inte har något med verklig bibeltrogen tro att göra. Jaså...?

"Kristenhetens stora misstag på detta område är att man inte förmått göra det Gud gör, skilja på synd och syndare."

"'Med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer'. Det bibelstället (Rom 2:1) förefaller (...) Ugandas president Museveni (...) totalt ha missat."

Hedervärt av Sandlund att inte plädera för en kriminalisering av homosexualitet... men att Museveni anser att homosexualitet är en styggelse i Guds ögon tillhör följaktligen inte något han "missat". Den uppfattningen är inte bara ok, den är t o m önskvärd enligt Sandlund. Och hennes Gud.

Kanske dax att ge sig på ROTEN till det onda?

************

Kyrkors inställning till homosexuella får många att lämna Trakasserier är inte kyrkans fel Biskopen kritisk mot beskrivning av kyrka som orsak till hatbrott

***********

Tidigare på Håkans Blogg: Inte alltid så vacker - eller sann Tolerans? Hoppas att jag har fel Här kan man snacka paradox

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se


************

Ovanstående text återfinns också som ett gästinlägg på Humanistbloggen.