Efter Ulf Ekmans cykelbyte förefaller temat Katolska kyrkan återkomma i högre grad än tidigare på Dagen.se, i artiklar typ Maria är enhetens mor och Nattvarden borde förena oss. Naturligt så.

I en intervju i Rolling Stone, som Dagen.se hänvisar till, berättar t ex Microsoft-grundaren Bill Gates att hans familj går till en katolsk församling och att han är påverkad av "religiös etik".

Ganska luddigt begrepp, det där...

Religiös etik kan bestå av i princip vad som helst, från ett starkt vurmande för mänskliga rättigheter och medmänsklighet till ren djävulskap.

På frågan om Gates tror på Gud svarar han att "det verkar vettigt att tro på Gud", men att han också har förståelse för "de som likt ateisten Richard Dawkins anser att människan haft behov att hitta förklaringar till hur allting skapats".

Ganska luddigt svar, det där...

Men min poäng här är inte att racka ner på Gates, tvärtom. Ord är kanske viktiga, men handling är ALLTID viktigare:

"Gates ägnar numera större delen av sin tid åt sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation, som donerar mycket stora summor till hjälpverksamhet och utvecklingsarbete."

"Bill Gates menar att han haft turen att lyckas och att han därför vill hjälpa till med att utjämna orättvisorna i världen."

En värld som behöver... fler Bill Gates.

************

Bill Gates: Jag vill tacka för Sveriges generositet Bill Gates på svensk snabbvisit

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se