Den dystra statistiken består enligt Sandlund i att färre än hälften av de nyblivna föräldrarna under 2013 lät döpa sina barn (som då automatiskt blir medlemmar) och att närmare 72 000 personer aktivt begärde utträde, "många av dem när röstkorten till kyrkovalet i september påminde dem om att de var medlemmar".

"Därmed tillhörde vid årsskiftet mindre än två tredje­delar av den svenska befolkningen Svenska kyrkan."

Av ovanstående kan man alltså konstatera att:
-man fortfarande idkar tvångsanslutning av nästan hälften av alla barn som föds i Sverige idag.
-så mycket som nästan två tredjedelar av befolkningen fortfarande är medlemmar i trossamfundet Svenska kyrkan, en siffra som knappast motsvaras av svenska folkets trosuppfattningar.

Dyster statistik? Ja, i högsta grad.

************

Tillägg 140328:

Prästen Andreas Holmberg. "Det är 13 år sedan vi skildes från staten, men mycket av tänkandet kring den gamla majoritetsfolkkyrkan finns kvar i våra officiella dokument, till exempel i kyrkoordningen."

Och bland kyrkfolket, vilket utgör en grogrund för att tvångsanslutning finns kvar. Eller...?

************

Tidigare på Håkans Blogg: Pinsamt  Allt annat är oacceptabelt Horribelt

************

Färre än hälften av barnen i Sverige döps

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se