"För den som inte har en gudsbild där Gud är kärleksfull och omslutande, kan upplevelsen istället bli att bönen känns som ett misslyckat försök att upprätta en relation, och då kan vissa symptom till och med förvärras."

"Det är alltså inte bönen i sig som automatiskt medför mindre ångestrelaterade problem, utan avgörande är vilken gudssyn den bedjande har..."

Undersökningens resultat kan väl knappast betraktas som någon större "uppenbarelse", snarare grundläggande och väl dokumenterad kunskap i placebo och nocebo.

Däremot ger den ingen som helst fingervisning om varken Guds existens eller Guds karaktär. Den får vi söka på annat håll.

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!