torsdag 7 augusti 2014

Ärlighet och uppriktighet

Kina kommer att bilda en "kinesisk kristen teologi" som är anpassad för landet, rapporterar statliga kinesiska medier.


Bakgrunden är att allt fler kineser ansluter sig till den kristna tron.


"Bildandet av kinesisk kristen teologi borde anpassas till Kinas nationella tillstånd och integreras med kinesisk kultur", säger en kinesisk myndighetsrepresentant.


Borde det inte vara vettigare att försöka anpassa den efter ett ärligt och uppriktigt sökande efter sanningen?


Svaret på frågan är givet, men har aldrig varit av intresse för den som enbart eller delvis ser religionen - eller avsaknaden av densamme - som ett maktmedel, ett sätt att hålla folk i schack.


"Kinas ateistiska kommunistparti håller järnkoll på de olika religionerna i landet av rädsla för att de kan utmana dess grepp om makten."


Som sagt...


Tror inte att det är lika illa inom pingströrelsen...:) men även här vill man "styra upp":


"Inom pingströrelsen har alltid församlingarnas frihet betonats. Ändå har det funnits en enighet kring trons kärna."


Nu kommer boken ”Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna”, sammanställd av ett antal personer, både specialiserade teologer och pastorer.


De inblandade bedyrar att det inte handlar om "ett försök att normera utan att beskriva det som hållit pingströrelsen samman", att boken inte är "en doktrin som pingst slår fast" osv osv.


Chatrine Carlson, pastor och projektledare för Pingst ledarutveckling: "Jag tror inte den (boken, min anm) kommer att uppfattas som en skriven lära, men som en bok som kan vara vägledande för det goda samtalet."


Jag tvivlar. Men hoppas att hon får rätt. Om man med "det goda samtalet" menar samtal präglade av uppriktighet och ett ärligt sökande efter sanningen. Oberoende av vad som genom åren "hållit pingströrelsen samman".


"I informationen om boken kallas boken för en ”katekes” för pingstvänner."


Som sagt...


************


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar