torsdag 31 juli 2014

Och bilden klarnar en smula...

Anders Sundell, doktorand i statsvetenskap och medarbetare i Dagens Nyheter, har granskat de olika politiska partiernas partiprogram utifrån Läsbarhetsindex (LIX) - en klassisk metod för att undersöka hur lättläst en text är. Lätta texter får lågt LIX-värde, svårare texter får högt värde.


Medan t ex Ulf Nilssons barnbok ”Ludde bygger koja” får cirka 15 i LIX hamnar merparten av partiernas program i intervallet 50 till 60, vilket betecknas som ”svår text” enligt LIX.


"Sundell har tagit med några andra skrifter som jämförelse. Matteusevangeliet och Första Moseboken hamnar mellan 25 och 30 i LIX, alltså betydligt lättare att läsa än partiprogram." (Dagen.se)


Då kan man ju naturligtvis undra vad som menas med "lättare att läsa". Jag förmodar att rubrikssättaren hade "otur när han tänkte" när han formulerade rubriken till Dagen-artikeln: Lättare förstå Bibeln än partipogrammen


Har en känsla av att det finns något (?) fler olika varianter på "förståelse" av Matteusevangeliet och Första Moseboken än "förståelse" av partiprogrammen. Något inte minst alla tusentals olika fraktioner med sinsemellan olika bibeltolkningar inom kristendomen tyder på...


I fotnoten till artikeln står det dock att "LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (= fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent". Och bilden klarnar en smula...


Alltså, det handlar enbart om "läsbarhet", och inte om läsförståelse. Rubriksättaren hade med andra ord ingen turdag. Eller så förstod han inte artikeltexten...


************


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

tisdag 29 juli 2014

Hur skall man lösa det?

Ordet "hen" kommer att finnas med i nästa upplaga av Svenska Akademins Ordlista (SAOL). Finns inte så mycket att säga om det, då ordet används allt flitigare i olika sammanhang. Att jag helst sett att man skrotat begreppet fortare än kvickt är en annan fråga...


Finns dock ett litet problem som gör det hela lätt absurt:


"Ordet kommer att ha två betydelser i SAOL: dels som beskrivning av ett tredje kön, och dels som ett könsobestämt uttryck som betyder 'han eller hon'."


Hur skall man lösa det? Genom att skilja på hen 1 och hen 2, där hen 1 betyder antingen han eller hon, och där hen 2 betyder varken han eller hon?


Lätt absurt, som sagt.


SR HD R M


************


Tidigare på Håkans Blogg: Nej, hur skulle ett trams-ord kunna göra det? Som ett skämt är det OK


************


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

söndag 27 juli 2014

Lätt obehagligt

Gävleföretagare Eva Sidenkrans om varför hon kallar sina chokladbollar för ”negerbollar” (saxat från DN.se):

– Gå in på tyda.se och sök på ordet negerboll. Där får du förklaringen.

I språklexikonet hävdas: ”enligt Livsmedelsverket kan inte en negerboll kallas för cocosboll eller chokladboll, då de båda innehåller för liten mängd av cocos respektive choklad”.

Efter en två sekunders konsekvensanalys infinner sig en lätt obegaglig känsla i kroppen på mig…

(Märkligt att DN.se inte ens kommenterar ovanstående logiska fadäs.)

AB DN DN GP HD

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

lördag 19 juli 2014

Låter bekant...

"Dagen mötte Jimmie Åkesson som gärna pratade kristendom, men är ointresserad av personlig gudsrelation."

Låter inte det som många av dagens präster i Svenska kyrkan?:)

D D D D

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

onsdag 2 juli 2014

Ekar det inte ihåligt här någonstans?


Jag fascineras över diskussionen i media kring begreppen öppenhet och mångfald.

För många av oss står dessa begrepp i motsatsförhållande till t ex rasism och homofobi. För andra innebär öppenhet och mångfald ”öppenhet” för just rasism och homofobi, och att existensen av dessa företeelser skall bejakas, i ”mångfaldens” namn.

Ekar det inte ihåligt här någonstans?

************


************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

tisdag 1 juli 2014

Allvarligt talat...

Siewert Öholm i Aftonbladet: ”Vad händer med våra unga pojkar om man inte ger mannen en identitet, och om man då fullföljer det med samkönade äktenskap och att inget har någon betydelse. Då har vi det här med risk för nazism.”

Ja, kopplingen är ju klockren…

(Tankarna går osökt till Lothar Machtans bok ”Hitlers hemlighet - en diktators dubbelliv”.)

Allvarligt talat... i ljuset av detta behövs väl knappast fler nomineringar till ”Veckans Dumstrut”?

************

Tidigare på Håkans Blogg: Dax för sophögen? Tja, man kan väl få drömma... Kanske dax att ge sig på ROTEN till det onda? Inte alltid så vacker - eller sann Tolerans? Här kan man snacka paradox

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!