torsdag 31 juli 2014

Och bilden klarnar en smula...

Anders Sundell, doktorand i statsvetenskap och medarbetare i Dagens Nyheter, har granskat de olika politiska partiernas partiprogram utifrån Läsbarhetsindex (LIX) - en klassisk metod för att undersöka hur lättläst en text är. Lätta texter får lågt LIX-värde, svårare texter får högt värde.


Medan t ex Ulf Nilssons barnbok ”Ludde bygger koja” får cirka 15 i LIX hamnar merparten av partiernas program i intervallet 50 till 60, vilket betecknas som ”svår text” enligt LIX.


"Sundell har tagit med några andra skrifter som jämförelse. Matteusevangeliet och Första Moseboken hamnar mellan 25 och 30 i LIX, alltså betydligt lättare att läsa än partiprogram." (Dagen.se)


Då kan man ju naturligtvis undra vad som menas med "lättare att läsa". Jag förmodar att rubrikssättaren hade "otur när han tänkte" när han formulerade rubriken till Dagen-artikeln: Lättare förstå Bibeln än partipogrammen


Har en känsla av att det finns något (?) fler olika varianter på "förståelse" av Matteusevangeliet och Första Moseboken än "förståelse" av partiprogrammen. Något inte minst alla tusentals olika fraktioner med sinsemellan olika bibeltolkningar inom kristendomen tyder på...


I fotnoten till artikeln står det dock att "LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (= fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent". Och bilden klarnar en smula...


Alltså, det handlar enbart om "läsbarhet", och inte om läsförståelse. Rubriksättaren hade med andra ord ingen turdag. Eller så förstod han inte artikeltexten...


************


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar