onsdag 3 augusti 2016

Bristfälliga kunskaper?

Donald Trump hävdade under ett valmöte i Pennsylvania att "Bernie Sanders slöt ett avtal med djävulen när han ställde sig bakom Hillary Clintons kandidatur", allt enligt BBC. (Dagen.se)

Om Clinton sa han (följaktligen då): "Hon är djävulen..."

Säga vad man vill om Trumps allmänbildning och allmänna "insikter", men nog förefaller hans teologiska kunskaper vara något bristfälliga här? Eller?

torsdag 21 juli 2016

Sländans sång, än en gång...

Malmö Folkets Park 2005
Några år under första halvan av 70-talet, innan Kiss, Deep Purple och Uriah Heep m fl tog överhanden, var min stora idol... Lasse Berghagen.

Och även om mitt vurmande för Berghagen numera känns tämligen avlägset satte några låtar så djupa spår i mig att jag fortfarande inte blivit kvitt dem.************

Håkan på YouTube och... Håkan på Facebook.

Så långt hänger jag med...http://www.dagen.se/jerusalem-spelar-pa-sd-festival-1.755151

************

Håkan på YouTube och... Håkan på Facebook.

onsdag 20 juli 2016

Dax att blåsa liv i Håkans Blogg igen...

Dax att blåsa liv i Håkans Blogg igen... med fortlöpande betraktelser, kommentarer och åsikter kring olika frågor och företeelser.

Jag kommer också att här fortlöpande länka till nya - och uppdateringar av gamla - klipp från min YouTube-kanal Covers & Others.


På återseende...!
************

Håkan på YouTube och... Håkan på Facebook.

tisdag 29 december 2015

Den verkliga diskrimineringen

Arbetsförmedlingen nekade år 2014 en man fortsatt jobbersättning efter att han vägrat ta ett lottförsäljarjobb av ”religiösa” skäl.

Ärendet togs i april 2015 upp i kammarrätten i Göteborg, där man ansåg att det inte går att av religiösa skäl vägra ta ett jobb som lottförsäljare.

Stockholms Tingsrätt anser däremot nu att man brutit mot diskrimineringslagen och att arbetsförmedlingen ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Fråga: Hade mannen kunnat hänvisa till t ex allmänt moraliska skäl? Eller politiska? Filosofiska? Och fått rätt? Knappast…

Det är här den verkliga diskrimineringen visar sig.

http://www.dagen.se/jobbvägrande-troende-får-rätt-1.669013

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

R.I.P. Lemmy Kilminster

Jag skulle överdriva om jag säger att jag sörjer, men jag beklagar djupt - tillsammans med en halv rockvärld - frånfället av Lemmy Kilminster, obetalbar sångare/basist/frontman i Motörhead sedan början på 70-talet.

Jag drar mig till minnes en - påstått sann - anekdot som Lemmy drog i Gene Simmons rock-dokusåpa härom året (här fritt återgiven):

En snubbe som stod längst fram på en Motorheadkonsert uttryckte sitt missnöje med konserten genom att spotta Lemmy i ansiktet. Lemmy lät sig inte provoceras, utan smetade ut spotloskan i sitt skägg, som om det vore schampo eller nått.

Spottaren undrade: -Varför gör du så, varför blir du inte förbannad?

Lemmy: -Because I’m the winner here… When I go home after the show I’ll wash my face and then forget about it and go on with my life. When you go home after this show, you’re still an asshole…

R.I.P. Lemmy Kilminster

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/lemmy-kilmister-dod/

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

torsdag 26 november 2015

Kritik och missförstånd

Jag har blivit omnämnd och citerad i Tina Löfströms lyckoblogg på Aftonbladet.se: Lycka till! - en blogg om att leva fullt ut. Kul och hedrande.

Läs här: http://bloggar.aftonbladet.se/lyckatill/2015/11/hakan-om-kritik-och-missforstand/

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

onsdag 25 november 2015

Allting handlar inte om anpassning och välvilja

"En nedtoning av den egna ideologin till förmån för välvilja gentemot andra. Det förhållningssättet dominerar i vårt lands kyrkor." skriver Gunnar Hyltén-Cavallius, komminister emeritus på dagen.se under rubriken "Riskfylld kyrklig anpassning".
När organisationer eller enskilda individer börjar ifrågasätta sin egen tvärsäkerhet eller de sanningsanspråk som är inbyggda i den lära man i åratal bekänt sig till är anledningen till det nödvändigtvis inte att man vill undvika att riskera "att ifrågasätta och kränka andras tro", förbluffande ofta handlar det om - ärligt upplevd - mognad och nyfunna insikter.
Allting handlar inte om anpassning och välvilja, något som de bokstavstrogna och konservativa falangerna i högre grad än nu borde inse, erkänna och respektera. I annat fall tenderar diskussionen i dessa frågor att urarta till rent "käbbel" (för att tala Löfvenska). 
Trist och onödigt, och leder inte framåt.
************
Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

lördag 21 november 2015

Jag säger bara vad jag tycker...

Jag förfasas över vissas (tyvärr alldeles för mångas) förvirrade föreställningar om vad yttrandefrihet innebär…

Yttrandefrihet innebär frihet att yttra sig om i stort sett vad som helst, oberoende av vilken moralisk, politisk, religiös, filosofisk eller annan åsikt eller ståndpunkt yttrandet bottnar i. Visst, det finns begränsningar, man får inte grovt förtala eller hota folk till livet osv, men i övrigt är det tämligen fritt att säga ”i stort sett vad som helst”. Åtminstone i vårt avlånga land.

Många fb- blogg- och andra inlägg och kommentarer på nätet, runt fikabordet och i samhällsdebatten tyder dock på att det finns en utbredd föreställning om att det i yttrandefriheten ingår en rätt att SLIPPA BLI EMOTSAGD, att SLIPPA KRITIK för sin åsikt.

Hur ofta hör man inte: ”Vadå? Jag säger bara vad jag tycker! Får man inte göra det här?”

(En annan variant är att man uttrycker sin åsikt, och därefter lägger till ”…men det får man väl inte säga i det här jääävla landet…”)

Sanningen (i en majoritet av fallen) är: JO, du får säga precis vad du tycker! MEN du får räkna med och acceptera att du kommer att få mothugg - och i vissa fall kritik - för dina åsikter, av dem som inte håller med dig, och som också – precis som du – förbehåller sig rätten att nyttja sin yttrandefrihet.

Dessutom: Ofta döljer sig bakom uttrycken ”Jag säger bara vad jag tycker!” och ”…men det får man väl inte säga i det här jääävla landet…” en föreställning om att ens egen åsikt är originell, okonventionell, "utanför boxen" och ett resultat av eget kreativt tänkande… och att man är ”tuff” och ”orädd” som uttrycker den.

Kan så vara i ett fåtal fall, men pinsamt ofta… nä. Jag blir sällan imponerad i alla fall.

Min ödmjuka önskan är att man skippar denna – enligt min åsikt – tramsiga retorik, uttrycker sina åsikter utan att skämmas och krumbukta sig. OCH att man är beredd på att andra inte alltid håller med, och kanske bjuder på mothugg…

***********

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

fredag 30 oktober 2015

Nå, man kan väl få drömma

Katedral­akademin, ”en plattform för kulturell, intellektuell och andlig stimulans i Stockholms city” och knuten till Stockholms domkyrkoförsamling, avhandlas i en artikel på Dagen.se under rubriken ”Här får alla ställa obekväma frågor”…

...vilket får mig att fundera på: Vad är egentligen en obekväm fråga? Behöver det existera sådana?

Jag tänker att en obekväm fråga är en fråga som ”tvingar” svararen att i sitt svar blottlägga sanningar som vederbörande egentligen – av något skäl – helst vill sopa under mattan. Och sådana sanningar finns det – dessvärre - gott om…

”Här får alla ställa obekväma frågor”. Borde inte det vara devisen för varje förening, församling, myndighet, institution, arbetsplats, familj...?

Nå, man kan väl få drömma.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Bedrägligt och missvisande

En ung klok dam skriver på Facebook om en ”nyhet” som dök upp i hennes flöde, gällande en muslimsk man som påstås ha misshandlat en 12-årig pojke för att han hade blå ögon… följt av en bild på ett misshandlat barnansikte.

Fb-skribenten anade oråd och gjorde en bildsökning på Google, som gav vid handen att bilden föreställer en flicka på fyra år ifrån Storbritannien som blivit attackerad av en Rottweiler 2008…

Nyheten är alltså fabricerad, av skäl som är lätta att räkna ut… och har spritts på nätet av mindre nogräknade bloggare m m.

Fb-skribenten betonar vikten av att säkerställa sanningsnivån på denna typ av ”nyheter”, genom att kolla källan och eventuella länkar, göra en bildsök på Google, göra en bedömning på om källan verkar opartisk eller inte, osv.

Mycket bra inlägg som jag gärna vill komplettera med nedanstående tankar:

Självfallet viktigt att säkerställa sanningshalten, rasister skyr inga medel (ganska logiskt egentligen då de totalt saknar moral, vilket ju knappast är nå’n hemlighet, det ligger i sakens natur).

MEN - det räcker inte att säkerställa sanningsnivån! OM det nu, t ex i det här fallet, hade visat sig vara en SANN historia, vad händer då? Det är då den VERKLIGA kampen mot rasism och fördomar börjar... den kamp som går ut på att försöka få både sig själv och andra att förstå att ett enstaka fall (eller flera, faktiskt) säger absolut INGENTING om hur t ex (som i det här fallet) en muslimsk vuxen manlig arab beter sig generellt.

Skitstövlar finns det i ALLA sammanhang, handlingar som gör en förbannad sker "överallt", av människor tillhörande alla möjliga nationaliteter, yrkesgrupper, religioner, åldersgrupper, politiska grupperingar, kön... you name it.

Det finns tillräckligt mycket sanna exempel av det här slaget för att kunna användas som propaganda i alla möjliga syften. Huvudproblemet är HUR och på vilket bedrägligt och missvisande sätt dessa historier används - och hur de påverkar oss, inte i första hand om de är sanna eller ej.

Sedan håller jag naturligtvis med om att det är etter jävligare att man LJUGER ihop historier för att förstärka sina egna, redan inskränkta föreställningar och ståndpunkter, vilka de än är.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

torsdag 29 oktober 2015

Det handlar om relevans...

Nedanstående text började som en kommentar till mitt förra inlägg, men blommade ut till ett eget inlägg... Se det alltså som en fortsättning på mitt förra inlägg "Uppenbart för alla...?":

Den stora skiljelinjen bland människor, vad gäller hur man förhåller sig till Bibeln, går – som jag ser det – mellan följande två grundläggande synsätt (förenklat, jag vet, men detta är ett blogginlägg, ingen doktorsavhandling…):

1) Bibeln är Guds ord, och därmed – i nå’n mening - ofelbar till sin natur.

2) Bibeln är människors ord om Gud, och därmed bristfällig, eftersom vi människor är bristfälliga.

Om man tror att Bibeln är Guds ord följer på det (oftast…) att man tillmäter Bibeln och dess texter en HÖG relevansnivå, dvs man tror att Gud har något viktigt att säga oss genom varje text.

Med det som gemensam utgångspunkt hamnar man därefter naturligtvis i en mängd olika tolkningar, men man är överens om att det är VIKTIGT att genom texterna försöka få tag på nå’n form av Sanning med stort S. Guds Sanning.

(Att varje bibelläsare, lekman som teolog, sedan är kraftigt selektiv i sitt läsande, är en annan diskussion…)

Ser man däremot Bibeln som MÄNNISKORS ord om Gud (och människor) hamnar relevansfrågan i ett helt annat läge… då är det inte helt självklart att varje text (eller ens någon…) bär spår av gudomliga sanningar som då måste ”grävas fram”.

Ofta när man diskuterar Bibeln och dess texter hamnar man i ändlösa diskussioner om olika tolkningar och hoppar över frågan om relevans, vilket – som jag ser det – är den AVGÖRANDE frågan, denna bör klaras ut först.

DÄREFTER kan man ägna sig åt tolkningar.

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

onsdag 28 oktober 2015

Uppenbart för alla...?

Ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan – med den pensionerade EFS-prästen Hans Lundaahl i spetsen - håller på att startas upp.

Målsättningen är att skapa ”en stöttande gemenskap för människor, inte bara kyrkligt anställda, som vill anamma en bibeltrogen kristen tro”.

Lundaahl: ”Vi vill tala ut och praktisera att Svenska kyrkan är grundad i Guds ord.” (Dagen.se)

En omöjlig föresats tror jag, då jag är skarpt skeptisk till att det överhuvudtaget finns något som man så tvärsäkert kan kalla för ”Guds Ord”…

Naturligtvis åsyftas Bibeln, som jag tror framför allt är MÄNNISKORS ORD om Gud. Och jag tror då följaktligen också att föreställningen om att Bibeln är Guds Ord är just en… föreställning.

Lundaahl: ”Vi har ingen profilering utan vill slå vakt om kyrkans skatt.”

(Ska försöka undvika att göra mig lustig över det – i sammanhanget – olyckliga uttrycket ”kyrkans skatt”. Jag lyckas väl sådär, med tanke på denna parentes…)

Dagen: ”Innebär det inte att ni har en profil när ni pratar om att samla bibeltrogna människor?”

”Det är inte mer profil än att vi vill tala om vad vi är. Vi vill återgå till huvudspåret och aktivera det som är oss givet.”

En inte helt ovanlig inställning i dessa kretsar till sin egen linje, sitt eget spår… Man tolkar inte, man ”läser som det står”. Man har ingen profilering, man ”återgår till huvudspåret”.

Uppenbart för alla som är hyfsat begåvade, eller hur? Brrr…

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!