torsdag 31 juli 2014

Och bilden klarnar en smula...

Anders Sundell, doktorand i statsvetenskap och medarbetare i Dagens Nyheter, har granskat de olika politiska partiernas partiprogram utifrån Läsbarhetsindex (LIX) - en klassisk metod för att undersöka hur lättläst en text är. Lätta texter får lågt LIX-värde, svårare texter får högt värde.


Medan t ex Ulf Nilssons barnbok ”Ludde bygger koja” får cirka 15 i LIX hamnar merparten av partiernas program i intervallet 50 till 60, vilket betecknas som ”svår text” enligt LIX.


"Sundell har tagit med några andra skrifter som jämförelse. Matteusevangeliet och Första Moseboken hamnar mellan 25 och 30 i LIX, alltså betydligt lättare att läsa än partiprogram." (Dagen.se)


Då kan man ju naturligtvis undra vad som menas med "lättare att läsa". Jag förmodar att rubrikssättaren hade "otur när han tänkte" när han formulerade rubriken till Dagen-artikeln: Lättare förstå Bibeln än partipogrammen


Har en känsla av att det finns något (?) fler olika varianter på "förståelse" av Matteusevangeliet och Första Moseboken än "förståelse" av partiprogrammen. Något inte minst alla tusentals olika fraktioner med sinsemellan olika bibeltolkningar inom kristendomen tyder på...


I fotnoten till artikeln står det dock att "LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (= fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent". Och bilden klarnar en smula...


Alltså, det handlar enbart om "läsbarhet", och inte om läsförståelse. Rubriksättaren hade med andra ord ingen turdag. Eller så förstod han inte artikeltexten...


************


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

tisdag 29 juli 2014

Hur skall man lösa det?

Ordet "hen" kommer att finnas med i nästa upplaga av Svenska Akademins Ordlista (SAOL). Finns inte så mycket att säga om det, då ordet används allt flitigare i olika sammanhang. Att jag helst sett att man skrotat begreppet fortare än kvickt är en annan fråga...


Finns dock ett litet problem som gör det hela lätt absurt:


"Ordet kommer att ha två betydelser i SAOL: dels som beskrivning av ett tredje kön, och dels som ett könsobestämt uttryck som betyder 'han eller hon'."


Hur skall man lösa det? Genom att skilja på hen 1 och hen 2, där hen 1 betyder antingen han eller hon, och där hen 2 betyder varken han eller hon?


Lätt absurt, som sagt.


SR HD R M


************


Tidigare på Håkans Blogg: Nej, hur skulle ett trams-ord kunna göra det? Som ett skämt är det OK


************


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!


söndag 27 juli 2014

Lätt obehagligt

Gävleföretagare Eva Sidenkrans om varför hon kallar sina chokladbollar för ”negerbollar” (saxat från DN.se):

– Gå in på tyda.se och sök på ordet negerboll. Där får du förklaringen.

I språklexikonet hävdas: ”enligt Livsmedelsverket kan inte en negerboll kallas för cocosboll eller chokladboll, då de båda innehåller för liten mängd av cocos respektive choklad”.

Efter en två sekunders konsekvensanalys infinner sig en lätt obegaglig känsla i kroppen på mig…

(Märkligt att DN.se inte ens kommenterar ovanstående logiska fadäs.)

AB DN DN GP HD

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

lördag 19 juli 2014

Låter bekant...

"Dagen mötte Jimmie Åkesson som gärna pratade kristendom, men är ointresserad av personlig gudsrelation."

Låter inte det som många av dagens präster i Svenska kyrkan?:)

D D D D

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!


onsdag 2 juli 2014

Ekar det inte ihåligt här någonstans?


Jag fascineras över diskussionen i media kring begreppen öppenhet och mångfald.

För många av oss står dessa begrepp i motsatsförhållande till t ex rasism och homofobi. För andra innebär öppenhet och mångfald ”öppenhet” för just rasism och homofobi, och att existensen av dessa företeelser skall bejakas, i ”mångfaldens” namn.

Ekar det inte ihåligt här någonstans?

************


************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

tisdag 1 juli 2014

Allvarligt talat...

Siewert Öholm i Aftonbladet: ”Vad händer med våra unga pojkar om man inte ger mannen en identitet, och om man då fullföljer det med samkönade äktenskap och att inget har någon betydelse. Då har vi det här med risk för nazism.”

Ja, kopplingen är ju klockren…

(Tankarna går osökt till Lothar Machtans bok ”Hitlers hemlighet - en diktators dubbelliv”.)

Allvarligt talat... i ljuset av detta behövs väl knappast fler nomineringar till ”Veckans Dumstrut”?

************

Tidigare på Håkans Blogg: Dax för sophögen? Tja, man kan väl få drömma... Kanske dax att ge sig på ROTEN till det onda? Inte alltid så vacker - eller sann Tolerans? Här kan man snacka paradox

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

torsdag 26 juni 2014

Utmaningar

Jag skrev nyligen om ärkebiskopsinstallationen av Antje Jackelén och önskade henne lycka till i sitt förestående uppdrag.

Och utmaningarna låter sannolikt inte vänta på sig.

EFS ledningsgrupp vill t ex veta vad som gäller om själavård kring homosexualitet och samkönade vigslar, och har därför skickat ett brev till biskopsmötet där de ber om klargöranden i dessa frågor, dels "när det finns skäl att anmäla en präst till domkapitlet i samband med problematiseringar kring homosexualitet" och dels "om biskopsmötet ser det som fortsatt nödvändigt att värna de olika uppfattningarna som finns om samkönat äktenskap".

Viktiga frågor som det är högst rimligt och relevant att förvänta sig klargörande svar på.

Svar som klargör Svenska kyrkans människosyn. Och som tar konsekvenserna av den.

************

Äktenskapssyn vägs in vid anställning

Tidigare på Håkans Blogg: Dax för sophögen? Tja, man kan väl få drömma... Kanske dax att ge sig på ROTEN till det onda? Inte alltid så vacker - eller sann Tolerans? Här kan man snacka paradox

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

söndag 15 juni 2014

Instämmer...

Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, installerades i dag i Uppsala domkyrka i närvaro av bl a kungafamiljen och trossamfundsminister Stefan Attefall.
Jag säger grattis till Antje. Och till Svenska kyrkan.
Och jag instämmer med Patrik Lindenfors på  Humanistbloggen,  som menar att det finns en hel del att glädja sig åt "gällande den Svenska kyrkan och deras moderniserande förhållande till svensk kristendom", t ex att man släppt den traditionella synen på vilket kön representanter för kyrkans ledarskap måste ha, den traditionella synen på homosexualitet, synen på Jesus som den enda vägen... osv.
"I den här typen av strävanden är Antje Jackelén en nutida förgrundsfigur, så man får anta att främjandet av moderniseringsprocessen kommer att fortsätta. För detta är vi både glada och tacksamma."
Instämmer, som sagt. Och önskar Antjé Jackelén all framgång i sin förestående uppgift och utmaning.
SVT AB DN SKD D D D KT
************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

måndag 2 juni 2014

Knappast...

Jag har tidigare skrivit att jag beundrar Humanisternas Christer Sturmark, bl a för hans skicklighet och hederlighet som debattör... och för hans engagemang i kampen mot religiös dogmatism och religiöst förtryck, och för det sekulära samhället och mänskliga rättigheter.

Min beundran kvarstår när jag på Dagen.se läser om Sturmarks hållning i Uppdrag-Granskning-granskar-bögbotande-präster-debatten. Han anser att UG "använde sig av ohederlig journalistik".

"Något oväntat sällar sig också Humanisternas ordförande Christer Sturmark till kritikerna av UG:s arbetsmetod."

"Något oväntat"? Knappast...

Inte om man verkligen hör vad Sturmark säger. I i stort sett varje debatt han deltar i.

D D D D D D KT KT

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

fredag 30 maj 2014

Det ante mig...

En tysk forskargrupp i Berlin menar sig ha påvisat att män som tittar mycket på porr har mindre hjärna än män som inte tittar eller som tittar lite på porr.

Detta genom en studie av 64 (!) män i åldrarna 21-45.

Funderar på hur stor hjärna som krävs för inse att forskningsunderlaget kanske är aningen... magert?

"Om samma samband finns hos kvinnor framgick inte (...) av studien."

Det ante mig...

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

torsdag 29 maj 2014

För femtioelfte gången

Så har då äntligen (?) Uppdrag Gransknings omdebatterade bottennapp publicerats.

Och saknas gör naturligtvis - som väntat - avslöjanden om saker som vi inte redan visste. UG-redaktionens bedyranden om motsatsen till trots.

Som jag skrivit tidigare: Att granska prästers inställning till homosexualitet är ett bra initiativ, ett initiativ som dock Uppdrag granskning skiter bort totalt, genom att låta metoderna stjäla all fokus från sakfrågorna.

Gagnar sakfrågorna dåligt, gagnar UG:s uppmärksamhetskåthet bra. För femtioelfte gången.

D D D D D D D D D KT KT

************

"Nybildade Kristna värdepartiet ångrar att man ställde upp i EU-valet."

Även en blind höna...

************

Tidigare på Håkans Blogg; Dags för sophögen? Tja, man kan väl få drömma...

************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

torsdag 22 maj 2014

Nu blir det åka av!

Jag skrev för ett tag sedan om f d Livets Ord-ledaren Ulf Ekmans cykelbyte. Nu har han fått sin nya cykel levererad, har satt sig på den och är redo att trampa iväg. Nu blir det åka av!

Med andra ord: igår blev Ulf och Birgitta Ekman officiellt katoliker, under en ceremoni i en kvällsmässa på Birgittasystrarnas kloster i Djursholm. Ceremonin leddes av Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Jonathan Ekman, VD på Livets ord och son till Ulf och Birgitta, får av en Dagen-reporter frågan (angående ceremonin): "Var det bara glädje, fanns det inte lite sorg med också?"

J E: "Det var ingen sorg eller besvikelse. Däremot en liten känsla av en klump i magen, att det vi pratat om under en längre period är nu på allvar."

Jag har svårt att förstå resonemanget, "ingen sorg eller besvikelse". De kommer ju t ex aldrig att kunna fira nattvarden tillsammans igen. Med mindre än att Jonathan konverterar, han också.

Men jag behöver inte förstå allt...

Jag önskar - trots min starkt kritiska hållning i frågan - familjen Ekmans samtliga medlemmar allt gott! Från hjärtat.

************

Ulf Ekman: "Jag bygger broar, jag bränner dem inte." Det återstår att se, hoppas att han har rätt.

**********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

söndag 11 maj 2014

Kanske dags att byta namn på tävlingen?

Så tog då - som väntat - österrikiska dragshowartisten Conchita Wurst hem Eurovision Song Contest 2014.

Conchita Wurst "med skägg och guldglimrande långklänning blev en symbol under veckan som ledde upp till finalen – ett ställningstagande för allas rätt till sin egen självvalda identitet och mot de hatiska anti-hbtq-vindar som viner genom många av de deltagande länderna". (Hanna Fahl, DN)

Att musiken i åratal har haft en alltmer reducerad betydelse i ESC väl är knappast någon nyhet, men journalisten Johar Bendjellouls drar det ett steg längre i sin beskrivning av tävlingen - härom morgonen i Gomorron Sverige - som "kitsch och politik, ungefär 50/50".

Det blir 0% över till musiken, det.

Hanna Fahl listar i sin DN-artikel anledningar till varför hon välkomnar Wursts seger och Sannas tredjeplacering.

"Conchita Wurst hade (...) ett scenframträdande som kommer att gå till historien som ett av Eurovision Song Contests mest ikoniska. Sekvensen när videoskärmarna ger henne stora svepande guldbrinnande vingar är en helt magnifik bild som skrek ”vinnare” redan under de första repetitionerna."

"Det hade varit fantastiskt att få se Nielsen (...) ta hem Europasegern, men det hade väl egentligen inte varit särskilt praktiskt för Sverige att arrangera ett nytt Eurovision så snart efter förra gången."

"Det skulle också ha blivit tredje året i rad som Skandinavien har värdskapet, vilket inte heller är bra för tävlingen i stort."

Dvs anledningar som inte har ett skvatt med själva låtarna att göra.

Förvisso klämmer Fahl in ett "Rätt låt vann" på slutet, men det blir föga trovärdigt i sammanhanget, hon har redan avslöjat sig.

Kanske dags att byta namn på tävlingen?

DN DN DN SKD SKD

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

torsdag 8 maj 2014

Dags för sophögen?

SVT:s politiska kommentator i Aktuellt, Margit Silberstein, kommenterade igår ett inslag från utfrågningen av Lars Adaktusson inför EU-valet, och sa då bl a att "kristna värderingar" inte bara är att älska sin nästa, utan handlar till exempel om synen på abort och kvinnans ställning i familjen.

"Oprofessionellt", "osmakligt" och "fördomsfullt" är några av kommentarerna på Twitter.

Kommentarer som förutsätter en viss skygglappsmentalitet. Det räcker med att se sig om och fälla ut öronen en stund för att inse att hon inte har helt fel.

Problemet med uttrycket "kristna värderingar" är dock att det kan betyda i stort sett vad f-n som helst... beroende på vem du frågar.

Alltifrån en människosyn som bottnar i varje människas unika värde och en stark tro på kompromisslös kärlek till varandra, till en föreställning om att har du inte rätt tro, rätt beteende och rätt bekännelse (dvs som VI!!) så kommer du - rättmätigt - att bli förkastad och skickad till helvetet.
Johan Ingerö, Göran Hägglunds (KD) presschef: "Hon målar upp en karikatyr av kristna och jag vet inte vilken tid hon hämtat sin verklighetsbild ifrån."

Det kan jag berätta. Från innevarande tid. Sannolikt känner inte Johan Ingerö igen sig själv i beskrivningen, men som sagt: se dig omkring! Det finns fler än du som menar sig bära på "kristna värderingar".

"Vad jag ville peka på var att kristna värderingar inte behöver vara en gemensam och harmlös värdegrund som kan omfattas av alla", skriver Margit Silberstein på sin blogg. Exakt så.

Vore det inte hög tid att prata sakfrågor och låta det meningslösa och omöjliga begreppet "kristna värderingar" förpassas till sophögen?

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

söndag 4 maj 2014

Teskedsgumman i farozonen?

Det ryska utbildningsdepartementet vill förbjuda utländsk barnlitteratur, som t ex Astrid Lindgrens Karlsson på taket, som anses skapa "oönskade relationer mellan barn och föräldrar" som inte ligger i linje med sunda värderingar.

"I den patriotiska våg som just nu sveper över Ryssland söker man efter ryska alternativ till det som ses som skadligt utländskt inflytande."

Undrar just hur man ser på Teskedsgumman, som ju skildrar en kvinna som ständigt förminskas.

Nej visst nej, det var inte Sverige det handlade om.

SR AB EXP DN SvD HD GP

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

lördag 3 maj 2014

Hoppas att han har rätt

"Rädda mitt äktenskap." skriver en man i en annons på Blocket.se. Mannen vill genom annonsen sälja av drygt 300 kilo legobitar på ett bräde.

"Kärringen sade i fredags 'nu skall skiten ut'. Vet inte om det var mig eller Lego hon snacka om – men jag tror det var legot."

Hoppas att han har rätt. Frun vill sannolikt att han skall prioritera äktenskapsbygget framför legobygget.

Och annonsen tyder väl på att han älskar henne...:)

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

söndag 27 april 2014

Goda och dåliga nyheter

Christer Sturmark har blivit omvald som ordförande för förbundet Humanisterna på deras kongress.

Dåliga nyheter för varje oseriös debattör som inte sympatiserar med en vetenskaplig kunskapssyn och/eller tanken på ett sekulärt samhälle, med allt vad det innebär av religionsfrihet och respekt för varandras livsåskådningar.

Dåliga nyheter för varje oseriös debattör som sympatiserar med en vetenskaplig kunskapssyn och/eller tanken på ett sekulärt samhälle, med allt vad det innebär av religionsfrihet och respekt för varandras livsåskådningar.

Goda nyheter för varje seriös debattör som inte sympatiserar med en vetenskaplig kunskapssyn och/eller tanken på ett sekulärt samhälle, med allt vad det innebär av religionsfrihet och respekt för varandras livsåskådningar...

Och för alla oss andra...:)

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

torsdag 24 april 2014

Tja, man kan väl få drömma...

"Vad skulle hända om kyrkorna lät homosexualitet bli en ickefråga och helt upplät åt Gud att bestämma vilka han vill ta emot?"

Det undrar frilansjournalisten Pernilla Meijer på Dagen.se.

Och jag gissar att hon, liksom jag, anar svaret...

Tänk om vi hade kunnat tänka så om en rad andra frågor också? Frågor som inte har med huruvida vi är omtänksamma, empatiska och kärleksfulla mot varandra att göra.

Då skulle kristenheten snart krylla av... ickefrågor.

Tja, man kan väl få drömma...


***********


Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

söndag 13 april 2014

lördag 12 april 2014

Sund källkritik?

En bit papyrus som presenterades 2012 av Harvard-professorn Karen L King och som beskriver Jesus när han nämner sin fru är inte en modern förfalskning.

Detta visar undersökningar som tre forskningscentrum - Columbia, Harvard och MIT (teknisk högskola i Massachusetts) - gjort, där man nyligen kommit fram till att papyrustexten troligen är skriven runt 500-talet – men att den kan vara så gammal som från 100-talet.

Att papyrusbiten inte är en modern förfalskning säger dock inget om sanningshalten i påståendet att Jesus hade en fru. Men spekulationerna om Jesu civilstånd tar ny fart...

Själv roas jag av rubriken på Dagen.se: Jesusfru ifrågasätts trots (min kursivering) gammal text

Som om det skulle ha någon betydelse.

Tveksam syn på vad som är sund källkritik, om du frågar mig. Eller så hade rubriksättaren bara en dålig dag.

***********

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!