tisdag 29 december 2015

Den verkliga diskrimineringen

Arbetsförmedlingen nekade år 2014 en man fortsatt jobbersättning efter att han vägrat ta ett lottförsäljarjobb av ”religiösa” skäl.

Ärendet togs i april 2015 upp i kammarrätten i Göteborg, där man ansåg att det inte går att av religiösa skäl vägra ta ett jobb som lottförsäljare.

Stockholms Tingsrätt anser däremot nu att man brutit mot diskrimineringslagen och att arbetsförmedlingen ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Fråga: Hade mannen kunnat hänvisa till t ex allmänt moraliska skäl? Eller politiska? Filosofiska? Och fått rätt? Knappast…

Det är här den verkliga diskrimineringen visar sig.

http://www.dagen.se/jobbvägrande-troende-får-rätt-1.669013

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar