måndag 29 november 2010

Vad vill jag lära mig ...idag?

Saxat från ett tidigare inlägg (se hela inlägget här):

”Om vi utgår från ett vidgat inlärningsbegrepp lär vi oss (i princip) allt; hur vi ska tänka och känna i olika situationer, hur vi ska bete oss osv.”

Tomas Lydahl, föreläsare och coach i affärsnätverkande, försäljning och kundvård (läs mer här) skriver i sin bok WOW! Så får du dina kunder att rekommendera dig:

”När vi föds har vi inga erfarenheter eller vanor. Vi blir lärda allt. Visst kan man ha talanger för vissa saker men det mesta, om inte allt, går att lära sig."

”Det handlar naturligtvis om att lära sig nya positiva vanor. Att lära sig negativa saker går precis lika bra. Faktum är att det är mycket lättare att lära sig att bli negativ.”

”Att vara negativ är enkelt men svårt att leva med. Att vara positiv och ha en positiv attityd är svårt men väldigt enkelt att leva med.”

Frågan man måste ställa sig själv då och då är: Vad vill jag ha ut av mitt liv? Hur vill jag se på mig själv, min omgivning, de utmaningar som möter mig dagligen?

Helt enkelt: Vad vill jag lära mig… idag?

lördag 27 november 2010

Självklarheter? Jag anser det…

I ett tidigare inlägg om religionsfrihet (se här) skrev jag att religioner och trosuppfattingar inte bör äga någon särskild rätt till frihet från kritik och att religionsfriheten inte bör tillföra någon mänsklig rättighet som inte redan skyddas av övriga lagstadgade fri- och rättigheter.

Vilket bl a innebär att man inte p g a religiösa motiv bör slippa straff för en handling som man annars hade straffats för. (Föredömligt exempel här.)

Självklarheter? Jag anser det...

Sakine Madon, ledarskribent på Expressen.se, uppmanar svenska EU-parlamentariker att slå vakt om vår yttrandefrihet!

”Sverige ska stärka yttrandefriheten, inte trassla in sig i ett system där (…) religionskritiker åtalas och där religiösa slipper straff för sådant som andra fälls för.”

Självklarheter? Jag anser det…

----------------

Apropå religiös särbehandling, läs här och här.

Varför krångla till det?

Jag har tidigare berört ämnet tro och vetande (se här).

Alltför ofta skapas motsättningar som inte finns; tro är tro och vetande är vetande, de behöver nödvändigtvis inte krocka med varandra:

Grovt förenklat (jag vet…): vetandet beskriver vad och hur, tron beskriver varför. Ett exempel är evolutionsteorin kontra skapelseteorin.

På ledarplats på Kyrkans Tidnings hemsida, under rubriken Dra inte alla ateister över en kam skriver Anna-Karin Hammar:

”…tron tävlar inte med evolutionsläran om hur livet har utvecklats på jorden. Däremot har tron viktiga bidrag till varför och med vilken avsikt vi finns som människor, dimensioner som läran om evolutionen inte kan säga så mycket om.”

Kort och kärnfullt - varför krångla till det?

torsdag 25 november 2010

En fråga om människosyn

SVT Text låter oss veta att allt fler kvinnor i Sverige gör abort p g a att man på fostret upptäckt kromosomfel som kan leda till Downs syndrom.

”En förklaring antas vara att metoderna för fosterdiagnostik förfinats (…) och ger säkrare besked om risken för kromosomfel.”

En annan förklaring är synen på Downs syndrom och - i sin förlängning - på de personer som är "drabbade"; en fråga om människosyn, helt enkelt.

Tänkvärt blogginlägg på samma tema hittar Du på Per Ewerts blogg, upplysande artikel på Aftonbladet.se.

onsdag 24 november 2010

Också en god anledning

Lennart Jacobsson, etnolog och humanist (läs mer här), talar ofta om och vurmar för det balanserade tillstånd på två sidors villkor (ordning och kaos) där hon – människan - bara är sig själv.

Varför eftersträva att bara vara sig själv? Jo, därför att det är endast då som man, enligt Jacobsson, är i sitt esse.

Elaine Bergkvist, retorikexpert, föreläsare m m, beskrivs så här på sin hemsida:

Är sig själv, eftersom alla andra är upptagna…

Också en god anledning.

tisdag 23 november 2010

Den rätta balansen

Jag har ofta hört påståenden att ”utan drömmar går människan under”. Ligger säkert mycket i det.

På nätet läser jag en intressant artikel om att högtflygande livsdrömmar också kan ”hindra oss från att leva närvarande i nuet”. Ligger säkert mycket i det också…

(Läs hela artikeln här: ExpressenDN eller Skånskan)

Det gäller här – liksom i så många andra sammanhang – att hitta den rätta balansen.

Tidigare blogginlägg på samma tema hittar Du här och här.

Nya sidor på Håkans Blogg

Jag har startat två nya (tilläggs-)sidor på Håkans Blogg, se i menyn till höger.

På Musik-sidan lägger jag ut musikklipp av skilda slag, med det gemensamt att jag gillar det jag ser och hör...

På Humor-sidan hittar Du dito humorklipp.

Mycket nöje!

måndag 22 november 2010

FN och de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna, artikel 1 och 2 - enligt Wikipedia:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Låter som ljuv musik i mina öron. Att det sedan ser ut på ett helt annat sätt i stora delar av världen är givetvis ett känt faktum, men jag har ändå i min enfald trott FN om mer än så här:

FN och avrättningar av homosexuella, Sydafrika sviker homosexuella i FN-omröstning, FN-beslut skrämmer HBT-rörelsen och Det går visst bra att lyncha homosexuella.

Vem ska slå vakt om att de mänskliga fri- och rättigheterna verkligen bör gälla alla människor - om inte FN?

************

Uppdatering/komplettering 11.12.10:

Det finns hopp... läs här: ”Avkriminalisera homosexualitet i hela världen”

söndag 21 november 2010

Dagens visdomsord

Dagens visdomsord:

"Att släppa kraven på att alltid vara glad gör det faktiskt lättare att vara just det."

Nina Jansdotter, beteendevetare, coach m m - i tidningen Hälsa.

lördag 20 november 2010

Mitt liv som film

Fredrik Lindström i Gomorron Sverige härom morgonen:

- Jag har väldigt mycket den här metaforen att man ser ganska mycket sitt liv som en film, det tror jag vi gör väldigt mycket i vår individualistiska kultur. Alltså, vi ser vårt eget liv som en slags film, och den håller precis på och ska komma igång, vi är lite i förtexterna.

De andra personerna är liksom lite som… de är bifigurer; övrig familj, vänner, arbetskamrater… och de tar ingen riktig regi, de gör inte riktigt det.

Programledare Johar Bendjelloul: - Det är väl det som är så jobbigt med verkligheten…

Fredrik: - Ja, det är ju det, det är jättejobbigt. Man känner också att det skulle bli lite väl… sådär… som om man hade något konstigt syndrom om man började dela ut manus till folk och säger; kan vi inte göra den här scenen så här…

Johar: - Socialt olämpligt i allra högsta grad.

Men håll med om att det hade varit kul att testa…

fredag 19 november 2010

Penntestet

Inom KBT:n återkommer man ofta till det faktum att det vi kan påverka är vårt beteende, medan våra tankar och känslor är mer svårregerliga (läs mer här).

Att beteendet ofta går före våra känslor och tankar kan illustreras med ett enkelt (vetenskapligt, faktiskt) experiment:

Här behövs ingen penna...
Håll en penna i munnen på två olika sätt:

1) på tvären - så att munnens muskler skapar ett leende

2) rakt fram mellan läpparna - så att munnen bildar ett O.

Jämför hur det känns?

När Du gör enligt 1) skickas Ditt leende – musklernas ”reaktion” – till hjärnan som tolkar den som att ”just nu har Du roligt” och Du blir aningen gladare på kuppen!

När Du gör något som Du vet är bra för Dig, trots att det inte ”känns” så, så påverkas känslorna – om inte omedelbart så på sikt.

Som sagt, vårt beteende går ofta före våra känslor och tankar, som vi på så sätt i hög grad kan påverka i önskad riktning.

onsdag 17 november 2010

Nu får vi f-n vara snälla...

Saxat ur en krönika av Jenny Östergren på Expressen.se, en krönika som berör mig starkt:

”Vi måste också presentera alternativ till den slentrianmässiga underhållningsmobbning som aldrig tycks möta något egentligt motstånd."

"Jag har älskat idol. Men jag har stora svårigheter att förklara för tioåringen och hennes kompisgäng varför en grupp vuxna människor är elaka mot dem som är i underläge när vi i varje sekund predikar att de själva ska hantera varandra med varsamhet.”

Läs hela krönikan här: Gruppen är livsfarlig. Nu får vi fan vara snälla mot varandra.

tisdag 16 november 2010

Ett skämt? Nä...

”Går det att varuskydda vad som helst? Frågan har blivit aktuell efter att Patent- och registreringsverket fått ta emot flera udda ansökning om att skydda slagord.”

Det är bl a politiker som har ansökt om varumärkesskydd för vissa ord och uttryck, enligt Rapport svt.se.

Daniel Suhonen, debattör och chefredaktör för SSU:s tidning Tvärdrag, har t ex ansökt om skydd för ordet klasskamp, ”…både som en politisk markering av lite ironiskt slag, men också för att visa allvaret i vad som pågår i ett samhälle när orden till slut inte betyder någonting.”

Kristdemokraterna har valt att ansöka om skydd för begreppet verklighetens folk… efter att ha erfarit att andra, som varumärkesskyddat slogans och uttryck har gjort att de inte har kunnat använda dem.

Att varumärkesskydda verklighetens folk är då ett sätt att skaffa (juridisk) kontroll över begreppet, då ”KD anser att uttrycket förknippas med deras parti idag.”

Begreppet användes redan av Ny Demokrati på sin tid. Ian Wachtmeister tycker det är OK, så länge KD inte börjar snacka om ”drag under galoscherna”, då har de gått för långt…

Visst låter det som ett skämt? Det är det inte…

söndag 14 november 2010

Jag är en av dem!

Att ha god självkänsla är att bejaka sig själv och sitt eget värde, något jag återkommer till då och då.

Saxat ur ett tidigare inlägg:

”Synen på sig själv och sitt eget värde bottnar djupast sett i vilken människosyn man har; anser man att alla människor har samma värde, oberoende av prestationer och talanger, då har man en god grund att bygga på.”

Att se kopplingen mellan sin egen självkänsla och sin egen grundläggande människosyn är något många (inklusive jag själv) lätt missar, man är så upptagen med sig själv och sina egna känslor.

Självkänsla börjar – paradoxalt nog – inte med känslorna, utan med

1) …insikten/åsikten att alla människor har samma (höga) värde, och;
2) …att jag är en av dem!

Låt dessa ”sanningar” bli ett med Dig – oberoende av hur det känns för tillfället. Själva självkänslan kommer att komma smygande...

lördag 13 november 2010

Dansa!

Saxat ur ett underbart blogginlägg på bloggen Heart & Soul:

”Vänskapsrelationer och kärleksrelationer liknas ibland vid att dansa. Och det är en träffsäker metafor. (…) Jag vill verkligen bli en god dansör.”

Läs hela blogginlägget här: Vi dansar

fredag 12 november 2010

Roligare än så här blir det inte

Humöret gör dig starkare är rubriken på en artikel i tidningen iFORM:

”Le och skratta så ofta du kan. (…) Det ger (…) mätbar effekt på din hälsa och din stressnivå.”

Artikeln handlar om hur mycket du har att vinna på att vara glad; mindre stress, minskad risk för ångest, stärkt immunförsvar, smärtlindring, större uthållighet, bättre sömn…

Därför, som en ren hälsokur: Sveriges främste ståuppkomiker i högform, från Stockholm Live. Roligare än så här blir det inte:

onsdag 10 november 2010

De sanna värdena

Henning Mankell, svensk författare och dramatiker, i ett samtal med Linda Nyberg, programledare, i Gomorron Sverige:

Linda Nyberg: - Av det Du har gjort själv, vad är Du mest stolt över hittills?

- Man kan inte ha några styvbarn som författare, man måste ha en sorts kärlek till allt vad man har gjort. Se’n tror jag, utifrån nå’n slags filosofisk syn på livet, att det viktigaste man gör i livet, det kanske man inte vet vad det är. Det kan vara den där gången man stannade en extra stund och lyssnade på nå’n som inte mådde bra. Det där är svårt att säga, vad som är viktigast…

Jonas Gardell får en liknande fråga av Robin Paulsson i talkshowen Robins - se här, välj del 5 – ganska exakt 8 minuter in i programmet och en dryg minut framåt. (Faktum är att jag själv sitter i publiken.)

Det är kanske så vi borde se på livet. Troféer i all ära, men de sanna värdena, de bestående värdena, finner vi nog nå’n annanstans.

tisdag 9 november 2010

Det är väl ingen konst

Aftonbladets hemsida, under rubriken Hushållsarbete gör män lyckliga:

”Diska, tvätta, laga mat och hänga med barnen gör dig mindre stressad. Åtminstone om du är man. Det visar en ny stor studie.”

Det är väl ingen konst...
  
Artikeln går ut på att större balans mellan arbete och familj har en avstressande effekt på pappor, enligt en brittisk undersökning bland arbetande fäder.

”Familjelivet är i förändring” – säger doktor Caroline Gatrell vid Lancaster University till tidningen The Guardian, som påpekar att männen numera inte ser det som ”kvinnogöra” att ta hand om barnen.

En läsare som kommenterar artikeln har sin egen teori om varför hushållsarbete har en avstressande effekt på män: ”Klart att män blir mindre stressade av att utföra hushållsarbete. Då slipper de ju en kärring som tjatar hela tiden…”

måndag 8 november 2010

Tänj gränserna!

Det talas ofta om att varje människa har en personlig trygghetszon, vilken omfattar de handlingar och beteenden man känner sig trygg med, och de (sociala) sammanhang man känner sig trygg i.

Gränserna för ens trygghetszon är sällan faktiska gränser, utan mentala. Dessa sätter man automatiskt upp för att skapa en sfär där man kan slappna av, allt för att orka med livets vedermödor.

Att utvidga sin trygghetszon är – om man vill - ett ständigt pågående projekt; vågar man inte ta steget ut i det okända riskerar man att sluta växa som människa. Och tvärtom; vågar man ta steget växer man som människa och förstärker sin självkänsla och sitt självförtroende. Dessutom får man möjligheten att ta del av nya spännande saker, som man kanske annars missar…

Det är viktigt att komma ihåg att varje människas trygghetszon är högst personlig; det som är ”a piece of cake” för den ene kan kännas högst ångestladdat och otänkbart att genomföra för dennes kompis/granne/arbetskamrat – och tvärtom, såklart.

Respekten för en annan människas trygghetszon är avgörande i det sociala samspelet, åtminstone om ens ambition är att hjälpa snarare än att stjälpa. Och - om man förväntar sig andras respekt för sin egen trygghetszon.

Kanske denna respektfulla attityd till medmänniskan kräver av en själv att man tänjer gränserna för sin egen trygghetszon en smula?

lördag 6 november 2010

Bra musik är alltid bra musik

Musik kan uttryckas på olika sätt och i olika format.

Jag har - sedan många år - ett stort musikintresse, med en musiksmak som spänner från Rigmor Gustafsson (jazz) till Judas Priest (heavy metal).

Dessa två egenhändigt tagna bilder speglar denna spännvidd; Nazareth på Sweden Rock Festival tidigare i år, inför minst 10 000 pers, och Carin Lundin Quintet från en konsert på fiskepuben på Jägersbo utanför Höör, inför en publik på 50 pers…

Båda konserterna gav mig samma musikaliska kick. Fascinerande, tycker jag.

Bra musik är alltid bra musik.

torsdag 4 november 2010

Är det värt det?

Det som påverkar en människas beteende är i huvudsak två saker: arv och miljö (har Du hört det förut?). Vårt genetiska arv kan vi inte göra så mycket åt, men vår inlärning kan vi påverka. Därför är just inlärning ett centralt begrepp inom KBT.

Om vi utgår från ett vidgat inlärningsbegrepp lär vi oss (i princip) allt; hur vi ska tänka och känna i olika situationer, hur vi ska bete oss osv.

All inlärning styrs av dess funktion, det beteende som ger oss något positivt tillbaka förstärks automatiskt – och tvärtom.

En vanlig typ av inlärt beteende är undvikandet; man undviker det som är obehagligt, t ex konflikter, spindlar m m. Man låter sina känslor – och inte förnuftet – styra sitt beteende.

Problemet med känslor är att de ofta är opålitliga och kortsiktiga . Ett beteende kan kännas bra för stunden, men tar en inte i önskad riktning på lång sikt. Därför gäller det att upptäcka dåligt fungerande beteenden, bryta dem och hitta alternativa och bättre vägar till ökat välmående.

Låter enkelt, men kan ibland innebära ett jättejobb. Är det värt det?

Det är upp till Dig att avgöra.

onsdag 3 november 2010

Framtidens jämställdhet

My Svensk (språkrör för Grön Ungdom, norr) skriver på Newsmill om framtidens jämställdhet:

”Kön finns inte. Det är en social konstruktion. Alla psykiska och sociala skillnader mellan "män" och "kvinnor" är samhällets påhitt.”

Jag tror att My skjuter rejält över målet när hon gör denna hårddragning. Kvinnor och män är olika, skillnader finns, inte bara fysiska utan även mentala, skillnader som inte endast går att beskriva som ”sociala konstruktioner”.

Däremot tror jag inte att skillnaderna är på långa vägar så stora som rådande kultur gör gällande.

My Svensk: ”Vi borde alltså helt enkelt sluta hitta på dumheter och sluta dela in folk i grupper. Vi alla är människor punkt.”

Givetvis har hon rätt. Och även när hon skriver att ”…föräldrar uppfostrar sina söner och döttrar olika, lärare behandlar pojkar och flickor olika, samhället ser olika ut beroende på ens kön. Detta formar oss in i könstereotyperna.”

Min inledande invändning till trots tror jag att My Svensk (intressant efternamn, förresten) har en klar poäng; vi bör alla agera som om ingen (generell) skillnad finns mellan könen. Vad som sedan kommer ut av det, i ”naturliga” skillnader - som finns hur vi än vrider och vänder på det - kan vi bara spekulera i och med spänning se fram emot.

(My Svensk skriver också på Newsmill om att jämlikhet måste komma infrån.)

måndag 1 november 2010

Prova att bara säga "tack"...

DN.se – Insidan tar jag del av en läsarfråga som går ut på att få tips om hur man ger sitt barn god självkänsla redan från tidig ålder. Frågeställaren/mamman påpekar sin egen dåliga självkänsla, och får tips om hur hon själv kan jobba med den.

Saxat ur svaret (en guldklimp, tycker jag):

”Du skriver att du har svårt att tycka att du är bra på något. Brukar du uttrycka det? Sänker du dina egna förmågor och prestationer inför andra? Det är i så fall en första sak som du skulle kunna jobba med."

"En typisk situation är när andra ger beröm eller lyfter något du gjort. En reflex kan vara att ta udden av det, genom att nedvärdera den egna prestationen. Prova att bara säga "tack" eller "vad roligt att du tycker det".”

Detta kan ta emot i början om man är van vid att alltid/alltför ofta förringa och förminska sig själv. Men övning ger färdighet, och detta är ett viktigt (första?) steg mot bättre självkänsla.

Trotsa Jantelagen – den är inte värd att följas!