fredag 24 september 2010

Det finns inga genvägar


Inom KBT jobbar man mycket med tankar, känslor och beteenden - och samspelet mellan dessa tre.

Eftersom våra tankar och känslor ofta är automatiska till sin natur, dvs de dyker upp oombedda (framför allt om de är negativa) är de svåra att förhindra.

Det vi bör lägga krut på är därför inte i första hand att förhindra att de dyker upp, utan att

1) lära oss att de är just tankar och känslor, inte nödvändigtvis sanningar. Detta ger oss distans till dem, så att vi kan betrakta dem på ett sakligt sätt och vid behov ifrågasätta dem.

2) bryta de beteendemönster som är kopplade till de tankar och känslor som vi vill kunna hantera och begränsa de negativa effekterna av.

Av de tre - tankar, känslor och beteende - är det oftast beteendet som är lättast att påverka.

För att klara av att bryta ett destruktivt beteendemönster och hitta alternativa och bättre vägar krävs:

- en insikt om att det är just det; ett destruktivt beteendemönster

- en insikt om att det är meningslöst att invänta rätt tillfälle till förändring (dvs att det ”känns” rätt), det lär aldrig komma…

Det finns inga genvägar till positiv förändring! Men det finns vägar…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar