söndag 26 september 2010

God självkänsla är nyckeln

Konflikträdsla är ett begrepp som ibland används lite vårdslöst, framför allt om andra.

Med konflikträdsla menas vanligen att man i största allmänhet tycker att det är obehagligt med situationer där andra kan bli arga eller irriterade, och att man därför undviker dessa så gott man kan.

Det behöver däremot inte vara en fråga om konflikträdsla när man i vissa lägen väljer att undvika en konfrontation efter att ha bedömt att priset för konfrontationen är för högt – det är helt enkelt inte värt det. Eller att man bedömer att det finns alternativa vägar som ger samma eller t o m bättre och mer önskvärda resultat, om inte omedelbart så kanske på sikt.

Dock; det är ofta lätt att överskatta riskerna med att konfrontera, och att underskatta de negativa konsekvenserna av att låta bli….

För att övervinna sin rädsla för konflikter krävs att man lär känna sig själv, sina önskningar och behov och att på allvar börjar sätta värde på dem. Då är det lättare att på ett ärligt och rakryggat sätt stå för dem, utan att känna sig hotad och utan att själv hota.

God självkänsla är nyckeln. Och den går att träna upp. (Läs mer här.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar