måndag 22 november 2010

FN och de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna, artikel 1 och 2 - enligt Wikipedia:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Låter som ljuv musik i mina öron. Att det sedan ser ut på ett helt annat sätt i stora delar av världen är givetvis ett känt faktum, men jag har ändå i min enfald trott FN om mer än så här:

FN och avrättningar av homosexuella, Sydafrika sviker homosexuella i FN-omröstning, FN-beslut skrämmer HBT-rörelsen och Det går visst bra att lyncha homosexuella.

Vem ska slå vakt om att de mänskliga fri- och rättigheterna verkligen bör gälla alla människor - om inte FN?

************

Uppdatering/komplettering 11.12.10:

Det finns hopp... läs här: ”Avkriminalisera homosexualitet i hela världen”

1 kommentar:

  1. Alla djur är jämlika men somliga djur är mera jämlika än andra.
    George Orwell "Djurfarmen"
    Skrevs 1945 fortfarande oförändrat.
    Tobbe

    SvaraRadera