lördag 27 november 2010

Självklarheter? Jag anser det…

I ett tidigare inlägg om religionsfrihet (se här) skrev jag att religioner och trosuppfattingar inte bör äga någon särskild rätt till frihet från kritik och att religionsfriheten inte bör tillföra någon mänsklig rättighet som inte redan skyddas av övriga lagstadgade fri- och rättigheter.

Vilket bl a innebär att man inte p g a religiösa motiv bör slippa straff för en handling som man annars hade straffats för. (Föredömligt exempel här.)

Självklarheter? Jag anser det...

Sakine Madon, ledarskribent på Expressen.se, uppmanar svenska EU-parlamentariker att slå vakt om vår yttrandefrihet!

”Sverige ska stärka yttrandefriheten, inte trassla in sig i ett system där (…) religionskritiker åtalas och där religiösa slipper straff för sådant som andra fälls för.”

Självklarheter? Jag anser det…

----------------

Apropå religiös särbehandling, läs här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar