lördag 16 oktober 2010

Vägen till ett personligt ledarskap

Häromdagen gick jag kursen Vägen till ett personligt ledarskap med Bengt Jacobsson, författare, föreläsare, etnolog och humanist.

Jacobsson var med och grundlade tidningen "Kulturens Värld", har jobbat som redaktör vid Nationalencyklopedin m m, och; under två decennier föreläst om personlig utveckling, livsfrågor och humanistiskt ledarskap.

Ur kursbeskrivningen för Vägen till ett personligt ledarskap:

”I vårt ledarskap tar vi ofta omvägen genom olika metoder och program som ger oss en normativ bild av hur en ledare ska, måste eller bör vara."

"Genom att öppna upp för sin egenart gör ledaren i det personliga ledarskapet sin egen person och sina egna inre krafter till de viktigaste verktygen i sitt ledarskap."

”Det är en konst att leva. Och konsten ligger i att uppnå den självklara balansen mellan tillvarons motsatta sidor, ordning och kaos (…). För när en människa är i balans är hon i sitt esse."

"Fångad mellan medvetet och icke-medvetet måste hon ständigt erövra det balanserade tillstånd på två sidors villkor där hon bara är sig själv. Ett livsbejakande personligt ledarskap har sin utgångspunkt i denna konst – att bara vara.”

Flummigt? Ja. Givande? Mycket!

Tack Bengt Jacobsson för en fantastisk kursdag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar