onsdag 3 november 2010

Framtidens jämställdhet

My Svensk (språkrör för Grön Ungdom, norr) skriver på Newsmill om framtidens jämställdhet:

”Kön finns inte. Det är en social konstruktion. Alla psykiska och sociala skillnader mellan "män" och "kvinnor" är samhällets påhitt.”

Jag tror att My skjuter rejält över målet när hon gör denna hårddragning. Kvinnor och män är olika, skillnader finns, inte bara fysiska utan även mentala, skillnader som inte endast går att beskriva som ”sociala konstruktioner”.

Däremot tror jag inte att skillnaderna är på långa vägar så stora som rådande kultur gör gällande.

My Svensk: ”Vi borde alltså helt enkelt sluta hitta på dumheter och sluta dela in folk i grupper. Vi alla är människor punkt.”

Givetvis har hon rätt. Och även när hon skriver att ”…föräldrar uppfostrar sina söner och döttrar olika, lärare behandlar pojkar och flickor olika, samhället ser olika ut beroende på ens kön. Detta formar oss in i könstereotyperna.”

Min inledande invändning till trots tror jag att My Svensk (intressant efternamn, förresten) har en klar poäng; vi bör alla agera som om ingen (generell) skillnad finns mellan könen. Vad som sedan kommer ut av det, i ”naturliga” skillnader - som finns hur vi än vrider och vänder på det - kan vi bara spekulera i och med spänning se fram emot.

(My Svensk skriver också på Newsmill om att jämlikhet måste komma infrån.)

1 kommentar:

  1. My återger bara vad hon lärt sig av någon som anser sig ha patent på sanningen och den politiska viljan och, olyckligtvis, upptäckt att den har utrymme att agera efter dessa falska förutsättningar. Vi är alla människor (individer) men så tillhör vi också var och en ett biologiskt kön och "könet sitter i hjärnan". Så långt är vi alla tre överens, eller? Könet finns alltså och bör finnas. Det förstärks sannolikt av vår socialiseringsprocess. Det finns allt utrymme i världen för var och en av oss att undvika könsstereotyper. Jag tycker alltså inte att My har rätt och inte du heller Håkan. För att några individer önskar att det inte funnes olika kön behöver väl inte hela samhället blunda för detta. Dragningen mellan könen är ju, tillsammans med pengar, det som får världen att gå runt. Få av oss förmår att känna dragningskraft till ett syskon eller en kamrat. Stereotyperna förstärker mycket det spel mellan könen som är nödvändigt för släktets fortlevnad och individens tillfredsställelse. Den långt drivna feminismen kommer om den får hållas, att föra oss in i ett sexuellt konsumsamhälle med återbäring och hela köret.

    SvaraRadera