torsdag 4 november 2010

Är det värt det?

Det som påverkar en människas beteende är i huvudsak två saker: arv och miljö (har Du hört det förut?). Vårt genetiska arv kan vi inte göra så mycket åt, men vår inlärning kan vi påverka. Därför är just inlärning ett centralt begrepp inom KBT.

Om vi utgår från ett vidgat inlärningsbegrepp lär vi oss (i princip) allt; hur vi ska tänka och känna i olika situationer, hur vi ska bete oss osv.

All inlärning styrs av dess funktion, det beteende som ger oss något positivt tillbaka förstärks automatiskt – och tvärtom.

En vanlig typ av inlärt beteende är undvikandet; man undviker det som är obehagligt, t ex konflikter, spindlar m m. Man låter sina känslor – och inte förnuftet – styra sitt beteende.

Problemet med känslor är att de ofta är opålitliga och kortsiktiga . Ett beteende kan kännas bra för stunden, men tar en inte i önskad riktning på lång sikt. Därför gäller det att upptäcka dåligt fungerande beteenden, bryta dem och hitta alternativa och bättre vägar till ökat välmående.

Låter enkelt, men kan ibland innebära ett jättejobb. Är det värt det?

Det är upp till Dig att avgöra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar