onsdag 25 november 2015

Allting handlar inte om anpassning och välvilja

"En nedtoning av den egna ideologin till förmån för välvilja gentemot andra. Det förhållningssättet dominerar i vårt lands kyrkor." skriver Gunnar Hyltén-Cavallius, komminister emeritus på dagen.se under rubriken "Riskfylld kyrklig anpassning".
När organisationer eller enskilda individer börjar ifrågasätta sin egen tvärsäkerhet eller de sanningsanspråk som är inbyggda i den lära man i åratal bekänt sig till är anledningen till det nödvändigtvis inte att man vill undvika att riskera "att ifrågasätta och kränka andras tro", förbluffande ofta handlar det om - ärligt upplevd - mognad och nyfunna insikter.
Allting handlar inte om anpassning och välvilja, något som de bokstavstrogna och konservativa falangerna i högre grad än nu borde inse, erkänna och respektera. I annat fall tenderar diskussionen i dessa frågor att urarta till rent "käbbel" (för att tala Löfvenska). 
Trist och onödigt, och leder inte framåt.
************
Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar