onsdag 2 juli 2014

Ekar det inte ihåligt här någonstans?


Jag fascineras över diskussionen i media kring begreppen öppenhet och mångfald.

För många av oss står dessa begrepp i motsatsförhållande till t ex rasism och homofobi. För andra innebär öppenhet och mångfald ”öppenhet” för just rasism och homofobi, och att existensen av dessa företeelser skall bejakas, i ”mångfaldens” namn.

Ekar det inte ihåligt här någonstans?

************


************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar