lördag 8 mars 2014

Man kan just undra varför...

I går var en det s k biskopshearing i Björkvikshallen i Höör, med utfrågningar av åtta kandidater till biskopsjobbet i Lund. Artikel i SKD:

"Samtliga menar att det andliga behovet är stort, men att kyrkan inte lyckas fånga upp det."

Och man kan just undra varför...

Och varför "Sveriges äldsta och förmodligen fortfarande största förening, vilket kyrkan skulle kunna liknas vid, tappar medlemmar".

Naturligtvis finns det flera orsaker till detta, några av dessa kan man skönja i den fortsatta texten i artikeln:

"Man blir medlem i kyrkan genom dopet och, som moderatorerna påpekar, är det allt färre föräldrar som väljer att låta döpa sina barn."

Det jag är ute efter här är inte i första hand att allt färre föräldrar väljer att låta döpa sina barn, utan det faktum att man automatiskt blir medlem genom dopet, en ordning som av många betraktas som direkt frånstötande. Tvångsanslutning är sannolikt inget vinnande och förtroendegivande koncept år 2014.

Ett trossamfund bör (som jag påpekat tidigare, läs här och här) rimligtvis bestå av... troende.

Frågan om samkönade äktenskap kom också upp på hearingen. Samtliga kandidater är för samkönade äktenskap utom en, Anders O Johansson, kyrkoherde och kontraktsprost i Borby. Han kan inte tänka sig att viga samkönade.

Ylva Johansson, förtroendevald i kyrkorådet i Viken, menar att det inte går att ha en biskop med den åsikten, inte 2014.

"Det stämmer inte överens med kärleksbudskapet som kyrkan lär. Man måste vara modern och öppen."

Jag håller naturligtvis med, men förundras ändå över att man i kyrkliga sammanhang så ofta hänvisar till att det är viktigt att vara "modern". Som om Gud ändrat åsikt.

Jag tror till syvene och sist att det är de eviga och tidlösa sanningarna som djupast sett kan attrahera människor, inget annat.

Dessa kan vi söka tillsammans, utan tvångsanslutningar och utan att drivas av viljan att vara "modern".

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar