måndag 24 mars 2014

Skulle inte tro det

En man valde att tacka nej till ett av Arbetsförmedlingen anvisat arbete på ett lotteriföretag. Mannen motiverade sitt beslut med att han tillhör Jehovas vittnen och att lotteriverksamhet strider mot hans religiösa övertygelse.

Arbetsförmedlingen hotade då att dra in mannens ersättning, eftersom förmedlingen "inte kan ta hänsyn till personliga religiösa åsikter".

Mannen har nu anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Skall bli intressant att se utfallet av den anmälan.

Om arbetet istället hade stridit mot hans politiska, filosofiska eller allmänt moraliska åsikter, hade då en anmälan till DO överhuvudtaget kommit på tal?

Skulle inte tro det.

************

Tillägg 140702:

DO anser att det är fråga om indirekt diskriminering och förbereder nu en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen.

Och jag upprepar min fråga (och mitt antagande) ovan:

Om arbetet istället hade stridit mot hans politiska, filosofiska eller allmänt moraliska åsikter, hade då en anmälan till DO överhuvudtaget kommit på tal?

Skulle inte tro det.

************

Håkans Blogg: Samma rabalder om det hade gällt en tomteluva? Om så vore fallet, hade DO brytt sig?

***********

Håkan på YouTube

************

Håkan på poeter.se

2 kommentarer:

  1. Det borde det göra. Lissabonfördraget, som Sverige har godkänt och som därmed gäller som svensk lag säger "[a]ll diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden" (SOMR 21). Alltså "religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning". Att förlora a-kassa för att man som vegan inte vill jobba i slakteri ska jämställas med att man inte vill det av religiösa skäl.

    SvaraRadera
  2. Daniel, tack för din kommentar.

    Du skriver: "Det borde det göra." Håller naturligtvis med dig, men verkligheten ser tyvärr många gånger annorlunda ut, religiösa skäl har en tendens att bedömas som "tyngre" än andra skäl, Lissabonfördraget till trots.

    Sedan kan man alltid diskutera var gränsen skall gå för när det är ok eller inte att tacka nej till ett erbjudet jobb och ändå få fortsatt skattefinansierad ersättning. Men det är en annan diskussion...:)

    SvaraRadera