onsdag 28 oktober 2015

Uppenbart för alla...?

Ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan – med den pensionerade EFS-prästen Hans Lundaahl i spetsen - håller på att startas upp.

Målsättningen är att skapa ”en stöttande gemenskap för människor, inte bara kyrkligt anställda, som vill anamma en bibeltrogen kristen tro”.

Lundaahl: ”Vi vill tala ut och praktisera att Svenska kyrkan är grundad i Guds ord.” (Dagen.se)

En omöjlig föresats tror jag, då jag är skarpt skeptisk till att det överhuvudtaget finns något som man så tvärsäkert kan kalla för ”Guds Ord”…

Naturligtvis åsyftas Bibeln, som jag tror framför allt är MÄNNISKORS ORD om Gud. Och jag tror då följaktligen också att föreställningen om att Bibeln är Guds Ord är just en… föreställning.

Lundaahl: ”Vi har ingen profilering utan vill slå vakt om kyrkans skatt.”

(Ska försöka undvika att göra mig lustig över det – i sammanhanget – olyckliga uttrycket ”kyrkans skatt”. Jag lyckas väl sådär, med tanke på denna parentes…)

Dagen: ”Innebär det inte att ni har en profil när ni pratar om att samla bibeltrogna människor?”

”Det är inte mer profil än att vi vill tala om vad vi är. Vi vill återgå till huvudspåret och aktivera det som är oss givet.”

En inte helt ovanlig inställning i dessa kretsar till sin egen linje, sitt eget spår… Man tolkar inte, man ”läser som det står”. Man har ingen profilering, man ”återgår till huvudspåret”.

Uppenbart för alla som är hyfsat begåvade, eller hur? Brrr…

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

1 kommentar:

  1. Som vårt skyddshelgon i Lunds stift då när Rom krävde honom på kyrkans skatter. -
    - Här har du kyrkans skatt så han och visade kejsaren Roms fattiga och utsatta.. För det blev han steglad. Bibeln är skriven av människor, för människor och det som utmanar oss är att tolka den i varje tid.

    SvaraRadera