torsdag 8 oktober 2015

Ord och inga visor

"Etiken, liksom allt annat, bör utvecklas för att hela tiden syfta till männi­skors välmående. Det är direkt kontraproduktivt att låta normer styra mänskligheten, som inte gynnar samma mänsklighet...." skriver Andreas Creutz på Dagen.se under rubriken "Religion är ett hinder för etik".

"Söker man en etik att stödja sig mot på sin vandring genom livet lutar man sig med fördel mot rejälare ting än murknade käppar som någon råkat kalla heliga och som punkterar lika mycket som de bär upp."

Ord och inga visor. Aktuellare än någonsin...

************

Håkan på YouTube och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar