Detta enligt mätningar av brittiska forskare. Orsaken tros vara luftföroreningar som har fastnat på ytan.

Kanske inte helt fel. Det borde ju samtidigt rent logiskt innebära att allt annat som går att väga, också vi människor, har gått ner i vikt en smula. Eftersom man (alltså) fortfarande använder Paris-kilot som måttstock.

Forskarna föreslår dock en bantningskur för urkilot i Paris. Med hjälp av en blandning av UV-ljus och en kanon som skjuter argonatomer.

Säg den glädje som varar beständigt.

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!