De menar bl a att det faktum kvinnorna mer och mer konkurrerar om makten har lett till att härskarteknikerna blivit mer sofistikerade.

Och att en duktig härskare kan få otroliga fördelar genom att manipulera sina kollegor.

Jag har inte läst boken, men utgår ifrån att den tar upp en mängd olika härskartekniker, och hur man avslöjar och bemöter dem.

Det jag ofta reagerar på i dessa sammanhang är dock att man sällan (aldrig?) tar upp den - enligt min mening - bedrägligaste härskartekniken av dem alla: att beskylla den man vill härska över för att använda sig av just... härskartekniker.

Det är troligtvis den härskarteknik som det är svårast att värja sig mot.

************

Besök gärna min sida på poeter.se!