lördag 5 januari 2013

Varför inte - helt enkelt - kapitulera...?

Bibelsyn och bibeltolkning debatteras flitigt på olika håll. Dock tappar man ofta bort huvudfrågan, en fråga som tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund fångade i sin ledare härom året - i två enkla meningar:

Är Bibeln en bok bland andra, människors ord om Gud, där vi kan välja vad vi tar till oss och vad vi lägger åt sidan? Eller är den, även i vår tid, Guds ord, som förvisso behöver förklaras och uttolkas men som inte går att tänka bort?

Här uttrycks två huvudståndpunkter, det är här varje diskussion kring Bibeln och dess eventuella auktoritet och tolkning bör ta sin utgångspunkt. Detta har Dagen - på ett föredömligt sätt - tagit fasta på i en serie artiklar.
 
 
För Dagen är Bibeln Guds ord till alla människor i alla tider över hela jorden. Det är inte en samling skrifter som återger människors nog så tänkvärda ord om Gud, inte heller en bok som förvisso innehåller Guds ord men också en hel del annat som utan problem kan och bör föras åt sidan som obegripligt eller föråldrat.
 
Jag delar inte - som återkommande läsare av Håkans Blogg redan vet - Dagens tro. Jag tillhör dem som ser Bibeln just som en samling skrifter som återger människors ord (...) om Gud... osv - med allt vad fel och brister det innebär. Detta av flera skäl.
 
Jag har hittills aldrig fått mig presenterat några rationellt eller förnuftsmässigt hållbara argument för Bibelns ofelbarhet. Man bara vill tro, det är bekvämt och enkelt att inte behöva ifrågasätta "sanningen".
 
Ironiskt nog leder frågan om vad Bibeln egentligen säger i olika frågor, dvs hur den skall tolkas (om man nu utgår från dess ofelbarhet) till stor splittring inom kristenheten.
 
Vilket utgör ytterligare ett skäl till att vara starkt skeptisk till dess ofelbarhet.

Rikard Roitto, lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm, konstaterar att få är helt konsekventa i sin bibeltolkning, att "det finns glapp mellan vad man påstår att man tror och vad man praktiserar".

"Ingen skulle inta en accepterande hållning till slaveri bara för att Bibeln har det. Och de som påstås ha en mer liberal hållning relativiserar inte normen om tvåsamhet, trots att det inte finns något uttryckligt förbud mot månggifte." Osv.

Varför inte - helt enkelt - kapitulera inför det faktum att Bibeln inte (!) är ofelbar, och upphöra med att slå knut på sig själv i desperata försök att bortförklara bibelord vars utsagor/åsikter/uppmaningar man har svårt att acceptera och bejaka?

D D D D D D D D D

Tidigare inlägg på Håkans Blogg om Bibelsyn

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar