fredag 4 januari 2013

Misstankar

En chef vid det kommunala bostadsbolaget Poseidon i Göteborg ha sagts upp efter att ha dömts för mutbrott av hovrätten. 

Mannen dömdes till villkorlig dom och 80 dagsböter. Han får samtidigt ett avgångsvederlag i form av tolv månadslöner.

Undrar just hur höga dagsböterna är... jämfört med avgångsvederlaget.

Misstänker att brott - trots ordspråket - "lönade sig" i det här fallet.

SvD SKD HD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar