Senaste versionen av NT kom 1981, och hade då översatts av en statlig bibelkommision.

"Nu ska kyrkan själv ta ansvar för arbetet", enligt Krister Andersson, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet.

För att den inte skall bli alltför vetenskaplig och korrekt, månne?

AB HD SKD GP D

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!