Absolut. Men ett orättfärdigt och orättvist medel.

På få andra områden accepteras särbehandling. Så här öppet.

SVT AB SvD HD SKD GP

Moraliskt? Knappast... Jag har ett förslag...

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!