Jesse Boyd från "Full Proof Gospel Ministries" säger om Bhagavad Gita att "den är på inget vis ett hot mot bibeln".

"Vem som än ärligt söker andlig sanning ser ganska snart skillnaden."

Men tänk då på alla oärliga stackare, hur går det för dem?

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!