Sjöqvist: "Jag blir först i landet med den här synen på några av brotten han är misstänkt för."

Och förhoppningsvis... sist.

Jag tycker absolut att brott av sexuell natur skall få påtagliga påföljder. Men är detta rimligt?

SVT AB AB SvD HD SKD GP

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!