söndag 26 juni 2011

Det handlar alltså om Dig och mig

Jag återkommer ofta till det personliga ansvaret, då jag tycker att det lätt tappas bort i samhällsdebatten, där man hellre letar "systemfel".

På SvD.se är Maria Ludvigsson inne på samma linje:

"När Katolska kyrkan av förfärliga anledningar under det senaste året har varit i fokus har det ständigt funnits en ambition att förklara pedofilibrotten inom nämnda kyrka med dess själva organisatoriska form."

"Mycket har skilt sig åt i rapporteringen om övergreppen inom Katolska kyrkan respektive inom idrottsrörelsen, men även i det senare fallet hamnar fokus på hur själva systemet sett ut."

"Det finns inga system som kan skydda oss mot allt ont, eftersom det alltid är individerna som bär det yttersta ansvaret för hur systemen fungerar."

"Det var de vuxna människorna runt Patrik Sjöberg som såg och misstänkte men ändå inte gjorde något, som svek. Inte systemet."

"När vi försöker konstruera vattentäta system misslyckas vi om inte enskilda personer utgör ansvarets själva nav."

"Det finns alltid en person som bär ansvaret och det är också den som måste ta konsekvenserna."

Det handlar alltså om Dig och mig.

I den verkliga kampen finns det inga genvägar.

5 kommentarer:

 1. Intressanta funderingar

  SvaraRadera
 2. På ett sätt håller jag förstås med dig. Helt klart är vi alla ansvariga för vad vi gör. Och vad vi underlåter att göra!.

  Den enskilde får inte gå fri för att systemen är otillräckliga. Men ”Systemen” får inte heller svära sig fria med hänvisning till den enskilde, utan ta itu med de systemfel som underlättat för olika förövare att härja ostört.

  System kan underlätta eller försvåra för olika sorters brott. Därför måste systemen ha någon/några ansvariga, som ser till att gemensamt upprättade regler följs och att vid behov initiera och genomföra regeländringar. Om någon visselblåsare slagit larm, eller när något övergrepp redan inträffat.

  Celibatet är ett otroligt systemfel, som strider mot den mänskliga naturen. Vad jag vet har det genom många århundraden pågått olika sätt för enskilda att komma förbi det. Man blundade medan det pågick, eller upptäckte det långt senare. Och KK fortsätter att "blunda".

  Och vem är det som "måste ta konsekvenserna”? Jo enskilda, svaga offer. På ett eller annat sätt beroende av auktoriteten. Av oförstånd eller av hängivenhet.

  SvaraRadera
 3. "Den Stora Tragedin Är Inte De Onda Människornas Brutalitet Utan De Goda Människornas Tystnad"

  (Vet inte vem som är upphovsman till detta citat, men jag har läst det på Anders Hadboms sida på poeter.se. Kanske det är Anders själv?)

  Inga L, håller med Dig om att systemen inte heller får svära sig fria med hänvisning till den enskilde.

  Men det är inget man (jag?) stöter på så ofta, däremot motsatsen. Därav min (och SvD-artikelskribentens, får jag förmoda) betoning på den enskildes ansvar.

  Självklart är det viktigt med sund balans i betoningarna, något som kanske framgår tydligare i mitt närmast föregående inlägg.

  Inlägget handlar om svenskarnas intresse för miljöfrågor, och sambandet mellan vad media skriver om och vad allmänheten är intresserad av.

  Och här betonar jag medias ("systemet" i det här fallet, om Du förstår min parallell) och den enskildes GEMENSAMMA ansvar.

  Balans, helt enkelt. Något Du ofta bidrar med, Inga L, här och på andra nätplatser.

  SvaraRadera
 4. livet.se - anger att det är Martin Luther King som myntat uttrycket, som du citerar. Jag har också sparat det i min gamla handskrivna ordspråksbok.

  Intressant det där med miljön, liksom med mat och samband med sjukdomar. ”Systemet” bidrar ju ofta med förvirring. Genom att inte ge ordentliga analyser, utan bara slänga ut klatschiga rubriker och enkla slutsatser. Och kanske framför allt – aldrig moralisera. Journalisternas egen dåliga livsstil står i vägen?

  När det gäller bilkörning, tycker jag det börjat hända saker. Det är den enskilde bilföraren som kör berusad, aggressivt osv. Visserligen ibland på vägar som är dåligt skötta, men ...

  Det handlar om pengar i alla fallen. Flygbolag, matvaruproducenter, elbolag osv. Många krafter som drar åt olika håll. Att ändra attityder är inte lätt.

  Är det inte mest inom religionerna, som man har svårast att inse systemfel? Det heter oftast att den enskilde har misstolkat skrifterna. Många är de som drar ut till försvar för ”Systemet”, när någon gjort något hemskt, och denne förövare anser sig ha tjänat sin gud. Eller ser jag för enögt där??

  Är idrott = religion? :)

  SvaraRadera
 5. "Är det inte mest inom religionerna, som man har svårast att inse systemfel?"

  Om det är "mest" inom religionerna kan jag inte bedöma, men att man har problem är helt klart...

  SvaraRadera