onsdag 25 augusti 2010

Det är bara en tidsfråga

Riksdagen har sagt sitt vad gäller samkönade äktenskap, därefter Svenska Kyrkan; det är bara att köra! Trots det kan två av fem biskopskandidater i Växjö stift inte tänka sig att viga samkönade.

Även inom övriga kyrkliga samfund debatteras det fortfarande livligt; är det rätt eller fel? Ska vi erbjuda eller vägra samkönad vigsel, ska vi rent av avsäga oss vigselrätten så slipper vi bråka?

Debatten innehåller i huvudsak två frågor (som ibland blandas ihop, till allmän förvirring):

1) synen på homosexualitet som företeelse – är det något Gud förkastar och betecknar som synd, något Han tycker är OK, eller rent av bejakar? – och

2) synen på själva begreppet äktenskap, vad betyder det?

I princip kan man leva i tron att Gud accepterar/bejakar homosexualitet, men samtidigt anse att man inte bör kalla det äktenskap, utan något annat, för att inte göra sig skyldig till ”språkligt självsvåld”, som nå’n debattör så tjusigt kallade det. Gärna för mig…

Det debatten i första hand handlar om är dock, trots allt: Hur ser Gud på homosexualitet?

Har Bibeln några enkla svar? Här går meningarna kraftigt isär. Till och med de som är ense om att Bibeln är tydlig i frågan kommer fram till olika slutsatser.

Ponera att Bibeln är tydlig, att alla är överens om dess ståndpunkt vad gäller homosexualitet. Då uppstår nästa fråga: Vilken relevans har Bibeln idag? På detta område… och på andra områden?

Debatten lär fortsätta… Själv tackar jag Gud för riksdagens och Svenska kyrkans beslut, och är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan varje annat samfund hakar på.

9 kommentarer:

 1. Johannes Berglund16 november, 2010

  Varför är du tacksam för riksdagens och Svenska kyrkans beslut om könsneutralt äktenskap?

  Vilken Bibelsyn har du?

  SvaraRadera
 2. ”Varför är du tacksam för riksdagens och Svenska kyrkans beslut om könsneutralt äktenskap?”

  Därför att jag anser att homosexuella bör åtnjuta samma rätt som vi andra; att få bekräfta sin kärlek, även juridiskt, och bli respekterade för det, som vuxna människor – fullt kapabla att fatta egna beslut. Allt annat är otänkbart för mig.

  Min bibelsyn kan Du skönja redan i ovanstående blogginlägg, och kanske tydligare här (+ kommentarer):

  http://hakans-blogg.blogspot.com/2010/08/bibelsyn-och-bibeltolkning-debatteras.html#links

  och här:

  http://hakans-blogg.blogspot.com/2010/06/mitt-forhallande-till-bibeln-kan.html#links

  SvaraRadera
 3. Man kanske kan tycka att det är ointressant att kalla sig kristen om man inte tror på det som Kristus och hans närmaste vänner, apostlarna säger?

  Behöver man bibeln om man anser att den är opålitlig? Och behöver man Gud, om man egentligen inte respekterar Honom och Hans ord, så som de framställs i bibeln?

  Eller drar man fram detta med bibeln och kristen tro bara för att få stöd för sin egen livsstil? Det framstår i så fall som ohederligt av mig. Rimligare vore det att förkasta hela bibeln och tron på Gud.

  SvaraRadera
 4. Lelle, tack för Din kommentar, och Dina funderingar.

  "Man kanske kan tycka att det är ointressant att kalla sig kristen om man inte tror på det som Kristus och hans närmaste vänner, apostlarna säger?"

  Ja, jag håller med Dig, därför gör jag inte det (...längre, jag gjorde det i många år, men min tro och bibelsyn har förändrats).

  Jag kallar mig däremot det något luddigare "troende", då jag har en tro på Gud.

  "Behöver man bibeln om man anser att den är opålitlig?"

  Bra fråga, som jag också har förståelse för, då jag själv en gång i tiden hade en tro på Bibeln som Guds Ord från pärm till pärm.

  Numera ser jag Bibeln som människors ord om Gud, vilket innebär att den - liksom vi människor - då och då är "opålitlig".

  Din fråga är då: "Behövs" den?

  Nej, inte på samma livsavgörande sätt som om den hade varit Guds uttalade ord.

  Men jag tror att den kan vara en tillgång i sökandet efter sanningen, eller efter Gud om Du så vill, på samma sätt som en god diktsamling, en stark naturupplevelse, ett möte med en annan människa som har något viktigt att berätta, eller något annat som kan röra och beröra oss.

  "Och behöver man Gud, om man egentligen inte respekterar Honom och Hans ord, så som de framställs i bibeln?"

  Här är egentligen två frågor:

  1) Behöver vi Gud (överhuvudtaget)?

  2) Behöver vi respektera Honom och Hans Ord?

  Jag börjar med första frågan: Jag tror att Gud finns, att han är skaparen av och förutsättningen för vår existens. Så, ja, i den betydelsen BEHÖVER vi Gud... i högsta grad.

  Däremot är jag inte säker på att vi behöver "veta" att Han existerar, jag tror att det är betydligt viktigare att ha "kontakt" med sig själv och det Gud - enligt min tro - lagt i oss, i form av moralisk förmåga, att kunna skilja på ont och gott osv.

  "Och behöver man Gud, om man egentligen inte respekterar Honom och Hans ord, SÅ SOM DE FRAMSTÄLLS I BIBELN?"

  Ja, har man inte Din Bibelsyn, utan min, så kan man såklart det. Att man "inte respekterar Honom och Hans ord, så som de framställs i bibeln" är då inte på något sätt samma sak som att inte respektera Gud.

  Jag tror att Gud är MYCKET större - och ibland något ANNAT - än Bibeln.

  "Drar man fram detta med bibeln och kristen tro bara för att få stöd för sin egen livsstil?"

  Det får varje enskild kristen själv svara på, efter eget samvete.

  "Det framstår i så fall som ohederligt av mig."

  I förekommande fall - ja, absolut.

  "Rimligare vore det att förkasta hela bibeln och tron på Gud."

  Håller med Dig här också, så länge Du med "tron på Gud" menar bokstavstron på Bibelns Gud, med allt vad det innebär.

  Annars riskerar man att kasta ut barnet med badvattnet.

  SvaraRadera
 5. Är du inte kristen? Men skriver ändå i Betelkyrkans blogg? Eller har jag missuppfattat?

  Jag menar inte alls att vi skall förkasta bibeln och tron på Gud utan att det är något slags hyckleri om man kallar sig kristen och inte tror på det den man tror på den kristna trons grund Jesus Kristus. Det är hederligare att kalla sig icke troende, menar jag.

  När det gäller huruvida bibeln är tillförlitlig finns det mycket att säga. Det finns ingenting i bibeln, vad jag vet, som måste strida mot vetenskap och kunskap. Men man måste givetvis sätta sig in i allt ordentligt.

  Den som verkligen VILL få argument kan t ex börja med John Lennox bok Guds dödgrävare.

  Vänlig hälsning
  Lennart

  SvaraRadera
 6. Hej Lelle, och välkommen åter...

  "Är du inte kristen? Men skriver ändå i Betelkyrkans blogg? Eller har jag missuppfattat?"

  Nej, Du har inte missuppfattat, jag kallar mig inte kristen, eftersom jag är tveksam till det faktiska skeendet att Gud steg ner på jorden i gestalt av den historiske personen Jesus från Nasaret.

  De texter jag skriver på Betelkyrkans blogg motsäger inte detta faktum, texterna berör inte det jag - så att säga - INTE tror på, eller är avgjort tveksam till.

  Jag saxar nedan ur en bloggkommentar från ett blogginlägg (http://hakans-blogg.blogspot.com/2010/06/mitt-forhallande-till-bibeln-kan.html#links) som jag även hänvisar till i kommentar ovan:

  "Då jag inte tror på Bibeln som Guds ord från pärm till pärm, utan ser den mer som människors ord om Gud, med allt vad det innebär av brister och felaktigheter, har jag inte en bokstavlig tolkning av Jesu (offer-)död på korset och efterföljande uppståndelse som en historisk händelse."

  "Det kan vara en korrekt historisk återgivning, men jag vet inte och tror inte att det är väsentligt vad man tror, på just den punkten."

  "Däremot tror jag på det som Bibeln beskriver som dess (Jesu död och uppståndelse) konsekvenser; Guds förlåtelse för våra synder, och erbjudande om förnyad gemenskap med sig."

  Du skriver: "Det är hederligare att kalla sig icke troende, menar jag."

  Jag håller inte med Dig, att kalla mig "icke troende" hade varit ohederligt, eftersom det inte är sant...

  Jag citerar ur min kommentar ovan:

  "Jag tror att Gud finns, att han är skaparen av och förutsättningen för vår existens."

  "Däremot är jag inte säker på att vi behöver "veta" att Han existerar, jag tror att det är betydligt viktigare att ha "kontakt" med sig själv och det Gud - enligt min tro - lagt i oss, i form av moralisk förmåga, att kunna skilja på ont och gott osv."

  Allt gott!

  SvaraRadera
 7. Hej.
  All homosex handling är fel och betraktas som synd enligt bibeln.
  Det finns inte på i bibeln stöd för homosexuella.
  Äktenskap kan endast bestå av man och kvinna.
  Människan är mkt. påverkbar och idag gäller den sexuella frigörelsen hbtq som sätter grillar i huvuden på folk. Vi lever i yttersta tiden enligt bibeln och det visar verklingen (tecken) folkets lojalitet mot homosexuella förbindelser.
  Jag (småbarnsmamma) och många av mina vänner har diskuterat detta ämne och vi vet att många,många människor är emot hbtq men inte vågar göra sin röst hörd.
  Upp till kamp mot all homosexualitet.
  Jessica med vänner

  SvaraRadera
 8. Homosexualitet finns naturligt hos många djurarter, bland dessa människan. Vad är det som är syndigt med sexualitet mellan två vuxna samtyckande parter? Sexualitet styrd av njutning är en gåva vi fått och den är inte begränsad till avelse. Homosexualitet och bisexualitet har alltid funnits och varit olika socialt accepterad i olika tider och kulturer. Rädsla för det som finns inom ens egna snäva världsbild har också alltid funnits. Därför hånades Jesus för sin då omvälvande syn på religionen, på människans inneboende godhet oavsett om det var en sköka eller farisé och på grund av människors inskränkthet korsfästes Jesus. Om man är kristen finns ETT budskap som lyser starkare än andra, nämligen Kärleksbudskapet som i korthet innebär "Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig."
  Finns det någon som vill bli hånad, utstött och bespottad för sin kärleks skull? För sina åsikter framförda på ett respektfullt sätt? Du får självklart tycka vad du vill, det är det fantastiska med yttrandefrihet, men du har inte rätt att bespotta och trycka ner människor som tycker och lever annorlunda än du själv.
  Upp till kamp mot inskränkthet. Lev och låt leva.
  Maria med många vänner

  SvaraRadera
 9. JessicaA, vad är Ditt svar på min fundering kring Bibelns relevans i blogginlägget?

  "Vilken relevans har Bibeln idag? På detta område… och på andra områden?"

  Att ensidigt hänvisa till Bibeln är som att boxas i luften. Hur motiverar Du Bibelns oinskränkta auktoritet i sammanhanget?

  "Jag (småbarnsmamma) och många av mina vänner har diskuterat detta ämne och vi vet att många, många människor är emot hbtq men inte vågar göra sin röst hörd."

  Vad har detta med nå'nting att göra? Det finns många som förkastar demokrati, antirasism, mänskliga rättigheter osv.

  Det är knappast nå'n måttstock på vad som är rätt eller fel.

  Däremot kan jag beklaga att de som är emot hbtq inte vågar göra sin röst hörd, DET är inte bra för debatt-/samtalsklimatet.

  Maria skriver:

  "Du får självklart tycka vad du vill, det är det fantastiska med yttrandefrihet, men du har inte rätt att bespotta och trycka ner människor som tycker och lever annorlunda än du själv."

  Exakt så.

  SvaraRadera