torsdag 3 februari 2011

Kan man tro?

Jag har tidigare berört ämnet tro och vetande (här, här och här) ur lite olika synvinklar.

Carolina Johansson, journalist och skribent, skriver bra under rubriken Bortom tro och vetande:

”Kan man tro? För att vara ett sekulärt land är debatten kring tro och vetande förvånansvärt vital. Stundtals hetsig. Allt mer polariserad.”

Carolina refererar till boken Bortom tro och vetande - ett resultat från en samtalsdialog med en grupp människor från både teologiskt och vetenskapligt håll.

”Syftet med dialogen är inte att omvända varandra, utan att förutsättningslöst lyssna och mötas. Tänk om, tänk om, vi kan berika varandra?”

”Varken religion eller vetenskap kan på egen hand ge människan hela bilden av vad det är att vara människa. Kanske båda behövs?”

Det är min övertygelse.

Är det inte Guds skapelse vetenskapen studerar? Med avsikt att förklara hur den är beskaffad, medan Guds avsikter med skapelsen lämnas åt andra att fundera över, och försöka utröna?

"Jag har inte sanningen, jag söker den." (KG Hammar)

Varför inte söka på alla plan, både i och bortom tro och vetande?

2 kommentarer:

  1. Bra sammanfattning. Hur skapelsen är beskaffad kontra avsikten - Varför. Det är två olika frågor.

    Boken är väldigt intressant, många infallsvinklar. Hoppas fler får upp ögonen för den & Tack för att du lyfter fram!

    SvaraRadera
  2. Det som ofta kallas tro inom religionerna är - språkligt sett - egentligen vetande. Man menar sig veta, att Gud finns. Och så litar man på Denne. Tro i den betydelsen är naturligtvis väldigt svår att förena med vetenskapen i alla dess former. Tron som ett antagande däremot är mer oförarglig. Att Gud "kanske finns - kanske inte" utmanar inte det sekulära samhället - eller vetenskapen. Ett sådant antagande kan knappast ligga till grund för en religion som missionerar. Vem skulle till exempel ge sig på att knacka dörr, sprida traktater eller anordna torgmöten med budskapet: "Jag önskar, att jag hade en övertygelse - men det har jag inte!" Kan man då veta att Gud finns? Det går naturligtvis inte, att bevisa det med strikt vetenskapliga metoder. Men jag tror att frågan kan avgöras på ett tillfredsställande sätt. Frågan är dock starkt kontroversiell. Christer Sturmark menar t.ex. att man är intellektuellt lat om man tror på Guds existens.

    SvaraRadera