tisdag 8 mars 2011

Det handlar om oss alla...

Idag är det internationella kvinnodagen - 100 år.

Tomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet, menar (logiskt nog...) att jämställdhet inte enbart är en kvinnofråga.

"För att uppnå rättvisa mellan könen krävs allas medverkan."

Självklart för de flesta... i teorin. I praktiken, och när det börjar gälla en själv, är det genast inte lika självklart...

"Jag tänker att en utveckling mot ökad jämställdhet handlar om att bryta traditionella normer om vad män och kvinnor får göra."

Jag tror också att det är här som kampen mot större jämställdhet behöver utkämpas. Dessa traditionella normer är starkt rotade i oss och i vårt tänkande. Att bryta udden av dem görs inte i en handvändning.

Men - och jag har sagt det förr-  jag tror på människan!

************

Det finns inget som heter kvinnofrågor.
Allt handlar om att bredda rollerna
Könsroller på liv och död

Framtidens jämställdhet

************

Kvinnorna tar över svensk idrott

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar