söndag 27 februari 2011

Förståeligt och märkligt

Svenskarna är bland de mest oroliga i världen, enligt en ny undersökning från Trygg Hansa och det internationella försäkringsbolaget RSA.

(Mina tankar går igenkännande till Nisse Simonssons bok "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?")

I undersökningen ingår 7.000 medborgare från ett antal länder som fått svara på frågor om vad de känner mest oro inför. Ju fler orosområden som angavs, desto högre riskindex genererades.

Kineser visade sig vara allra mest rädda, tätt följda av oss svenskar, trots att Sverige tillhör de mest säkra länderna, med hög levnadsstandard och medellivslängd.

"Miljö- och klimatförändringar samt cancer anses vara de största riskerna i Sverige, och Sverige är därmed det enda landet där miljöförstöring ses som det största hotet."

"'Jag tror det beror på att svensken är medveten och tar reda på saker, men också att medias rapportering spelar roll' säger Malou Sjörin, chef för externkommunikation på Trygg-Hansa."

Förståeligt och märkligt på samma gång.

************

Var vi bor i världen avgör våra rädslor
Varför är vi världens näst mest oroliga folk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar