söndag 27 februari 2011

Tacksamhet - och glädje

”Det är stort att vara här”

Ewa Lindqvist Hotz citerar den tyske poeten Rainer Maria Rilke i sin krönika om tacksamhet på Seglora Smedjas hemsida.

Ewa skriver att hon – efter att i många år haft en fast övertygelse om ”direktlänk mellan tacksamhet – förnöjsamhet – passivitet” - numera kan ta till sig att ”tacksamhet ju hör ihop med övertygelsen om människans okränkbarhet. Att just tacksamhet för livet - eget och andras – kan ge kraft och kompromisslöshet i kampen för människans värdighet.”

Jag tänker i samma banor. Det är i tacksamheten – och glädjen – den största kraften och motivationen finns till ”varje gott verk”.

Se'n gör det inget om man blir förbannad då och då... bara man blir det på "rätt" saker, och använder vreden till nå’t konstruktivt.

1 kommentar:

  1. Tack för dessa rader. Här förmedlas en visdom som om den förmår att gripa tag i människor kan åstadkomma oerhörda förändringar i samhället.

    SvaraRadera