fredag 7 januari 2011

Debatt är svårt...

DN fortsätter att skriva om tro (se mitt förra inlägg här), dock ur en helt annan synvinkel: Skilj på tro och terror!

”Att den absoluta majoriteten av Sveriges muslimer är fredliga och demokratiska är ett dåligt skäl att inte prata om dem som inte är det.”

Debatt är svårt…

Det är så lätt att generalisera, polarisera och förenkla. Vilket ofta får till konsekvens att vi inte hör vad debattmotståndaren säger, än mindre hänger med i eller försöker förstå hans/hennes tankegångar.

Att försöka resonera och debattera utifrån ett bredare synfält kräver så mycket mer energi, så mycket större ansträngning. Och att man håller känslorna i schack…

Angående förekomsten av utövande pedofiler inom katolska kyrka skriver DN:

”Katolska kyrkan har visat att det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att det inte finns någon kollektiv skuld – men däremot ett gemensamt intresse av att bekämpa det som förstör och förgör ett samfund inifrån.”

”Så numera går det att prata om pedofilin inom prästerskapet utan att omedelbart bli anklagad för att dra alla präster eller katoliker över en kam.”

Vår hjärna har absolut kapacitet att hålla (mer än...) två tankar i huvudet samtidigt, det handlar i mycket och mångt om att faktiskt bestämma sig för det, att vilja göra det.

Debatt är svårt… men en nödvändighet för ett öppet och demokratiskt samhälle.

************

Abropå att debattera och resonera utifrån ett bredare synfält: Att våga vänta tills man vet

Länkar: DNDN 2, Humanistbloggen, DN 3, Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar