fredag 14 januari 2011

Bra "rutet"!

Håkan Arenius skriver bra om ordens betydelse på Dagen.se:

”De ord som brukas i det offentliga rummet avgör hur samhället kommer att se ut.”

”I vårt land kan och ska vi vara tacksamma för den relativt återhållsamma retoriken i det politiska samtalet. (…) Politiker, opinionsbildare, journalister och till sist vi alla har ett ansvar för att inte språkbruket i onödan skärps.”

Ofta påpekas i Sverige hur tam och tråkig den offentliga debatten är, man vill ha mer glöd och action. Underhållning helt enkelt.

Men är det inte innehållet som är det viktiga? Vad man vill åstadkomma och förändra, vad man vill göra skillnad? Om man nu vill göra skillnad…

”Det är argumenten som ska vässas, inte orden.”

”Till sist är det vår aktsamhet om orden och om varandra som avgör vilket samhälle vi gemensamt skapar.”

Bra ”rutet”, Håkan Arenius!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar