lördag 23 oktober 2010

Jag duger som jag är!

Under rubriken Så når Du framgång på Ekonominyheterna E24 läser jag om Ingrid Tollgerdt-Anderssons forskning om ledarskap.

– Jag ville se om det fanns en gemensam nämnare bakom framgång, oavsett område, säger hon.

En gemensam nämnare för den brokiga skara framgångsrika personer hon intervjuar i sin senaste bok Passion, Nyckeln till framgång (t ex Björn Hellberg, Gunde Svan, Amelia Adamo, Kjerstin Dellert…) är ”den prestigelöshet som god självkänsla ger”.

Eftersträvansvärt, eller hur? Alla vill vi väl – i någon mening - ha framgång i det vi gör, i våra liv?

God självkänsla bottnar till syvene och sist i insikten att jag duger som jag är! Och den insikten skapar en frimodighet och en avslappnad inställning till sig själv och sin omgivning som Jantelagen inte rår på.

Hela artikeln hittar Du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar