söndag 24 oktober 2010

Testa Dig själv!

Hur ärlig är du? Hur snäll är Du? Hur korkad är Du? Testa dig själv!

12 grovt tillyxade frågor, på varje fråga 2-4 lika grovt tillyxade svarsalternativ.

Känner Du igen denna typ av ”tester”? Du hittar dem i veckotidningar, kvällstidningar, på nätet… överallt!

På Expressens webtester av denna typ tillhandahålles följande fotnot: Testet saknar vetenskaplig grund, resultatet bör således tolkas med viss försiktighet.

Tackar ödmjukast för upplysningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar